Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19. 1. 2020

 


Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

pátek – bohoslužba slova se svatým přijímáním v 18.15 hod.

neděle – mše svatá v 9.00 hod.


Dne 11. února je svátek Panny Marie Lurdské. Je to zároveň Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Vše bude v neděli 16. února v 9.00 hod. v našem kostele. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Je to v neděli, abychom prožili tu mši svatou a modlili se za nemocné všichni společně jako farnost. Po mši svaté pak připravíme pro všechny nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení na faře.

Letos v Bludově v Kulturním domě organizujeme děkanátní ples. Bude se konat 22. 2. Vstupenky si můžete objednávat v sakristii. Zapisujeme jméno a kontakt na objednávajícího a počet lístků, které objednává. Vyzvednout si vstupenky budete moci v neděli za týden také v sakristii. Platit se bude při vyzvednutí, cena 100,- Kč.

Z Olomouce jsme obdrželi poděkování za Tříkrálovou sbírku:

Milí koledníci Tříkrálové sbírky, děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané, ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek? Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili.

P. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Na konec máme smuteční oznámení. Včera zemřel pan Adolf Jílek. Pohřební obřady budou v neděli za týden 26. 1. ve 14.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku s následným uložením do hrobu na hřbitově v Dolních Studénkách. Proto také za týden nebude ve Studénkách obvyklá ranní mše svatá. Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane.