Aktuální informace - ohlášky

Římskokatolická farnost Šumperk

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10. 11. 2019

              

Děkuji za vaše dary pro farnost z minulé neděle. Darovali jste 15 500,- Kč. Pán Bůh zaplať. Za týden je tradiční dušičková sbírka pro charitu. K tomu nám posílají své slovo prezident a ředitel arcidiecézní charity Olomouc: 


                 P. Bohumír Vitásek a Václav Keprt

Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý. Mše svatá pro rodiny s dětmi se uskuteční v pondělí 18. 11. 2019 v 10.00 v kapli na farním středisku.

Děkujeme všem, kteří včera přišli na společné posezení na středisku a vytvořili tak krásné farní svatomartinské společenství. Především děkujeme pastorační radě a všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě odpoledne i na programu pro děti.

Vánoční divadlo, které pro školy i pro naši farnost vždy nacvičovaly děti z naší farnosti, se bude realizovat i letos. Zveme děti, aby přišly na zkoušku dnes po mši svaté v devět hodin. Zkoušky se budou takto konat každou neděli. Vánoční divadlo se bude hrát jak na Štědrý den při dětské mši svaté, tak pro školy, přesný termín představení pro školy brzy zveřejníme.

            Tradičně chystáme pro město mikulášskou oslavu. Letos po několikaleté přestávce opět počítáme s dětmi v kostýmech čertů. Nesmí však nosit s sebou žádná mazadla ani gumové masky na obličeji. Roli velkých čertů budou hrát předem domluvené osoby. Už nyní prosíme o napečení perníků. Perníky můžete nosit na faru nejpozději do 1. 12. 2019. Jako loni prosíme, abyste perníky přinášeli už nazdobené. Společné zdobení perníků letos nebude. Také prosíme, jako každý rok, aby se přihlásili dobrovolníci ke službě pořadatelů. Za týden na stolku u bočního vchodu najdete plakátky, které si budete moci odnést a umístit na vhodná, vám přístupná místa.

         Animátoři mládeže zvou všechny mladé na tzv. církevní silvestr 29. 11. u nás v Šumperku. Jedná se o zábavný večer na zakončení církevního roku. Začátek v 18.00 hod. mládežnickou mší svatou v kostele, pokračování na farním středisku. Podrobné informace jsou na plakátcích a na internetu.