Farnost Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 1. prosince 2019Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

neděle 10.30.

Všechny mše svaté v adventu budou začínat potmě s rozžatými svíčkami v rukou. Svíčky si vždy po cestě vezměte ze stolku vzadu v kostele. Světla v kostele rozsvítíme až na biblická čtení. Je to znak našeho bdění a očekávání Krista, který je Světlo světa.

V Šumperku jsou v adventu roráty každý všední den v 6.30 hod. ráno. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední dny v Šumperku nebudou.

Ve středu je v Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu.

8. prosince se uskuteční od 16.00 na farním středisku Adventní odpoledne pro manžele s podtitulem Manželství jako ring, anebo cesta k Bohu? Můžeme se těšit na přednášku,  svědectví a následné sdílení s manželskými páry z farnosti Ruda nad Moravou, které jsou zapojeny do hnutí pro manžele Équipes Notre Dame. Zveme manželské páry z celého děkanátu. 

Dnes je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.