Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13. 10. 2019


               

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V sobotu kvůli pouti do Olomouce nebude výjimečně mše svatá v Hraběšicích!

Zvlášť vybízíme všechny farníky k modlitbě za misionáře a zveme na „Misijní most modlitby“ v pátek 18. 10. na 17.00 hod., kdy se bude konat speciální adorace za misionáře. Prosíme, podpořme je nejen finančními dary ale i modlitbou.

Za týden je misijní neděle. Sbírka bude určená pro misie. Můžete ale podpořit misie i zakoupením dětských pohlednic a koláčů před kostelem po mši svaté při misijním jarmarku. Bude to nejen podpora misií, ale i ocenění aktivního zapojení dětí a dospělých k pomoci misionářům.

Tuto sobotu 19. října se koná tradiční pouť děkanátu za rodiny a kněžská povolání do katedrály v Olomouci. Pojedeme společně autobusem ve 13.30 hod. od Mototechny, cena je 100,- Kč. Návrat bude po zakončení po 19.00. Zapisovat se můžete pouze dnes na seznam u bočního vchodu.

Mládež děkanátu zve mladé od 5. třídy ZŠ do 1. ročníku SŠ na tradiční víkend Camino, který se uskuteční od pátku 25. října na farním středisku v Šumperku. Bližší informace na nástěnkách, na webu farnosti nebo Facebooku (ve skupině Mládež děkanátu Šumperk).

V úterý 29. října zve Centrum pro rodinu děti od 5 do 14 let na společné prožití podzimních prázdnin. Program začíná v 8.30 na farním středisku a je ukončen ve 14.30 v parku u bývalé Mototechny. Děti se mohou těšit na podzimní tvoření, zábavné hry, opékání jablek a trdelníku na ohni atd. Program chceme spojit s návštěvou hřbitova a vzpomenout v návaznosti na dušičkové svátky na všechny zemřelé a navštívit především hroby zemřelých, o které se nikdo nestará. Prosíme, aby si děti vzaly oblečení přiměřené počasí, odpolední svačinu a 20 Kč (na dopravu a svačinku). Na program je třeba se předem nahlásit mailem na adresu Centra pro rodinu cprsumperk@ado.cz. O dalších programech centra si můžete přečíst na vývěsce u farního střediska.