Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18. 8. 2019

               

 

Po mši svaté se můžete těšit na prostranství před kostelem na tradiční prezentaci flašinetářů.

Odpoledne bude v 15.00 hod. eucharistická pobožnost za obec a požehnání a pak farní odpoledne na zahradě u fary. Bude zajištěno grilované občerstvení a atrakce pro děti. Doneste si kromě nedělní nálady i nějaké peníze na nákup občerstvení.

V 17.00 hod. začne představení připravené dětmi a rodiči z Rapotína, tentokrát věnované misiím. Jste srdečně zváni.

 V červenci a srpnu, jsou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15. V neděli za týden bude mše svatá opět v 10.30 hod.

Otec arcibiskup srdečně zve všechny rodiny na tradiční Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýnu. Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna. Podrobný program je na vývěskách.

Tradiční žehnání aktovek a mše svatá pro děti na zahájení školního roku bude letos v neděli 1. září v 9.00 hod. Zatímco v sobotu 14. září bude pouť děti i rodičů na zahájení školního roku u kostelíčka nad Bludovem. Bude spojená s přehlídkou schol děkanátu. Už dnes srdečně zveme, pamatujte na to a udělejte si čas na toto radostné setkání. Podrobnější informace budou ještě v zářijovém čísle Tam&Tamu.

Vzadu na stolku si můžete vzít přihlášky do Náboženství pro nový školní rok. Prosíme, abyste je po vyplnění co nejdříve odevzdali v sakristii. Náboženství bude letos vyučováno na faře v Rapotíně, a to od čtvrtku 19. září od 15:15. Další rozdělení do skupin a upřesnění času vyučování bude v závislosti na počtu přihlášených.