Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19. 1. 2020

 


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.

Na stole u bočního vchodu je připravený seznam a kartičky s úmyslem pro ty, kteří se rozhodli připojit ke společenství živého růžence ve farnosti. Každý, kdo se přihlásí, vezme si jednu barevnou kartičku s tajemstvím a lístek s úmyslem, na který se budeme po celý měsíc modlit. Jak bylo hlášeno minulou neděli, na první sobotu případně první neděli dalšího měsíce kartičku donesete a vyberete si jiný desátek a odnese nový úmysl.

11. února je svátek Panny Marie Lurdské - Světový den nemocných. Chceme využít této příležitosti a stejně jako loni pozvat na mši sv. spojenou s udělováním svátosti nemocných všechny starší a nemocné farníky. Tentokrát se bude tato mše sv. konat v sobotu 15. února v 8.30 hod. Prosíme, abyste o tom informovali všechny nemocné, povzbudili je a v případě potřeby je doprovodili nebo přivezli.

Letos v Bludově v Kulturním domě organizujeme děkanátní ples. Bude se konat 22. 2. Vstupenky si můžete objednávat v sakristii. Zapisujeme jméno a kontakt na objednávajícího a počet lístků, které objednává. Vyzvednout si vstupenky budete moci v neděli za týden také v sakristii. Platit se bude při vyzvednutí, cena 100,- Kč.

Jak jste četli v posledním časopise, prosíme muže, aby se zapsali k službě úklidu sněhu před nedělními bohoslužbami. Tabulka k zapisování je připravená na stole u bočního vchodu.

Z Olomouce jsme obdrželi poděkování za Tříkrálovou sbírku:

Milí koledníci Tříkrálové sbírky, děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané, ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 24 916 skupinek? Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste se do tříkrálové sbírky zapojili.

P. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Na konec máme smuteční oznámení. Včera zemřel pan Adolf Jílek. Pohřební obřady budou v neděli za týden 26. 1. ve 14.00 hod. u nás v Šumperku s následným uležením do hrobu na hřbitově v Dolních Studénkách. Proto také za týden nebude ve Studénkách obvyklá ranní mše svatá. Odpočinutí věčné dej mu, o Pane.