Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

13. neděle v mezidobí - 28. 6. 2020

 


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu:

pátek – mše svatá v kostele v 19.15 hod.

Dnes zveme na odpolední poutní program v Šumperku: v 15.00 hod. na eucharistickou pobožnost do kostela sv. Jana Křtitele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme představení připravené maminkami s dětmi. Připomínáme, že dnes není v Šumperku večerní bohoslužba.

V červenci a srpnu budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu byl v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 16. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.

V červenci nebude v Šumperku tradiční celodenní zpověď ve středu před prvním pátkem. Zpovídat ve středu se bude jen ráno od 8.00-10.00 hod. V Rapotíně se bude zpovídat v pátek přede mší svatou.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Prosíme, pamatujte na to. Pán Bůh zaplať.