Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

26. neděle v mezidobí - 27. 9. 2020


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Zítra o slavnosti sv. Václava bude mše svatá jako každé pondělí v 8.30 hod. Navíc bude mše svatá v tomto týdnu v úterý o svátku svatých archandělů v 7.00 hod. ráno.

Ve spojení se svátkem sv. Václava vyhlašujeme farní soutěž. Dnes po mši svaté obdržíte od ministrantů při odchodu papír s potřebnými informacemi. Hra je pojatá jako nenáročné putování a můžete se zapojit kdykoliv od pondělního dopoledne do sobotního večera. Všichni, kteří se zúčastní, budou příští nedělí zařazeni do slosování o ceny. Hra má i verzi pro děti, na které v závěru čeká poklad. Neváhejte.

Ve středu je tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00-12.00 a pak od 12.30-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce. Zpověď bude také na první pátek od 15.00-18.00 hod.

Sobota je první v měsíci. Proto zveme na mši svatou za živé a zemřelé členy Živého růžence spojenou se zásvětnou modlitbou k Panně Marii.

Za týden v neděli bude v 9.00 hod. mše svatá s kázáním zaměřeným pro děti.

Začíná měsíc říjen, kdy církev zvlášť doporučuje modlitbu svatého růžence. V kostele je společný růženec půl hodiny před každou mší svatou. Pamatujme na to také při soukromé i rodinné modlitbě.

Od měsíce října začnou opět úterní adorace v 19.00 hod. večer. Nastane ale letos malá změna. Každé první a poslední úterý v měsíci bude totiž bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem s krátkou adorací na závěr. Takovéto bohoslužby slova se začaly dělat od začátku letošní postní doby, ale byly pak přerušené coronavirovým obdobím. V ostatní úterky bude adorace vedená akolyty. Důležité k zapamatování je jen to, že se jedná o první a poslední úterý v měsíci.

Ještě do příští neděle včetně je možnost se přihlásit na přípravu ke svátosti biřmování.

Za dva týdny, v neděli 11. 10. přijede k nám do Šumperka novokněz P. Josef Hovád. Bude sloužit mše svaté v 7.00 a 9.00 hod. a udělí nám novokněžské požehnání. Pak se s ním budete moci setkat a popovídat si ve farní kavárně. Moc zveme.

Také v neděli 11. 10. zve farnost Rapotín na 9.00 hod. na svatohubertskou pouť.

Paní Marie Valentová zve do sakristie všechny, kteří mají zájem o zakoupení stolních kalendářů.

Také v sakristii můžete přispět na opravu kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci. Pokud darujete aspoň 200,- korun, obdržíte krásnou medaili, která za tímto účelem byla vyrobená v jubilejním roce 400 let od jeho mučednické smrti. O podporu prosí otec arcibiskup a také otec biskup Antonín Basler, který měl opravu kaple na starosti. Pán Bůh zaplať.

V neděli za týden je první neděle a sbírka pro farnost. Pán Bůh zaplať.