Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

Neděle Křtu Páně -  13. 1. 2019

 

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.

Zveme všechny farníky každé úterý v 19.00 hod. na adoraci vedenou akolyty, ve středu na 18.00 do kaple na středisku na setkání s Písmem svatým a každý pátek po večerní mši svaté na společnou modlitbu breviáře.

 Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou za měsíc v kapli na farním středisku, bude teď v pondělí 14. 1. v 10.00 hod. Srdečně zve P. Michal.

V pátek 18. ledna bude u nás v kostele mše svatá za všechny svobodné, nezadané, cítící se osamoceně a hledající cestu k Pánu. Po mši svaté jsou všichni tito lidé zváni na posezení na farním středisku. V Olomouci na arcibiskupství se pro ně koná další den setkání se zajímavým programem. Podrobnosti jsou na vývěskách a na internetu.

V sobotu 2. února 2019 v 10 hodin ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se koná tradiční Hromniční pouť matek. Podrobnosti jsou na plakátku, všechny srdečně zve P. Antonín Pechal.

Stále ještě přijímáme intence mší svatých na první pololetí 2019.

Děkujeme také všem dětem a dospělým, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Pán Bůh zaplať za obětovaný čas a síly pro dobrou věc. Děkujeme také všem dárcům. Fotografie jsou už na webu farnosti.

Ve středu po ranní mši svaté prosíme účastníky mše o pomoc při úklidu betléma a odzdobeni vánočních stromků v kostele. Pán Bůh zaplať.

 Při odchodu obdržíte dnes nové číslo děkanátního časopisu Tam&Tam. Dobrovolný příspěvek za časopis ve výši 10,- Kč dávejte do kasičky TISK nebo do farní sbírky.