Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 16. 6. 2019

               

 

Děkuji za vaše dary na církevní školy z minulé neděle. Vybrali jsme 1714,- Kč. Pán Bůh zaplať.

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek 16.45, neděle 7.30.

 

Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. Po mši svaté proběhne krátká adorace s požehnáním.

V neděli za týden bude v Šumperku farní pouť. Hlavním bodem bude slavná bohoslužba v 9.00 hod. ráno. Celebrantem a kazatelem, jak jste to určitě četli v Tam&Tamu, bude misionář z Tanzanie P. Kryštof Kasprzak. Proto také sbírka v Šumperku bude věnovaná na podporu jeho misie v Tanzanii.

Nedělní odpolední program bude tradiční: v 15.00 hod. zveme na eucharistickou pobožnost do kostela sv. Jana Křtitele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme představení připravené maminky s dětmi. Srdečně zveme i farníky ze Studének. Připomínáme, že v tento den nebude v Šumperku večerní bohoslužba.

Během tohoto týdne zveme do Šumperka na tradiční hudební cyklus „Šumperská nokturna“. V pondělí, středu a pátek od 20.30 hod. na náměstí u kostela se můžete těšit na koncerty. Podrobný program je na vývěsce a na internetu.

 

Informujeme, že letos opět nastane v Šumperku výměna pana kaplana. P. Michal Zahálka je rozhodnutím otce arcibiskupa převeden do farnosti Bystřice pod Hostýnem. Rozloučit se s nim budete moci při mši svaté v neděli za týden 23.6. Na jeho místo přijde k nám P. Jiří Luňák, který dosud byl kaplanem ve Vyškově. Kdy jej přivítáme ve farnosti, ještě nevíme, ohlásíme to příště.

Mládež se bude moci rozloučit s otcem Michalem v pátek 28. 6. Tradičně v poslední pátek v měsíci bude mládežnická mše svatá a po ni grilování na hřišti farního střediska.

V úterý se koná na Svatém Hostýně pouť kněží za vlastní posvěcení – zůstávejte v tento den s námi spojení v modlitbě.

V pondělí 24. 6. v 17.00 hod. se bude konat již tradiční Pouť lidí dobré vůle na Štolnavě (Prameny u Žárové). Po mši bude možné strávit čas s přáteli a načerpat posilu do všedních dní z krásné přírody v okolí. Jste všichni srdečně zváni.