Aktuality

RŮŽENCOVÉ KVĚTNOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN - AKCE CENTRA PRO RODINU - PODROBNOSTI KE STAŽENÍ V ZÁLOŽCE TAMTAM

Z Listu Papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu: „Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska. Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máji všechny ke znovu objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti…. “ Milí přátelé, zdravíme Vás z Centra pro rodinu do celého děkanátu. Protože je tady měsíc květen, chtěli bychom se připojit k přání papeže Františka, který nás vybízí k modlitbě růžence. Počasí je venku zatím krásné, už od dubna májové. Napadlo nás proto, spojit modlitbu se soukromými či rodinnými výlety. Vydat se k místům, která jsou spojena s Pannou Marií, a takto se během května pomodlit všech 20 desátků (které obsahují růženec bolestný, radostný, slavný a světla). Jak na to? Aby to bylo trochu dobrodružné, dozvíte se, jaký se máte modlit desátek, až na určeném místě. Na kartičce, kterou zde budete muset najít, bude uveden jak název desátku, který se zde pomodlíte, tak i další mariánské místo, které vám doporučujeme k další návštěvě. Když se budete držet námi doporučených následujících cílů, mnohdy budete moct navštívit několik míst za jeden den . K tomu, abyste se mohli společně s námi pomodlit všechny 4 růžence, je třeba navštívit 20 míst v našem děkanátu. Věříme, že se k nim rádi projdete nebo projedete. Na webových stránkách farnosti v záložce TAMTAM a v kostele u novin najdete pro lepší plánování seznam míst, která potřebujete navštívit, záměrně však nejsou všechny seřazeny postupně, jak následují za sebou desátky jednotlivých růženců, a Účastnický list. Do něj si budete zapisovat jednotlivá navštívená místa a desátky, které se tam budete mít pomodlit. (Kdo nemá tiskárnu, použije čistý list a vypíše jednotlivá zastavení ručně). Platí, že bude-li vás více, např. celá rodina, Účastnický list budete mít společný jen jeden. Výchozí bod, čili místo, kde najdete první desátek a kde to vlastně celé začneme, bude u kaple Panny Marie Růžencové ve Vysokém Potoku (10 km od Hanušovic). Je to jediné místo v našem děkanátu, na kterém má Panna Maria přídomek Růžencová, a tím se úžasně hodí pro začátek našeho putování. Je zde krásně, naplánujte si klidně nějaký výlet po okolí, a to nejen tady, ale i na všech dalších hledaných místech. Nemusíte navštívit všechna místa. Každý nebude mít třeba tolik příležitostí k výletům a procházkám do okolí. Potom se ty desátky, na které nedosáhnete návštěvou zadaného místa, můžete pomodlit klidně i doma. Nicméně pro naši „hru“ je důležité, abyste do Účastnického listu pravdivě zapisovali jen místa osobně navštívená. A jak Vaše snažení vyhodnotíme? Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, a proto nám Účastnický list předejte či přepošlete po jeho vyplnění zpět, ať je počet navštívených míst jakkoliv zaplněn. A pokud to jen trochu půjde, ze všech navštívených míst nám pošlete fotku anebo zapište nějakou indicii, na důkaz, že jste tam opravdu byli. - Kdo navštíví všech 20 míst, stává se absolutním vítězem a může se těšit na absolutní odměnu. - Kdo navštíví od 15 do 19 míst, stává se zasloužilým účastníkem a získává odměnu zaslouženou. - I ti, kteří navštíví míst 10 – 14, jsou skvělí, a za to od nás dostanou skvělou odměnu. - A co ostatní, kteří se do modlitby zapojí alespoň několika málo navštívenými místy? I ti nepřijdou zkrátka a mohou si přijít pro malou odměnu. Na předání cen se domluvíme mailem či osobně. Těšíme se tedy na výherce a věříme, že se takto přiblížíme k Panně Marii, a ona se zase přiblíží k nám. Za Centrum pro rodinu Šumperk Lenka Špatná a Petra Kočí. Mail: cprsumperk @ ado.cz Tel: 731 402 395