Farnost Dolní Studénky

Milí farníci,

vzhledem k novému opatření vlády, které omezuje pohyb osob na minimum, je v současné době možná pouze individuální duchovní péče, tzn. že jsme vám k dispozici a můžeme jednotlivě posloužit svátostmi (vždy po domluvě, jsme schopni i přijet).

Společné bohoslužby v kostelích jsou od dnešního dne až do odvolání zrušeny.

Mše sv. podle rozpisu intencí budou kněží sloužit i nadále ovšem bez účasti lidu.

I v tomto čase mají kněží přístup k nemocným ve všech zařízeních, proto se nebojte na ně v naléhavých případech i nadále obracet.

Farní kostel v Šumperku bude stále otevřen k soukromé modlitbě.

Nedělní mši sv. prožívejte prostřednictvím rádia Proglas, TV Noe či skrze přenosy různých farností (viz https://www.mseonline.cz/). V těchto dnech přijímejte Krista do svého srdce duchovním sv. přijímáním. V kostele se podávat nebude.

Svátost smíření, prosím, domlouvejte telefonicky s otcem kaplanem.

Všechny akce na středisku jsou až do odvolání zrušeny. Úterní vedené adorace jsou zrušeny.

Pohřby mohou být s účastí max. 10 lidí.

Vzhledem k této nové situaci znovu vybízíme všechny, aby pravidelně otevírali Písmo sv. a čerpali z Božího Slova. Ve slovech Bible se setkáváme s živým Bohem. Stále jsme spojeni v modlitbě růžence.

Výzva našich biskupů věřícím:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201021biskupove-se-obraci-na-verici-slovy-jana-pavla-ii-nebojte-se

Dobré zásady při sledování mše sv. doma:

https://1f7948f0-7c86-4761-8b3b-4caa3e50da57.filesusr.com/ugd/01cdda_81fb1771923b4945be2fd07d37676c0d.pdf

 

V Šumperku 22. října 2020