Výuka náboženství


Vyučování náboženství na farním středisku v Šumperku 2018/2019


Předškoláci + 1. a 2. třída          pondělí 14.40 - 15.30      Pavlína Čermáková

3. třída (příprava na 1. svaté přijímání)     čtvrtek  17.00 - 18.00      Věra Schlemmerová

4.- 5. třída                                    úterý 16.00 - 17.00          Marie Sovadinová            

5.- 6. třída                                    středa  15.00 - 16.00       Lenka Špatná

7.- 8. třída                                    úterý 15.00 - 16.00          Marie Sovadinová

Středoškoláci + 9. třída I.           středa  19.00 - 20.00       Eva Rozsívalová, P. Michal Zahálka

Středoškoláci + 9. třída II.          úterý 18.45 - 19.45          Pavel Rozsíval

 

Vyučování začne v týdnu od 17. 9. 2018


Vyučování náboženství na farním středisku v Šumperku je otevřené i pro děti 
a mládež z ostatních farností děkanátu, pokud jim to víc vyhovuje.