Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. 9. 2019

               

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek 16.45, neděle 7.30.

 

V sobotu 19. října se koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání do katedrály v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.15 hod. od kostela, cena 100,- Kč. Návrat po zakončení po 19.00. Zapisovat se můžete na seznam na stolku u novin.