Přihlašování na akce na středisku ---ZDE---

(různé oslavy - narozeniny, křest, svatba; pracovní setkání, přednášky, modlitební splečenství, akce pro mládež, děti aj.)
 

Adorace, zpověď a mše svatá v pátek 1.7. bude ještě v kostele sv. Jana Křtitele


 

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 26. 6. 2016 do 3. 7. 2016

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne

26.6.

Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele
FARNÍ POUŤ

7:00

za + Jiřího a Jindřicha Skalu

*9:00 

za živé a + farníky

----

----

Po
27.6.

 

8:30

za + Zdeňku Vlčkovou

Út
28.6.

Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
 
adorace 19.00-20.00 hod.

---

---

St
29.6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

8:30

za živou a + rodinu

18:00

úmysl vlastní kněze

Čt
30.6.

Svátek výročí posvěcení katedrály

18:00
Kostel sv. Barbory

Za + maminku Annu Kallerovou

a duše v očistci


1.7.

14.30 – 18.00 hod.

18:00

poděkování za přijatá dobrodiní

s prosbou o stálou ochranu Boží ochranu

So
2.7.

 

8:30

za živé a + členy živého růžence

Ne

3.7.

14. neděle v mezidobí

7:00

za živou a + rodinu

*9:00

za živé a + farníky

18:00

úmysl vlastní kněze

 
 
Půl hodiny před každou mší svatou se zpovídá, kromě mše označené (*) v kolonce hodina.