Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15. 9. 2019

               

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.

Děti, které chodily po celý minulý školní rok do kostela a sbíraly kartičky k nedělním evangeliím, ať je donesou podepsané do neděle 22. 9. Mohou se těšit na malé odměny.

Jak jste si mohli přečíst v Tam&Tamu, v září se koná v Šumperku festival duchovní hudby. Na dva koncerty ve čtvrtek 19. 9. a na sobotu 21. 9. máme několik volných vstupenek. Zájemci si je mohou zdarma vyzvednout v sakristii nebo ve farní kanceláři. Informace o koncertech jsou na vývěskách.

V sobotu 19. října se koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání do katedrály v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.30 hod. od Mototechny, cena je 100,- Kč. Návrat bude po zakončení po 19.00. Zapisovat se můžete na seznam u bočního vchodu.

Moc děkujeme těm, kteří se zúčastnili včerejší pouti děti a rodičů ke Kostelíčku. Velmi nám chyběli ti, kteří chyběli. Fotografie jsou ke stažení na webových stránkách farnosti.

Všichni mladí jsou zváni na první mládežnickou mši sv. tohoto školního roku, která bude i přivítáním otce Jiřího jako nového kaplana pro mládež šumperského děkanátu a to 27. 9. v 18.00 hod v Šumperku. Po mši svaté bude posezení na středisku.