Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

2. neděle postní -  17. 3. 2019


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

 

V tomto týdnu bude něco pozměněn pořad bohoslužeb. Namísto středy bude mše svatá o svátku sv. Josefa v úterý v 18.15. Ve středu mše svatá nebude.

Pobožnost křížové cesty je v Rapotíně v pátky přede mší svatou v 17.30 hod. a v neděli v 8.30 hod. Prosíme, přihlaste se k vedení křížových cest.

V postu jsme vyzýváni k postní almužně. Do krabičky, která byla jako příloha v TamTamu z minulé neděle, patří jen ty peníze, které ušetřím tím, že si něco odřeknu a tak mají hodnotu nejen materiální, ale i duchovní. Postní almužnu přineseme k oltáři spolu s obětními dary na Květnou neděli a pak předáme Charitě.

Také letos zveme k účasti na biblické soutěži. Těšíme se na všechny, kteří chtějí prožít postní dobu s Biblí v ruce. Podrobné informace byly v časopise.

Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou do měsíce v kapli na farním středisku v Šumperku, bude  zítra v 10.00 s otcem Michalem.

Při odchodu z kostela obdržíte postní úkol na celý týden. Úkoly jsou rozlišené pro děti i dospělé: pro děti jsou žluté, pro dospěle jen bílé. Jestli se vám podaří úkol splnit do příští neděle, můžete si za týden přidat bílý kamínek na naši farní váhu před obětním stolem. Doufáme, že za postní dobu naše dobré skutky převáží tíhu balvanů našich hříchů, které jsme umístili na jejím druhém konci. Musíme se nažit!

 Charita Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku všechny srdečně zve na besedu s paní Marií  Svatošovou v úterý 26. března v 17:00, kde promluví nejen o své nové knize rozhovorů s Alešem Palánem „Neboj se vrátit domů". Beseda bude ve velkém sále knihovny, vstupné je 50 Kč. Vstupenky jsou ještě k dostání.