Farnost Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

2. neděle adventní

  

Připomínáme, že až do odvolání nejsou pravidelné bohoslužby v Bratrušově ve středy. Všechny bohoslužby, které se uskuteční mimo neděli, budou předem ohlášené.

 Nedělní mše svaté zůstávají beze změny v 10.30.

     Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybralo se 880,- Kč. Pán Bůh zaplať.

V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku se nekonají.

 Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou za měsíc v kapli na farním středisku v Šumperku, bude teď v pondělí 10. 12. v 10.00 hod. Srdečně zve P. Michal.

 V úterý 18. prosince jste zváni do klášterního kostela na představení „Ďábel proti Bohu“, věnované životu a smrti děkana Kryštofa Lautnera. Začátek představení je v 19.15.  Podrobné informace jsou na vývěskách a na internetu.