Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

2. neděle postní -  17. 3. 2019


Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Mše svatá pro rodiče s dětmi, která se koná jednou do měsíce v kapli na farním středisku, bude  zítra v 10.00 s otcem Michalem. Navíc bude také mše svatá v úterý o slavnosti sv. Josefa v 18.00 hod.

Pobožnost křížové cesty je v pátky přede mší svatou v 17.30 hod. a v neděli v 15.00 hod. Páteční křížové cesty vedou farníci, nedělní mají na starosti kněží. Prosíme, abyste se přihlásili k vedení pátečních křížových cest. Seznam je na stole u bočního vchodu.

V této postní době zveme všechny na adoraci jako loni denně od 20-21 hod. do kaple na farním středisku (kromě pátků, kdy je adorace v kostele od 14.30-17.30). Po adoraci nabízíme odvoz domů každému, kdo to potřebuje.

 V postu jsme vyzýváni k postní almužně. Do krabičky, která byla jako příloha v TamTamu z minulé neděle, patří jen ty peníze, které ušetřím tím, že si něco odřeknu a tak mají hodnotu nejen materiální, ale i duchovní. Postní almužnu přineseme k oltáři spolu s obětními dary na Květnou neděli a pak předáme Charitě.

 Také letos zveme k účasti na biblické soutěži. Těšíme se na všechny, kteří chtějí prožít postní dobu s Biblí v ruce. Podrobné informace jsou v časopise.

Srdečně zveme jednotlivce i rodiče na  Kurz efektivního (pozitivního) rodičovství. První setkání se uskuteční v sobotu  23. 3. od 9. 30 do 16.00. Kurzem účastníky provede zkušená lektorka Mgr. Marie Kaňovská. Více informací naleznete na plakátku na vývěsce nebo na stránkách Centra pro rodinu. 

 Charita Šumperk ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku všechny srdečně zve na besedu s paní Marií  Svatošovou v úterý 26. března v 17:00, kde promluví nejen o své nové knize rozhovorů s Alešem Palánem „Neboj se vrátit domů". Beseda bude ve velkém sále knihovny, vstupné je 50 Kč. Vstupenky jsou ještě k dostání.  
         Dnes při odchodu z kostela obdržíte postní úkol na celý týden. Úkoly jsou rozlišené pro děti i dospělé: pro děti jsou žluté, pro dospěle jen bílé. Jestli se vám podaří úkol splnit do příští neděle, můžete si za týden přidat bílý kamínek na naši farní váhu před obětním stolem. Doufáme, že za postní dobu naše dobré skutky převáží tíhu balvanů našich hříchů, které jsme umístili na jejím druhém konci. Musíme se snažit!

Jak jste určitě četli v TamTamu, během postní doby zvolíme novou Pastorační radu farnosti. Do připravené krabičky u bočního vchodu můžete dávat své návrhy. Na kartičku můžete napsat maximálně šest jmen svých kandidátů. Budeme totiž volit 6 členů pastorační rady. Prosíme, abyste psali čitelně a aby bylo zřejmé, o koho se jedná. Tato etapa potrvá do 31. 3.