Farnost Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

2. neděle postní -  17. 3. 2019


Připomínáme, že až do odvolání nejsou pravidelné bohoslužby v Bratrušově ve středy. Všechny bohoslužby, které se uskuteční mimo neděli, budou předem ohlášené.

Pobožnost křížové cesty je v Bratrušově v neděle půl hodiny přede mší svatou.

V postu jsme vyzýváni k postní almužně. Do krabičky, která byla jako příloha v TamTamu z minulé neděle, patří jen ty peníze, které ušetřím tím, že si něco odřeknu a tak mají hodnotu nejen materiální, ale i duchovní. Postní almužnu přineseme k oltáři spolu s obětními dary na Květnou neděli a pak předáme Charitě.

Také letos zveme k účasti na biblické soutěži. Těšíme se na všechny, kteří chtějí prožít postní dobu s Biblí v ruce. Podrobné informace byly v časopise.

Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou do měsíce v kapli na farním středisku v Šumperku, bude  zítra v 10.00 s otcem Michalem.

Dnes při odchodu z kostela obdržíte postní úkol na celý týden. Úkoly jsou rozlišené pro děti i dospělé: pro děti jsou žluté, pro dospěle jen bílé. Jestli se vám podaří úkol splnit do příští neděle, můžete si za týden vzít další úkol.