Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

2. neděle adventní

  

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

středa, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

sobota – 7.00 hod. v kostele roráty

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybralo se 3168,- Kč. Pán Bůh zaplať.

V adventu jsou každou sobotu v 7.00 hod. ráno rorátní mše svaté.

 V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku se nekonají.

 Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou za měsíc v kapli na farním středisku v Šumperku, bude teď v pondělí 10. 12. v 10.00 hod. Srdečně zve P. Michal.

 V úterý 18. prosince jste zváni do klášterního kostela na představení „Ďábel proti Bohu“, věnované životu a smrti děkana Kryštofa Lautnera. Začátek představení je v 19.15.  Podrobné informace jsou na vývěskách a na internetu.

 Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili mikulášskou akci pro děti.