Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

26. neděle v mezidobí - 27. 9. 2020

 


Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

pondělí – mše svatá v 7.30 hod.

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.

neděle – mše svatá v 7.30 hod.

 

Zítra o slavnosti sv. Václava bude mše svatá v 7.30 hod.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Studénkách bude příležitost ke svaté zpovědi ve čtvrtek přede mší svatou.

Začíná měsíc říjen, kdy církev zvlášť doporučuje modlitbu svatého růžence. Pamatujme na to při soukromé i rodinné modlitbě.

Za dva týdny, v neděli 11. 10. přijede do Šumperka novokněz P. Josef Hovád. Bude sloužit mše svaté v 7.00 a 9.00 hod. a udělí nám novokněžské požehnání. Pak se s ním budete moci setkat a popovídat si ve farní kavárně. Moc zveme.

Také v neděli 11. 10. zve farnost Rapotín na 9.00 hod. na svatohubertskou pouť.

V sakristii můžete přispět na opravu kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci. Pokud darujete aspoň 200,- korun, obdržíte krásnou medaili, která za tímto účelem byla vyrobena v jubilejním roce 400 let od jeho mučednické smrti. O podporu prosí otec arcibiskup a také otec biskup Antonín Basler, který měl opravu kaple na starosti. Pán Bůh zaplať.

V neděli za týden je první neděle a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.