Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

2. neděle adventní – 9. prosince 2018

 

 

          Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Vybralo se 14 570,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na akci Mikuláš pro město. Za napečení a zdobení perníčků, přípravu kostýmů, přípravu programu, technické zajištění, občerstvení na středisku a všem dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili. Opravdu velké díky. Fotografie z akce už jsou na farních webových stránkách.

Šumperská charita děkuje všem, kdo jste připravili baličky pro dětské domovy na Ukrajině. Pán Bůh zaplať! 

 V adventu jsou denně rorátní mše svaté v 6.30 hod. ráno. V úterý a čtvrtek jsou zvlášť zaměřeny pro děti. V tyto dny zveme děti a mládež na tradiční snídani na pastorační středisko. Ve všechny středy zveme po rorátech na posezení na středisku všechny dospělé. Upozorňujeme, že ranní mše sv. v 8.30 hod. ve všední se nekonají. Večerní bohoslužby ve čtvrtky a pátky jsou beze změny.

 Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou za měsíc v kapli na farním středisku, bude toto pondělí 10. 12. v 10.00 hod. Srdečně zve P. Michal.

              Příští neděli 16. 12. po bohoslužbách se budou zapisovat úmysly mší svatých na první polovinu roku 2019.

 Podrobné informace o letošních adventních koncertech jsou v časopise. Dnes v 16.00 hod. v našem kostele zazpívá Avonotaj a jeho hosté, na varhany zahraje Jan Horníček. Jste srdečně zváni.

 14. 12. 2018 přijměte pozvání na ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ s p. učitelem Hlochem a jeho akordeonem. Akce se uskuteční ve farním středisku, od 17. hodin. Vstupné dobrovolné.

 V úterý 18. prosince jste zváni do klášterního kostela na představení „Ďábel proti Bohu“, věnované životu a smrti děkana Kryštofa Lautnera. Začátek představení je v 19.15.  Podrobné informace jsou na vývěskách a na internetu.

 Jako každý rok prosíme o pomoc v přípravě kostela na svátky. Již dnes informujeme, že ve středu 19. 12. od 16.00 hod. se budou zdobit stromky a také stavět Betlém. Pak bude následovat úklid. Zapamatujte si ten termín a přijďte, prosíme, pomoci. Pán Bůh zaplať.