Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

www.farnostsumperk.cz

26. neděle v mezidobí - 27. 9. 2020

 


Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

pondělí – v 9.00 hod.

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

 

Zítra o slavnosti sv. Václava bude mše svatá v 9.00 hod.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně bude příležitost ke svaté zpovědi v pátek přede mší svatou.

Začíná měsíc říjen, kdy církev zvlášť doporučuje modlitbu svatého růžence. V kostele je společný růženec půl hodiny před každou mší svatou. Pamatujme na to také při soukromé i rodinné modlitbě.

Ještě do příští neděle včetně je možnost se přihlásit na přípravu ke svátosti biřmování.

Svatohubertská pouť bude v neděli 11. 10. v 9.00 hod. Srdečně zveme.

V sakristii můžete přispět na opravu kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci. Pokud darujete aspoň 200,- korun, obdržíte krásnou medaili, která za tímto účelem byla vyrobena v jubilejním roce 400 let od jeho mučednické smrti. O podporu prosí otec arcibiskup a také otec biskup Antonín Basler, který měl opravu kaple na starosti. Pán Bůh zaplať.

V neděli za týden je první neděle a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.