Farnost Dolní Studénky

Římskokatolická farnost Dolní Studénky

2. neděle adventní

 

 Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

čtvrtek 16.00, neděle 7.30.

 Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybralo se 1640,- Kč. Pán Bůh zaplať.

V Šumperku jsou roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku se nekonají.

 Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou za měsíc v kapli na farním středisku v Šumperku, bude teď v pondělí 10. 12. v 10.00 hod. Srdečně zve P. Michal.

 V úterý 18. prosince jste zváni do klášterního kostela na představení „Ďábel proti Bohu“, věnované životu a smrti děkana Kryštofa Lautnera. Začátek představení je v 19.15.  Podrobné informace jsou na vývěskách a na internetu.