Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

2. neděle postní -  17. 3. 2019


Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

úterý 16.00, neděle 7.30.

 V tomto týdnu bude něco pozměněn pořad bohoslužeb. Namísto čtvrtku bude mše svatá o svátku sv. Josefa v úterý v 16.00. Ve čtvrtek mše svatá nebude.

Pobožnost křížové cesty je v Dolních Studénkách ve čtvrtky po mší svaté, tentokrát bude v úterý.

V postu jsme vyzýváni k postní almužně. Do krabičky, která byla jako příloha v TamTamu z minulé neděle, patří jen ty peníze, které ušetřím tím, že si něco odřeknu a tak mají hodnotu nejen materiální, ale i duchovní. Postní almužnu přineseme k oltáři spolu s obětními dary na Květnou neděli a pak předáme Charitě.

Také letos zveme k účasti na biblické soutěži. Těšíme se na všechny, kteří chtějí prožít postní dobu s Biblí v ruce. Podrobné informace byly v časopise.

Dnes při odchodu z kostela obdržíte postní úkol na celý týden. Úkoly jsou rozlišené pro děti i dospělé: pro děti jsou žluté, pro dospěle jen bílé. Jestli se vám podaří úkol splnit do příští neděle, můžete si za týden vzít další úkol.

 Charita Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku všechny srdečně zve na besedu s paní Marií  Svatošovou v úterý 26. března v 17:00, kde promluví nejen o své nové knize rozhovorů s Alešem Palánem „Neboj se vrátit domů". Beseda bude ve velkém sále knihovny, vstupné je 50 Kč. Vstupenky jsou ještě k dostání.  

Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou do měsíce v kapli na farním středisku v Šumperku, bude  zítra v 10.00 s otcem Michalem.