Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018

                                                        

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

V pondělí vás zveme do Šumperka do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert charity Šumperk. Zazní duchovní hudba v podání Scholy od sv. Jana Křtitele. Začátek v 19.00 hod. Dobrovolný příspěvek je určen pro fungování šumperské charity. Pán Bůh zaplať.

V neděli 25. 11. (na Slavnost Ježíše Krista Krále) odpoledne podnikneme se Sedmikráskem výlet na Granátovku nad Sobotínem. Zváni jsou všichni (mladí i starší), zejména děti s rodiči. Podrobnosti o místě a čase setkání sdělíme v příštích ohláškách.

             Animátoři mládeže zvou všechny mladé na tzv. církevní silvestr 30. 11. do Rudy nad Moravou. Jedná se o zábavný večer na zakončení církevního roku. Začátek v 18.00 hod. mší svatou v kostele v Rudě.

Středoškoláci jsou zváni na víkend Exodus od 7. do 9. prosince. Podrobné informace o všech mládežnických akcích najdete na webu mládeže.

             Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce na den otevřených dveří. Koná se v sobotu 1. prosince od 9-12 hod. Na všechny zájemce se zvlášť těší P. Petr Káňa. Letáčky s podrobnějšími informacemi najdete u novin.

            Charita a Společenství vdov vás srdečně zvou na výlet do adventní Vídně ve středu 12. prosince 2018. Podrobné informace jsou na vývěsce.

         Minulý týden se vrátil z nemocnice otec Jan. Je u sebe na faře a určitě rád vás uvidí, pokud ho navštívíte.