Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

13. neděle v mezidobí - 28. 6. 2020

 


Pořad bohoslužeb v tomto týdnu:

čtvrtek – mše svatá v 16.45 hod.

sobota – mše svatá v 17.00 hod. s nedělní platností

 

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu byl v časopise. V Dolních Studénkách budou během prázdnin mše svaté s nedělní platností v soboty v 17.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam v neděli, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.

Dnes zveme na odpolední poutní program v Šumperku: v 15.00 hod. na eucharistickou pobožnost do kostela sv. Jana Křtitele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme představení připravené maminkami s dětmi. Připomínáme, že dnes není v Šumperku večerní bohoslužba.

V červenci nebude v Šumperku tradiční celodenní zpověď ve středu před prvním pátkem. Zpovídat ve středu se bude jen ráno od 8.00-10.00 hod. V Studénkách se bude zpovídat ve čtvrtek přede mší svatou.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Prosíme, pamatujte na to. Pán Bůh zaplať.