Farnost Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

28. neděle v mezidobí – 14. 10. 2018

                                                        

 

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Darovali jste 1880,- Kč. Pán Bůh zaplať. V neděli za týden se koná sbírka pro misie.

 Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: středa 16.45, neděle 7.30.

 Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na tradiční víkend Camino, který se uskuteční od pátku 9. listopadu na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na nástěnkách, na webu farnosti nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk).

 U příležitosti 40. výročí volby Jana Pavla II. papežem pozvali jsme s přednáškou prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. Upozorňujeme vás na změnu termínu přednášky oproti tomu, co jsme hlásili minule a co je v TamTamu. Srdečně zveme ve čtvrtek 25. října v 19.00 hod. na farní středisko. Původně měla být o týden dříve.