Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

6. neděle v mezidobí -  17. 2. 2019

 

        
              Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek 16.00, neděle 7.30.

 

V pátek 22. února srdečně zveme na farní středisko v Šumperku na besedu s panem Oldřichem Kaplánkem, který se nedávno spolu s otcem arcibiskupem a týmem charity a TV Noe zúčastnil cesty do Iráku. Můžete si poslechnout, jaká je tam situace po pádu islámského státu, jak žijí tamější křesťané a jak jim můžeme pomoci. Začátek v 19.00 hod.

Už nyní informujeme, že tradiční organizovaný Centrem pro rodinu maškarní bál pro děti se uskuteční v neděli před Popeleční středou,  a to v neděli 3. 3. 2019 v 15.00 na farním středisku. Děti se mohou těšit na zábavné atrakce v duchu pohádek z Večerníčků. 

 Charita Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku všechny srdečně zve na besedu s paní Marií  Svatošovou v úterý 26. března v 17:00, kde promluví nejen o své nové knize rozhovorů s Alešem Palánem „Neboj se vrátit domů". Beseda bude ve velkém sále knihovny, vstupné je 50 Kč a od 11. února je možná rezervace vstupenek v knihovně. Doporučujeme si lístky včas rezervovat, kapacita sálu je totiž omezená.

Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na Camino, které se uskuteční od 8. do 10. března na faře v Sobotíně. Bližší informace na Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk). Prosíme, přihlašujte se do konce února.

Mládež je zvaná také na mládežnickou mši svatou v pátek 1. března do kostela sv. Jana křtitele v Šumperku. Po mši svaté sloužené P. Milanem Palkovičem bude na farním středisku setkání s povídáním účastníků o zážitcích z Panamy.

Hned nato v sobotu 2. března animátoři zvou mladé na výlet do Žárové. Podrobné informace jsou na internetu a vývěskách.

V neděli za týden je tradiční sbírka „Svatopetrský haléř“, která je příspěvkem věřících pro činnost Svatého otce. Pán Bůh zaplať.