Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

Květná neděle – 14. dubna 2019

               

 

Dnes od 15.00 do 18.00 hod. bude ještě v Šumperku příležitost ke svátosti smíření. Prosíme, využijte tuto poslední příležitost. Ve Svatém týdnu budou velmi omezené časové možnosti.

 Program bohoslužeb v toto týdnu je v posledním čísle TamTamu. Podrobnější program, včetně bdění v Getsemanech a u Božího hrobu, je na stolku u novin, nezapomeňte si jej vzít.  

Ze srdce vybízím k tiché, osobní modlitbě a bdění s Ježíšem ne Zelený čtvrtek v Getsemanské zahradě a pak u Ježíšova hrobu. Tyto dny jsou vrcholné chvíle liturgického ticha a modlitebního soustředění. Na Zelený čtvrtek bude bdění v Getsemanské zahradě po bohoslužbě až do 22.00 hod. Podobně na Velký pátek. Naše modlitba bude pokračovat pak na Bílou sobotu od 8.00 – 14.00. Na stolku v kostele máte připravený rozpis bdění. Prosím, napište se tam na konkrétní hodinu, aby stále někdo byl v kostele. Věřím, že nikdy kostel nebude prázdný. Na Bílou sobotu na 8.00 hod. ráno srdečně zveme na společné ranní chvály, které se pomodlíme u Božího hrobu.

Srdečně zveme na výlet pro děti i dospělé NA BUKOVOU HORU na VELKÝ PÁTEK 19. dubna 2019 sraz v 9:00 hodin před kostelem v Rapotíně. Další podrobnosti jsou na vývěsce a v TamTamu.

Na Velký pátek bude v 15.00 hod. křížová cesta.

Protože je Velký pátek státním svátkem zveme na křížovou cestu v přírodě, kterou organizuje šumperská farnost. Odjezd vlakem v 11:13 z Šumperka do Bludova. Trasa vede přes bludovskou stráň a Bludoveček ke kříži pod Chocholíkem. Celá trasa včetně návratu do Šumperka je asi 7 km. Návrat předpokládáme kolem patnácté hodiny.

U Božího hrobu po celý Velký pátek a Bílou sobotu bude pokladnička pro dary pro Svatou zemi. V tento čas celá církev tradičně přispívá na život křesťanských komunit a udržování posvátných míst ve Svaté zemi.

O velikonoční neděli bude při mši svaté požehnání pokrmů. Kéž nám připomínají, že u velikonočního stolu je s námi přítomen i Zmrtvýchvstalý Pán.

Stejně jako loni zveme také všechny farníky na společnou oslavu Velikonoc na farním středisku v Šumperku. Připomeneme si tak setkání Zmrtvýchvstalého Ježíše s apoštoly, kdy po zázračném rybolovu jedl s nimi u ohně na důkaz, že žije. Věříme, že i na tomto našem přátelském setkání bude přítomen Pán a nebudou chybět i dobré pečené ryby (a také jiné jídlo a pití) pro nasycení žaludků. Kluci budou mít tam také příležitost k vyrobení tatarů. Srdečně zveme.

            Centrum pro rodinu zve všechny děti od 5 let na společné prožití Zeleného čtvrtku. Program proběhne 18. dubna – od 9:00 do 14:00 na farním středisku. Děti se mohou těšit na tvořivé aktivity, velikonoční katechezi a tradiční „zelený“ oběd. Příspěvek na program je 40 Kč a je nutné se na něj předem přihlásit.

Prosíme všechny současné i bývalé ministranty, aby přišli po mši svaté do sakristie domluvit se na pomoci při službách při ministrování o svátcích.

Sbírka za týden o velikonoční neděli je tradičně v celé arcidiecézi věnována na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať.