Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 1. prosince 2019Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

sobota – 7.00 hod. v kostele roráty

neděle – v 9.00 hod.

V adventu budou každou sobotu v 7.00 hod. ráno rorátní mše svaté. Všechny mše svaté v adventu (nejen ty rorátní) budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku vzadu v kostele. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku nebudou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně se bude zpovídat ve středu a v pátek přede mší svatou.

Ve čtvrtek srdečně zveme na setkání se sv. Mikulášem a Andělem. Sejdeme se v 16.45 v kostele v Rapotíně.

Tradiční mikulášská akce pro město se koná také v Šumperku na Nám. Míru. Začíná v 17.00 hod průvodem od hotelu Grand.

8. prosince se uskuteční od 16.00 na farním středisku Adventní odpoledne pro manžele s podtitulem Manželství jako ring, anebo cesta k Bohu? Můžeme se těšit na přednášku,  svědectví a následné sdílení s manželskými páry z farnosti Ruda nad Moravou, které jsou zapojeny do hnutí pro manžele Équipes Notre Dame. Zveme manželské páry z celého děkanátu.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 13,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.