Farnost Bratrušov


Římskokatolická farnost Bratrušov

25. neděle v mezidobí – 23. 9. 2018

               

 

 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: pátek 16.45, neděle 7.30.

 

V pátek o slavnosti sv. Václava bude mše svatá v 16.45 hod. Ve středu mše svatá v Bratrušově nebude.

 Do Šumperka zveme v pátek na večerní bohoslužbu mládež. Při této mládežnické mši svaté chtějí mladí přivítat mezi sebou otce Michala, který je po otci Vilémovi novým kaplanem pro mládež šumperského děkanátu. Pak jsou všichni mladí zváni na posezení na farní středisko.  

 V sobotu 29. 9. se v Rejcharticích koná tradiční Svatomichalská pouť. Mše svatá začíná ve 12.00 hod., po mši následuje průvod ke kapli Panny Marie. Odpoledne je pro poutníky připraven bohatý kulturní program. Podrobné informace najdete na plakátku ve vývěsce u kostela. Jste všichni srdečně zváni!