Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE – FARNÍ POUŤ – 28. 6. 2020


 

       Zveme na odpolední poutní program: v 15.00 hod. na eucharistickou pobožnost do kostela sv. Jana Křtitele. Po této modlitební půlhodině se přesuneme na hřiště farního střediska, kde nás čeká jídlo, pití, hudba, povídání, zábava. Tradičně také shlédneme představení připravené maminkami s dětmi. Připomínáme, že dnes není v Šumperku večerní bohoslužba.

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. V úterý v 19.00 hod. bude poslední adorace vedená akolyty před prázdninovou přestávkou.

Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu byl v časopise. V Šumperku o nedělích žádné změny nejsou, v ostatních farnostech ale ano. Dávejte si pozor a řiďte se touto tabulkou, abyste někam nejeli na bohoslužbu zbytečně.

V červenci nebude tradiční celodenní zpověď ve středu před prvním pátkem. Zpovídat ve středu se bude jen ráno od 8.00-10.00 hod. Zpověď ale bude také v pátek od 15.00-18.00 hod.

Sobota je první v měsíci. Proto zveme na mši svatou ke cti Panny Marie spojenou se zásvětnou modlitbou.

Již dnes informujeme, že v sobotu 11. 7. bude tradiční adorační den farnosti. Adorace bude v kostele sv. Jana Křtitele od 9-16 hod. Prosíme, abyste s tím počítali, a už dnes se můžete zapsat na seznam adorátorů u bočního vchodu.

Za týden je první neděle v měsíci a sbírka pro farnost. Prosíme, pamatujte na to. Pán Bůh zaplať.