Bratrušov

Římskokatolická farnost Bratrušov

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 31. 5. 2020Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý:

neděle 10.30.

Svatodušní sbírka na církevní školství se letos nekoná, proto dnešní sbírka je pro farnost. Pán Bůh zaplať za vaši podporu.

Ve středu jev Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu.

V pátek bude místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem. V pátek na 19.00 hod. zvu na setkání Pastorační radu farnosti.