Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

Květná neděle – 14. dubna 2019

               

 

Dnes od 15.00 do 18.00 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat se bude jako minule v kostele a v přízemí farního střediska. Prosíme, využijte tuto příležitost. Ve Svatém týdnu budou velmi omezené časové možnosti. Křížová cesta dnes nebude.

V pondělí a středu bude mše svatá jako obvykle v 8.30 hod.

V této postní době zveme všechny na adoraci, denně od 20 do 21 hod. do kaple na farním středisku. Poslední adorace bude ve středu večer.

Program bohoslužeb o svátcích v celém děkanátu je v posledním čísle TamTamu, na vývěskách a na internetu. Podrobnější program, včetně bdění v Getsemanech a u Božího hrobu, dostanete dnes při odchodu z kostela.

Ze srdce vybízím k tiché, osobní modlitbě a bdění s Ježíšem na Zelený čtvrtek v Getsemanské zahradě a pak u Ježíšova hrobu. Věřím, že nebude ani chvíle, kdy by kostel byl prázdný. Tyto dny jsou vrcholné chvíle liturgického ticha a modlitebního soustředění. Na Zelený čtvrtek bude bdění v Getsemanské zahradě po bohoslužbě až do půlnoci. Podobně na Velký pátek. Naše modlitba bude pokračovat pak po celou Bílou sobotu od 8.00 – 19.30 hod. Na stolku v kostele máte připravený rozpis bdění. Prosím, napište se tam na konkrétní hodinu, aby stále někdo byl v kostele. Na Bílou sobotu na 8.00 hod. ráno srdečně zveme na společné ranní chvály, které se pomodlíme u Božího hrobu.

             Protože Velký pátek státním svátkem zveme na křížovou cestu v přírodě za branami Šumperka. Odjezd vlakem v 11:13 do Bludova. Trasa je stejná jako loni - přes bludovskou stráň a Bludoveček ke kříži pod Chocholíkem. Celá trasa včetně návratu do Šumperka je asi 7 km. Předpokládaný návrat kolem 14.30 hod. Zve Tomáš Havlíček.

U Božího hrobu po celý Velký pátek a Bílou sobotu bude pokladnička na dary pro Svatou zemi. V tento čas celá církev tradičně přispívá na život křesťanských komunit ve Svaté zemi.

 Upozorňujeme, že obřady Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začnou letos dříve, už ve 20.00 hod. Prosíme, abyste se této krásné liturgie zúčastnili v co největším počtu a doprovodili tak katechumeny, kteří budou během ní pokřtěni. Prosíme však, abyste respektovali označení lavic rezervovaných pro nově pokřtěné a jejich rodiny.

O velikonoční neděli bude při každé mši svaté požehnání pokrmů. Kéž nám připomínají, že u velikonočního stolu je s námi přítomen i Zmrtvýchvstalý Pán.

 O velikonoční neděli odpoledne od 15.00 hod. zveme všechny na tradiční radostné setkání, jehož symbolem bude požehnaná ryba. Připomeneme si tak setkání Zmrtvýchvstalého Ježíše s apoštoly, kdy po zázračném rybolovu jedl s nimi u ohně na důkaz, že žije. Věříme, že i na tomto našem přátelském setkání bude přítomen Pán a nebudou chybět i dobré pečené ryby (a také jiné jídlo a pití) pro nasycení žaludků. Kluci budou mít tam také příležitost k vyrobení tatarů. Srdečně zveme. Prosíme také, abyste v sobotu nebo o velikonoční neděli ráno donesli na faru malou ochutnávku z vašeho velikonočního cukroví či jiných dobrůtek, které využijeme na našem nedělním farním setkání.

Do připravených košů v kostele nezapomeňte odevzdat svou krabičku s postní almužnou.

Na stolku u bočního vchodu jsou k dispozici volební lístky do pastorační rady, pokud jste si je nedonesli nachystané z domu. Odevzdejte je do připravené krabičky nebo do košíku s farní sbírkou.

 Centrum pro rodinu zve na programy pro děti: 17. 4. 2019 – v rámci programu Sedmikrásek (9.30-11.30) společné tvoření jidášků, 18. 4. 2019 – tradiční program pro školní děti o Zeleném čtvrtku. Bude probíhat jak obvykle od 9.00 do 14.00 na farním středisku.  Děti mohou počítat i  s malým zeleným obědem. Cena za program - 40 Kč, na program je třeba se předem nahlásit.

 V sobotu 11. 5. 2019 se uskuteční  Duchovní obnova pro ženy „Radost být ženou“ s Mgr. Františkou Böhmovou, a to na farním středisku od 9.30 do 16. 00. 

 O Velikonocích nebude v provozu naše farní kavárna ani farní knihovna.

 Sbírka za týden o velikonoční neděli je tradičně v celé arcidiecézi věnována na kněžský seminář. Pán Bůh zaplať.