Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018

                                                        

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek 16.00, neděle 7.30.

 

V pondělí vás zveme do Šumperka do kostela sv. Jana Křtitele na benefiční koncert charity Šumperk. Zazní duchovní hudba v podání Scholy od sv. Jana Křtitele. Začátek v 19.00 hod. Dobrovolný příspěvek je určen pro fungování šumperské charity. Pán Bůh zaplať.

 

Animátoři mládeže zvou všechny mladé na tzv. církevní silvestr 30. 11. do Rudy nad Moravou. Jedná se o zábavný večer na zakončení církevního roku. Začátek v 18.00 hod. mší svatou v kostele v Rudě.

Středoškoláci jsou zváni na víkend Exodus od 7. do 9. prosince. Podrobné informace o všech mládežnických akcích najdete na webu mládeže.

 

Charita a Společenství vdov vás srdečně zvou na výlet do adventní Vídně ve středu 12. prosince 2018. Podrobné informace jsou na vývěsce.