Farnost Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13. 10. 2019

               

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

neděle 10.30.

V sobotu kvůli pouti do Olomouce nebude výjimečně mše svatá v Hraběšicích!

Zvlášť vybízíme všechny farníky k modlitbě za misionáře a zveme na „Misijní most modlitby“. Seznam míst, kde se tato mimořádná modlitební akce koná je v časopise. Prosíme, podpořme je nejen finančními dary ale i modlitbou.

Za týden je misijní neděle. Sbírka bude určená pro misie.

Tuto sobotu 19. října se koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání do katedrály v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.15 hod. z Bratrušova, cena 100,- Kč. Návrat po zakončení po 19.00. Zapisovat se můžete pouze dnes na seznam na stolku u novin.

Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na tradiční víkend Camino, který se uskuteční od pátku 25. října na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na nástěnkách, na webu farnosti nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk).

V úterý 29. října zve Centrum pro rodinu děti od 5 do 14 let na společné prožití podzimních prázdnin. Program začíná v 8.30 na farním středisku a je ukončen ve 14.30 v parku u bývalé Mototechny. Děti se mohou těšit na podzimní tvoření, zábavné hry, opékání jablek a trdelníku na ohni atd. Program chceme spojit s návštěvou hřbitova a vzpomenout v návaznosti na dušičkové svátky na všechny zemřelé a navštívit především hroby zemřelých, o které se nikdo nestará. Prosíme, aby si děti vzaly oblečení přiměřené počasí, odpolední svačinu a 20 Kč (na dopravu a svačinku). Na program je třeba se předem nahlásit mailem na adresu Centra pro rodinu cprsumperk@ado.cz. O dalších programech centra si můžete přečíst na vývěsce u farního střediska.