Farnost Rapotín

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020


Podle usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.

Toto krizové opatření vlády začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

Společného zpěvu se týká bod 2b:

Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

Je to pro nás velmi dobrá zpráva. Znamená totiž, že můžeme chodit do kostela v Rapotíně bez žádných omezení. Lavic máme víc dostatek. Zatím budeme minimálně zpívat, v rouškách se zpívá špatně, spoléháme na zpěváky na kůru a prosíme je, aby se své role horlivě ujali.

Prosím ale všechny, abyste dodržovali dvoumetrové odstupy v lavicích. Netýká se to členů jedné domácnosti a malých dětí. Nedělní mše svatá navíc tuto neděli v 16.00 hod. se ruší. Ruší se samozřejmě také povinnost vyzvedávání vstupenek.

 

Sdílejte tuto zprávu všem, také a možná zvláště starším, kteří nemají internet. Těším se na vás.

P. Slawomir


Římskokatolická farnost Rapotín

1. neděle adventní - 29. 11. 2020

Milí farníci, stále platí přísná epidemiologická omezení. Na mši svaté stále může být přítomných pouze 20 osob a stále nám hrozí nákaza nebezpečnou a nepříjemnou nemocí.

Proto tuto neděli 1. adventní ještě v Rapotíně mše svatá nebude. Bude za to přenos po internetu v 9.00 hod. (kód pro přenos je TADY) a bude se i v Rapotíně podávat svaté přijímání každé půl hodiny od 10.00-11.00 hod. V tuto dobu vám požehnáme i vaše adventní věnce, pokud je donesete s sebou. Přijaté intence na nedělní mše slouží kněží i nadále, ovšem bez účasti lidu.

V ostatní dny se již sv. přijímání bude podávat pouze ve mši sv.

Ve všední dny budou mše svaté v Rapotíně podle obvyklého rozvrhu. Prozatím stále bez zpěvu.

V adventní soboty budou v Rapotíně v 7.00 hod. ráno tradiční roráty.

Ve středu bude v Šumperku tradiční zpovědní den před prvním pátkem a na začátek adventu. Zpovídat se bude už od 7.00 - 18.00 hod. s přestávkou na oběd v poledne. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně se bude zpovídat ve středu a v pátek přede mší svatou.

         V neděli za týden 6. 12. bude už mše svatá sloužená veřejně jako obvykle v 9.00 hod., navíc bude mše svatá v Rapotíně také v 16.00 hod. Pro účast na kterékoli z těchto nedělních mší bude však nutné si na stolku v předsíní kostela (u mříže) vyzvednout „vstupenku“. Dveře budou odemčené. Vstupenky budou dostupné po celou sobotu už po skončení rorátní mše sv. Množství vstupenek bude určeno podle platného povolení vlády ohledně dovoleného počtu účastníků. Zatím totiž nevíme, zda se v epidemiologických pravidlech něco změní. Nebojte se přijít během soboty a „vstupenky“ si vyzvednout. Budou to dvě bohoslužby, každá pro 20 nebo 30 lidí a tak nějaká část z nás se bude moci mše svaté zúčastnit. Snad i situace s nákazou bude už příznivější.

         Naši biskupové nás ve svém dopise vybízejí k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše ve spojení s modlitbou. Pamatujme na to po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. Bude to náš letošní adventní úkol. Žádné jiné „farní“ úkoly letos nebudou.

K hlubšímu prožití adventu ale naleznete letos více pomůcek na internetu. Je tam například Adventní duchovní obnova pro ženy z koleje Nepomucenum v Římě či 4 Adventní meetingy pro mládež. Můžete si také do mobilů stáhnout aplikaci brněnského biskupství Průvodce adventem, která vám nabídne rozjímání na každý adventní den. Zcela jistě se na internetu najdou i jiné stránky, které vám nabídnou hodnotný obsah pro adventní čas.

Pamatujme na sebe navzájem v modlitbě.