Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. 9. 2019

               

 

Zítra o svátku sv. Ludmily je u nás v Rapotíně adorační den farnosti. Po celý rok se v jedné nebo ve dvou určených farnostech farníci modlí za celou arcidiecézi a kněžský seminář. Nejsvětější svátost bude zítra vystavená k adoraci od 14.00 - 18.00 hod. Od 17.30 bude příležitost ke svaté zpovědi. V 18.15 bude na závěr adoračního dne mše svatá. Prosíme, pamatujte na to a naplánujte si pondělní odpoledne tak, aby se se každý z nás zastavil na chvíli modlitby a využijte také možnost klidné zpovědi. V pátek v tomto týdnu mše svatá nebude.

 

Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

pondělí, středa – mše svatá v kostele v 18.15 hod.

 

Vzadu na stolku si můžete vzít přihlášky do Náboženství pro nový školní rok. Prosíme, abyste je po vyplnění co nejdříve odevzdali v sakristii. Náboženství bude letos vyučováno na faře v Rapotíně, a to od čtvrtku 19. září od 15.15 hod. Další rozdělení do skupin a upřesnění času vyučování bude v závislosti na počtu přihlášených. V časopise je také rozpis termínů výuky náboženství v novém školním roce na farním středisku v Šumperku. Komu by více vyhovoval Šumperk, může děti přihlásit tam. Prosíme, abyste s náboženstvím počítali při plánování aktivit vašich dětí.

Děti, které chodily po celý minulý školní rok do kostela a sbíraly kartičky k nedělním evangeliím, ať je donesou podepsané do neděle 22. 9. Mohou se těšit na malé odměny.

Moc děkujeme těm, kteří se zúčastnili včerejší pouti děti a rodičů ke Kostelíčku. Fotografie jsou ke stažení na webových stránkách farnosti.

V sobotu 19. října se koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání do katedrály v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.15 hod. z Rapotína, cena 100,- Kč. Návrat po zakončení po 19.00. Zapisovat se můžete na seznam na stolku u novin.