Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

28. neděle v mezidobí – 14. 10. 2018                                                    

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Darovali jste 3918,- Kč. Pán Bůh zaplať. V neděli za týden se koná sbírka pro misie.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

 Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na tradiční víkend Camino, který se uskuteční od pátku 9. listopadu na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na nástěnkách, na webu farnosti nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk).

 U příležitosti 40. výročí volby Jana Pavla II. papežem pozvali jsme s přednáškou prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. Upozorňujeme vás na změnu termínu přednášky oproti tomu, co jsme hlásili minule a co je v TamTamu. Srdečně zveme ve čtvrtek 25. října v 19.00 hod. na farní středisko. Původně měla být o týden dříve.

Srdečně zveme všechny zájemce, hlavně nejmenší děti se svými rodiči, na snídaně se Sedmikráskem.  Konají se 1x za 14 dní v pátek od 8:30 na faře v Rapotíně a smyslem je nejenom se setkat a společně posnídat, ale také se společně pomodlit a strávit spolu příjemné dopoledne. Další setkání proběhne v pátek 19. 10. Vítáme i zájemce z řad babiček, dědečků, tet a strýců, kteří mají čas a chuť za námi přijít. Přezůvky a něco na zub s sebou. Čaj a kafé zajištěno.

 NEDĚLNÍ VÝLETOVÁNÍ SE SEDMIKRÁSKEM:  v neděli 21. 10. 2018 v 15:00 zveme všechny na výlet do Rejchartic. Kdo se chce dozvědět více podrobností, venku před kostelem budou v onu neděli 21. 10. po mši svaté "někde" uschovány další informace ve formě dopisu.