Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

Neděle Křtu Páně -  13. 1. 2019


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

 

V pátek v 19.15 bude na faře setkání pastorační rady farnosti.

 Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou za měsíc v kapli na farním středisku v Šumperku, bude teď v pondělí 14. 1. v 10.00 hod. Srdečně zve P. Michal.

V pátek 18. ledna bude v Šumperku mše svatá za všechny svobodné, nezadané, cítící se osamoceně a hledající cestu k Pánu. Po mši svaté jsou všichni tito lidé zváni na posezení na farním středisku. V Olomouci na arcibiskupství se pro ně koná další den setkání se zajímavým programem. Podrobnosti jsou na vývěskách a na internetu.

V sobotu 2. února 2019 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.

Děkujeme také všem dětem a dospělým, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Pán Bůh zaplať za obětovaný čas a síly pro dobrou věc. Děkujeme také všem dárcům.

Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.