Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26. 1. 2020

 


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v 18.15 hod.

neděle – v 9.00 hod.

Dne 11. února je svátek Panny Marie Lurdské. Je to zároveň Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Mše sv. bude v neděli 16. února v 9.00 hod. v našem kostele. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli. Je to v neděli, abychom prožili tu mši svatou a modlili se za nemocné všichni společně jako farnost. Po mši svaté pak připravíme pro všechny nemocné i s jejich doprovodem přátelské posezení na faře.

V sakristii si můžete vyzvednout vstupenky na ples. Jsou také ještě volné lístky, takže se můžou přihlásit i ti, kteří tak ještě neučinili. Také prosíme o věnování nějakých hezkých cen do tomboly.

P. Jiří Šůstek z diecézního centra pro mládež v Rajnochovicích informuje, že jsou ještě volná místa na dětský tábor v  termínu našich jarních prázdnin od 3.-7. 2. Jedná se o kvalitní křesťansky zaměřený tábor pro děti od 8-14 let. Opravdu moc doporučujeme. Informace jsou na vývěskách a internetu, můžete se také přihlásit u nás ve farnosti.

Centrum pro rodinu Šumperk zve na tyto programy:

Tvořivá dílna pro školní děti – 6. února od 10.00 na farním středisku. Nabídka pro děti, které zůstávají doma o jarních prázdninách. Společné tvoření výrobků, které využijeme pro benefiční prodej na podporu našeho adoptovaného chlapce z Haiti v rámci farní pouti.

Tradiční maškarní bál pro děti - 16. 2. 2020 od 15.00 na farním středisku. Letošní téma je: „Máme rádi zvířata“, děti si tradičně projdou jednotlivé atrakce a zúčastní se společného zábavného programu. Vstupné - 35 Kč/dítě

Letos, jako každoročně, proběhne v únoru Národní týden pro manželství.  Při této příležitosti vás srdečně zveme na Valentýnský podvečer pro manželské páry, který proběhne na farním středisku v Šumperku v sobotu 15. 2. od 17.00 hod. Můžete se těšit na společnou večeři, krátké povídání jednoho z párů, malý dáreček a překvapení. Hlídání pro děti je zajištěno po předběžné domluvě. Na program je nutné se předem přihlásit na adrese cprsumperk@ado.cz.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne se koná v Šumperku ve 14.00 hod. pohřeb pana Adolfa Jílka. Jak jste možná četli na parte, přáním rodiny je, abyste namísto květin přispěli na Tříkrálovou sbírku, kterou náš zemřelý organizoval i podporoval. Budete mít k tomu možnost přímo v kostele, kde bude připravená pokladnička.