Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 19. 5. 2019


               

 

Děkuji za vaše dary z minulé neděle na křesťanské sdělovací prostředky. Vybrali jsme 1900,- Kč. Pán Bůh zaplať. V neděli za týden je v celé církvi den modliteb za pronásledované křesťany a sbírka bude určená na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Prosí nás o to naši biskupové:


Drazí bratři a sestry, při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích. Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých letech ovládali islamističtí extrémisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči. Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým společenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Z loňské sbírky byla podpořena obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.

Proto vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc potřebným i oživení naší víry a našich církevních společenství. S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají Vaši čeští a moravští biskupové.

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek 16.45, neděle 7.30.

 

Je mariánský měsíc květen. Společná májová pobožnost je v kostele ve všední dny vždy po mši svaté. Chceme se k Panně Marii modlit opět na společné úmysly. Ty jsou uvedeny v novém čísle děkanátního časopisu. Ať se každý z nás připojí ke společné modlitbě i doma.


V pátek se koná „Noc kostelů“. Program je v časopise a na letáčcích. Srdečně zveme.

Nový duchovní správce pravoslavné obce v Šumperku o. Rafael Moravský nás srdečně zve ve čtvrtek k přivítání zázračné ikony Matky Boží nazývané Obměkčení kamenných srdcí nebo také Sedmibolestná. U této zázračné ikony bylo vyslyšeno mnoho proseb a modliteb, které lidé předali Matce Boží. Ikona Matky Boží Sedmibolestné navštíví pravoslavný chrám Svatého Ducha ve čtvrtek 23. května v 18 hod. Po trojitém obejití s ikonou kolem chrámu bude sloužena bohoslužba tzv. čtení Akathistu. V průběhu bohoslužby budou všichni věřící milující Matku Boží (bez rozdílu konfese) pomazáni svatým myrem (vonným olejem) zázračně vytékajícím z této ikony.