Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 31. 5. 2020

 

Děkujeme za všechny vaše dary, kterými jste v minulých týdnech podpořili farnost. Sbírky o dalších nedělích jsou pro farnost, svatodušní sbírka na církevní školství se letos nekoná. Pán Bůh zaplať za vaši podporu.

Pokud někdo z vás zapomněl donést postní pokladničku, ať ji donese kdykoliv na faru nebo do kostela.

Bohoslužby během týdne budou jako obvykle. Od tohoto týdne budou obvyklé čtvrteční mše sv. v kostele sv. Barbory. Probíhají také už obvyklé adorace v úterý od 19.00 – 20.00 hod. a v pátek od 14.30.

Ve středu je tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. Zpověď bude také na první pátek od 15.00 do 18.00 hod.

Ve čtvrtek v 19.00 hod. bude setkání Pastorační rady farnosti.

Sobota je první v měsíci. Proto zveme na mši svatou ke cti Panny Marie spojenou se zásvětnou modlitbou.

Na farním středisku mohou za dodržení zvýšených hygienických opatření opět probíhat obvyklá setkání. Týká se to také výuky náboženství, která už probíhá jako obvykle.