Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŠUMPERK
od 26.5. do 2.6.2024

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
26.5.
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00 na úmysl dárce
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00 za + Josefa
Pondělí
27.5.
08:30 za + rodinu Matysovu
Úterý
28.5.
19:00 ADORACE
Středa
29.5.
památka sv. Pavla VI., papeže 08:30 za + Evu Jahodovu, manžela a rodiče
Čtvrtek
30.5.
18:00 za + švagra
Pátek
31.5.
Navštívení Panny Marie 18:00 za živou rodinu Pospíšilovu a vnoučata
Sobota
1.6.
sv. Justina, mučedníka 08:30 za živé a + členy živého růžence
17:00
Hraběšice
za + Josefa
Neděle
2.6.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 07:00 za + Josefa
09:00
*
ZA FARNÍKY
18:00
za + maminku Jiřinu Jasnou
Římskokatolická farnost Šumperk
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 26. 5. 2024          

Děkuji za vaše dary na opravu fary v ohlášené další kostelní sbírce na opravy. Darovali jste prozatím 233 600 Kč. Aktualizovaný seznam dárců je na vývěsce v bočním vchodu. Pán Bůh zaplať.

Pořad bohoslužeb ve všední dny bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý bude v 19.00 hod. adorace Nejsvětější svátosti.

Je mariánský měsíc květen. Společná májová pobožnost je v kostele ve všední dny vždy po mši svaté. Dnes bude májová v 15.00 hod. v kapli ve Vikýřovicích. Srdečně zveme.

Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. V Šumperku ji ale oslavíme v neděli za týden 2. 6. Slavná mše svatá bude v 9.00 hod. zde v kostele, kterou v rámci Slavností města Šumperka obětujeme za naše město. Po mši svaté půjdeme průvodem na nám. Míru, kde bude zastávka s krátkou adorací a požehnáním u mariánského sloupu. Po návratu do kostela zakončíme slavnost zpěvem Te Deum. Srdečně zveme všechny farníky, zvláště pak děti s květinami jako družičky. Kéž je tento den radostnou oslavou Ježíše, svědectvím naší víry a také přímluvnou modlitbou za naše město. Na hlavní pouť Božího Těla u kostelíčka nad Bludovem zve také v neděli za týden P. Otto.

Koncert v 17.00 hod. rámci městských oslav byl v městském zpravodaji omylem umístěn do našeho kostela. Fakticky se uskutečni v klášterním kostele.

Jak bylo řečeno v minulých ohláškách, 15. června se uskuteční celodenní výlet pro děti z katechezí. Podrobné informace naleznete na stránkách farnosti i na stolíku mezi lavicemi, popř. v katechezi. Je třeba, abyste dítě závazně přihlásili u katechetů do 5. června. Děkujeme. 

Za dva týdny přistoupí v našem kostele 7 dětí poprvé ke stolu Páně. Na tyto děti, které ode dneška můžete vidět venku na nástěnce, prosíme pamatujte v modlitbě. Moc o to prosíme a děkujeme.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY