Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10. 11. 2019

               

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Darovali jste 4635,- Kč. Pán Bůh zaplať. Za týden je tradiční dušičková sbírka pro charitu. K tomu nám posílají své slovo prezident a ředitel arcidiecézní charity Olomouc:


             P. Bohumír Vitásek a Václav Keprt


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod. a v neděli v 9.00 hod.

Mimo to zde bude také pohřební mše sv. za + Imricha Daniela a to v úterý 12. 11. ve 13.00 hod.

 Mše svatá pro rodiny s dětmi se uskuteční v pondělí 18. 11. 2019 v 10.00 v kapli na farním středisku v Šumperku.

             Animátoři mládeže zvou všechny mladé na tzv. církevní silvestr 29. 11. u nás v Šumperku. Jedná se o zábavný večer na zakončení církevního roku. Začátek v 18.00 hod. mládežnickou mší svatou v kostele, pokračování na farním středisku. Podrobné informace jsou na plakátcích a na internetu.