Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

28. neděle v mezidobí – 14. 10. 2018

                                                        

 

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Darovali jste 13 400,- Kč. Pán Bůh zaplať. V neděli za týden se koná sbírka pro misie.

 Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.

 Zveme všechny farníky každou středu do kaple na středisku na setkání s Písmem svatým – biblická rozjímání. Začátek středa 18.00 hod.

 Zato každý pátek po večerní mši svaté se společně v kostele modlíme modlitbu breviáře – nešpory čili večerní modlitbu církve. Srdečně zveme.

 Děti zveme také dnes po mši v 9.00 hod. na středisko, aby si zazpívaly písničky.

 Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na tradiční víkend Camino, který se uskuteční od pátku 9. listopadu na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na nástěnkách, na webu farnosti nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk).

 U příležitosti 40. výročí volby Jana Pavla II. papežem pozvali jsme s přednáškou prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. Upozorňujeme vás na změnu termínu přednášky oproti tomu, co jsme hlásili minule a co je v TamTamu. Srdečně zveme ve čtvrtek 25. října v 19.00 hod. na farní středisko. Původně měla být o týden dříve.