Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26. 1. 2020Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.

V tomto týdnu připadá první sobota v měsíci. Všichni členové živého růžence si v sobotu nebo v neděli vezmou z košíku novou kartičku s tajemstvím růžence a vrátí starou. Bude připravený i úmysl na nový měsíc. Díky za vaši modlitbu. Mše svatá v sobotu bude ke cti Panny Marie spojená se zásvětnou modlitbou.

11. února je svátek Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a stejně jako loni pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Tentokrát se bude tato mše sv. konat v sobotu 15. února v 8.30 hod. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli.

V sakristii si můžete vyzvednout vstupenky na ples. Jsou také ještě volné lístky, takže se můžou přihlásit i ti, kteří tak ještě neučinili. Také prosíme o věnování nějakých hezkých cen do tomboly.

P. Jiří Šůstek z diecézního centra pro mládež v Rajnochovicích informuje, že jsou ještě volná místa na dětský tábor v  termínu našich jarních prázdnin od 3.-7. 2. Jedná se o kvalitní křesťansky zaměřený tábor pro děti od 8-14 let. Opravdu moc doporučujeme, zvláště, že hlavní vedoucí P. Jiří Šůstek je nám známý, protože byl u nás kdysi na bohoslovecké praxi a měl mši svatou s novokněžským požehnáním. Informace jsou na vývěskách a internetu, můžete se také přihlásit u nás ve farnosti.

Centrum pro rodinu Šumperk zve na tyto programy:

Tvořivá dílna pro školní děti – 6. února od 10.00 na farním středisku. Nabídka pro děti, které zůstávají doma o jarních prázdninách. Společné tvoření výrobků, které využijeme pro benefiční prodej na podporu našeho adoptovaného chlapce z Haiti v rámci farní pouti.

Tradiční maškarní bál pro děti - 16. 2. 2020 od 15.00 na farním středisku. Letošní téma je: „Máme rádi zvířata“, děti si tradičně projdou jednotlivé atrakce a zúčastní se společného zábavného programu. Vstupné - 35 Kč/dítě

Letos, jako každoročně, proběhne v únoru Národní týden pro manželství.  Při této příležitosti vás srdečně zveme na Valentýnský podvečer pro manželské páry, který proběhne na farním středisku v Šumperku v sobotu 15. 2. od 17.00 hod. Můžete se těšit na společnou večeři, krátké povídání jednoho z párů, malý dáreček a překvapení. Hlídání pro děti je zajištěno po předběžné domluvě. Na program je nutné se předem přihlásit na adrese cprsumperk@ado.cz.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne se koná ve 14.00 hod. pohřeb pana Adolfa Jílka. Jak jste možná četli na parte, přáním rodiny je, abyste namísto květin přispěli na Tříkrálovou sbírku, kterou náš zemřelý organizoval i podporoval. Budete mít k tomu možnost přímo v kostele, kde bude připravená pokladnička.