Farnost Rapotín


Římskokatolická farnost Rapotín

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16. 2. 2020
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.


Tradiční maškarní bál pro děti  se koná dnes od 15.00 na farním středisku v Šumperku. Srdečně zve Centrum pro rodinu.

V sobotu se koná v Bludově děkanátní ples. V sakristii jsou ještě volné vstupenky pro další zájemce. Srdečně zveme.

U příležitosti Národního týdne pro manželství nabízíme dnes všem manželským párům malý dáreček, krásnou svíci, a zvláštní „Manželský deníček“ určený pro společné prožívání následujících devíti týdnů až do konce postní doby. Přijměte jej jako pomůcku pro upevnění vašeho vztahu. Vše je pro vás připraveno na stole vzadu v kostele a nezapomeňte si tyto věci odnést.

Všechny mladé od 13 let zveme na Děkanátní setkání mládeže, které se uskuteční 3. - 4. 4. v Šumperku. Přihlašování bude spuštěno dnes ve 20:00 a prvních pět přihlášených obdrží vstup na děkanátko zdarma. Více informací na plakátcích, webu a facebooku.

V neděli za týden je kvůli sobotnímu svátku Stolce sv. Petra tradiční sbírka „Svatopetrský haléř“, která je příspěvkem věřících pro činnost Svatého otce. Pán Bůh zaplať.

Za dva týdny začne postní doba. Už dnes s předstihem prosíme, abyste se přihlásili k vedení pátečních křížových cest. Seznam je na stole vzadu v kostele.

        Na závěr je tu krátký dopis našeho otce arcibiskupa:

Drazí bratři a sestry, v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i ve Vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.

Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že naše farnosti budou i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.

Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března.

S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce žehná arcibiskup Jan.