Aktuální informace - ohlášky

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020


Podle usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.

Toto krizové opatření vlády začne platit  3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b:

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod 9:

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,

Společného zpěvu se týká bod 2b:

Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,

Je to pro nás velmi dobrá zpráva. Znamená totiž, že můžeme chodit do kostela v Šumperku skoro bez žádných omezení. Poněvadž v každé lavici mohou sedět dvě osoby a lavic je v kostele 58, máme na každé bohoslužbě místo pro 116 lidí + ministranti a zpěváci na kůru. Zatím budeme minimálně zpívat, v rouškách se zpívá špatně, spoléháme na zpěváky na kůru a prosíme je, aby se své role horlivě ujali.

Prosím ale všechny, abyste dodržovali dovolený počet osob v lavici a dvoumetrové odstupy. Netýká se to členů jedné domácnosti a malých dětí. Nedělní mše svatá navíc v 10.30 hod. tuto neděli zůstává v platnosti. Ruší se povinnost vyzvedávání vstupenek. Nějaká regulace bude muset být zavedená na letošní půlnoční mši svatou, ale na to je ještě čas.

Sdílejte tuto zprávu všem, také a možná zvláště starším, kteří nemají internet. Těším se na vás. P. Slawomir


Římskokatolická farnost Šumperk

1. neděle adventní - 29. 11. 2020

Milí farníci, stále platí přísná epidemiologická omezení. Na mši svaté stále může být přítomných pouze 20 osob a stále nám hrozí nákaza nebezpečnou a nepříjemnou nemocí.

Proto tuto neděli 1. adventní ještě v Šumperku mše svaté nebudou. Bude za to přenos po internetu v 9.00 hod. (kód pro přenos je TADY) a bude se také podávat svaté přijímání každé půl hodiny od 10.00-11.30 hod. a od 15.00 – 16.00 hod. V tuto dobu vám požehnáme i vaše adventní věnce, pokud je donesete s sebou. Můžete se pak také přihlásit na mši svatou ve všední den na stole u bočního vchodu. Přijaté intence na nedělní mše slouží kněží i nadále, ovšem bez účasti lidu.

V ostatní dny se již sv. přijímání bude podávat pouze ve mši sv.

Ve všední dny budou mše svaté v Šumperku podle tradičního adventního rozvrhu. V 6.30 hod. budou denně roráty, ve čtvrtky a pátky navíc mše svatá i večer v 18.00 hod. Prozatím stále bez zpěvu. Na rorátech budou zpívat jen zpěváci z kůru. Na tyto mše je třeba se ale zapsat do seznamů, které najdete pro jednotlivé dny u bočního vchodu v kostele. Míst na seznamu je pouze 18 a to proto, že další 2 místa jsou pro ty, na jejichž úmysl bude sloužena mše sv. Tito se zapisovat nemusí. Ranní mše svaté v 8.30 hod. (pondělí, středa, sobota) nebudou. Pokud se na roráty napíšou i děti, mohou se těšit na malou odměnu.

Ve středu bude v Šumperku tradiční zpovědní den před prvním pátkem a na začátek adventu. Zpovídat se bude už od 7.00 hod, hned po rorátech až do 18.00 hod. s přestávkou na oběd v poledne. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu.

V pátek dopoledne navštívíme nemocné.

Od neděle 6.12. se budou po každé mši sv. a to i ve všední dny zapisovat v sakristii úmysly na 1. pololetí příštího roku.

            V neděli za týden 6. 12. budou už mše svaté sloužené veřejně v obvyklých nedělních hodinách, navíc bude mše svatá v 10.30. Pro účast na kterékoli z těchto nedělních mší bude však nutné si na stolku u bočního vchodu vyzvednout „vstupenku“. Vstupenky budou dostupné po celou sobotu už po skončení rorátní mše sv. Množství vstupenek bude určeno podle platného povolení vlády ohledně dovoleného počtu účastníků. Zatím totiž nevíme, zda se v epidemiologických pravidlech něco změní. Nebojte se přijít. Budou to čtyři bohoslužby, každá pro 20 nebo 30 lidí a tak nějaká část z nás se bude moci mše svaté zúčastnit. Snad i situace s nákazou bude už příznivější.

            Naši biskupové nás ve svém dopise vybízejí k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše ve spojení s modlitbou. Pamatujme na to po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. Bude to náš letošní adventní úkol. Žádné jiné „farní“ úkoly letos nebudou.

K hlubšímu prožití adventu ale naleznete letos více pomůcek na internetu. Je tam například Adventní duchovní obnova pro ženy z koleje Nepomucenum v Římě či 4 Adventní meetingy pro mládež. Můžete si také do mobilů stáhnout aplikaci brněnského biskupství Průvodce adventem, která vám nabídne rozjímání na každý adventní den. Zcela jistě se na internetu najdou i jiné stránky, které vám nabídnou hodnotný obsah pro adventní čas.

Pamatujme na sebe navzájem v modlitbě.