Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 31. 5. 2020

 


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.

neděle – mše svatá v 7.30 hod.

Svatodušní sbírka na církevní školství se letos nekoná, proto dnešní sbírka je pro farnost. Pán Bůh zaplať za vaši podporu.

Pokud někdo z vás zapomněl donést postní pokladničku, ať ji donese kdykoliv na faru nebo do kostela.

Ve středu jev Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Dolních Studénkách bude příležitost ke svaté zpovědi ve čtvrtek přede mší svatou, která je v 16.45 hod.