Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14. 7. 2019


          


 Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybrali jsme 2278,- Kč. Pán Bůh zaplať.


 Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 18. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.


 V červenci a srpnu, budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.