Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

1. neděle adventní - 29. 11. 2020

Milí farníci, stále platí přísná epidemiologická omezení. Na mši svaté může být do neděle včetně přítomných 15 osob, od pondělí 23. 11. 20 osob.

V neděli bude mše svatá v Dolních Studénkách jako obvykle v 7. 30 hod., ovšem jen pro místní farníky. Prozatím stále bez zpěvu.

Ve všední dny budou mše svaté v Studénkách podle zimního rozvrhu v 16.00 hod.

Ve středu bude v Šumperku tradiční zpovědní den před prvním pátkem a na začátek adventu. Zpovídat se bude už od 7.00 - 18.00 hod. s přestávkou na oběd v poledne. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Dolních Studénkách se bude zpovídat ve čtvrtek přede mší svatou.

Naši biskupové nás ve svém dopise vybízejí k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše ve spojení s modlitbou. Pamatujme na to po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. Bude to náš letošní adventní úkol. Žádné jiné „farní“ úkoly letos nebudou.

K hlubšímu prožití adventu ale naleznete letos více pomůcek na internetu. Je tam například Adventní duchovní obnova pro ženy z koleje Nepomucenum v Římě či 4 Adventní meetingy pro mládež. Můžete si také do mobilů stáhnout aplikaci brněnského biskupství Průvodce adventem, která vám nabídne rozjímání na každý adventní den. Zcela jistě se na internetu najdou i jiné stránky, které vám nabídnou hodnotný obsah pro adventní čas.

Pamatujme na sebe navzájem v modlitbě.