Farní knihovna

Nabídka je pestrá, od duchovní literatury přes poezii či psychologii až po
knížky pro děti.

Půjčování knih je bezplatné, knížka by měla být vrácena do měsíce,.

Knihy se půjčují v přízemí farního střediska, v kanceláři Centra pro rodinu.

Půjčovní doba je tradičně v neděli po deváté mši svaté, knihy je možné půjčit ale i v

době úředních hodin Centra pro rodinu Šumperk (po, čt 9:30 - 10:30), popř.po tel. domluvě - tel. 731 402 395.

Všechny čtenáře srdečně zveme a věříme, že nebude litovat.

Půjčovní doba:
Neděli po mši svaté v 9:00 hod
Čtvrtek 9.30 - 10.30

Dále po tel. domluvě.

Seznam knížek:

 

NOVINKY - ŘAZENO ABECEDNĚ

       

PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA

NÁZEV KNIHY

OBOR

POČET TITULŮ

 

Stanislav Balík

Pozdvihni se duše z prachu 

historie

1
 
Karel, Jan a Petr Diblíkovi Tři bratři v cizích světech  dobrodružné 1  
Karel Herbst Texty mého srdce  duchovní četba 1  
Wilhelm Hünermann Farář arský  životopis 1  
Louis de Wohl Dobývat nebe  životopis 1  
Wm. Paul Young Chatrč  beletrie 1  
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 1    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Abeln, R. Jak se vyrovnám se stařím duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Abeln, R. Modlit se člověk naučí jen modlitbou výchova 1  
Adamska,I. Milosrdenství, chudoba, radost životopisy - Alžběta Uherská 1  
Adolf, A. Význam jmen biblických bible 1  
Alberti Světec Don Bosko životopisy - S. don Bosco 4  
Albisetti, V. Trápení s láskou výchova 1  
Alkanter, P. Rozjímání sv. Petra z Alkantary duchovní četba 1  
Allegri, R. Matka chudých životopisy - Matka Tereza 1  
Allmen, J. J. Biblický slovník bible 1  
Altenberg, P. Střípky života příběhy 1  
Altrichter, M.  Metafyzika skripta 1  
Amado, J. Dona Flor a její dva manželé beletrie 1  
Ambros Pastorální teologie teologie 1  
Amorth, G. Exorcista vypráví duchovní četba 1  
Andersonová, J. Dobrý start do školy výchova 1  
Andrejev, L. Satanův deník povídky 1  
Ange, D. Raněný pastýř příběhy 1  
Angus, S. Sex, aids, vztahy výchova 1  
Anchell, M. Sexuální výchova s otazníkem výchova 1  
Arrighini, A. Dvanásti slovenská literatura 1  
Augustinus, A. Vyznání životopisy - sv. Augustin 2  
Augustyn, J. Čtvrthodinka upřímnosti duchovní četba 3  
Augustyn, J. Jak se zpovídat katecheze - svátosti 2  
Augustyn, J. O otcovství duchovní četba 1  
Augustyn, J. Příprava na svátost smíření katecheze - svátosti 2  
Augustyn, J. Sexualita v našem životě zdravověda 1  
Augustyn, J. Svátost smíření katecheze - svátosti ? 3  
Baar, J. Š. Holoubek beletrie 3  
Baar, J. Š. Cestou křížovou beletrie 1  
Baar, J. Š. Jan Cimbura beletrie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 2    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Baar, J. Š. Lůsy beletrie 1  
Baar, J. Š. Maria  příběhy 1  
Baar, J. Š. Na srdci přírody povídky 1  
Baar, J. Š. Osmačtyřicátníci beletrie 2  
Baar, J. Š. Paní komisarka staré knihy 1  
Baar, J. Š. Vánoce beletrie 1  
Bacon, F. Nová Atlantida a eseje filozofie 1  
Badegruber, B. Příběhy pomáhají s problémy výchova 1  
Bagin, A. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj životopisy - C+M 1  
Bahník, V. Svět Ezopských bajek beletrie 1  
Bahounek T. Za školou…. duchovní četba 1  
Bahounek T. S pochodní v zubech příběhy 2  
Balcárek, P. Brno versus Olomouc historie - české dějiny 1  
Balcárek, P. Pod Špilberkem proti Švédům historie - české dějiny 1  
Balling, A. L. Bůh má rád veselé lidi příběhy 1  
Balling, A. L. Následuj mě příběhy 1  
Balounek,J. Loretánské meditace dcuhvoní četba - P.M    
Baradeusová, Ch. Co ještě nevím dětská literatura - encyklopedie 1  
Barbarič, F. S. Dej mi své raněné srdce duchovní četba 1  
Barbarič, S. Modli se srdcem duchovní četba 1  
Bardtke, H. Příběhy ze starověké Palestiny historie - svět. děj. 3  
Bárta, J. OFM Katechetický kurs katecheze 1  
Barták, V. MuDr. Besedy se snoubenci výchova 1  
Bass, E. Cirkus Humberto beletrie 1  
Batlička, O. Na vlnách odvahy a dobrodružství dětská literatura - dobr. 2  
Baumert, N. SJ Rozlišuj duchy katecheze 1  
Becker, K. Příběhy ztracených existencí výchova 1  
Belloc, H. Neuvěřitelný příběh pana Petra beletrie 1  
Bellonciová, M. Lucrezia Borgia historie - svět. děj. 1  
Benda, J. Léta s umělci životopisy 1  
Benedikt XVI. Deus caritas est teologie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   3    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Beneš, K. J. Uloupený život beletrie 1  
Benetka, B. P. B. Balvín staré knihy 1  
Benson, R. H. Historie Richarda Raynala poustevníka staré knihy 1  
Beran, mons. Dr. J. Kněžský celibát katecheze 1  
Beránek, J. Hovory s Petrem Kolářem životopisy 1  
Berďajev, N. A. Smysl dějin filozofie 1  
Bernanos, G. Muška dětská literatura - příběhy 1  
Bernanos, G. Rozhovory karmelitánek beletrie 1  
Bernhard, H. Láska je víc než přikázání duchovní četba 1  
Besnard, A. M. Duchovní život dnes a zítra staré knihy 1  
Bez autora ABC manželská čítanka výchova 1  
Bez autora Akathistos  duchovní četba - P. Maria 1  
Bez autora Arcibiskup Stojan životopisy - Stojan 1  
Bez autora Bible v životě dětí bible 1  
Bez autora Biblická konkordance bible 2  
Bez autora Biblické čtení katecheze 2  
Bez autora Blahoslavená Anežka Česká životopisy - S. Anežka 1  
Bez autora Bobří stopou dětská literatura - dobr. 3  
Bez autora Bohatý táta ????? 1  
Bez autora Bohemia Sancta - životopisy českých světců životopisy - o světcích 1  
Bez autora Bohyně milosti staré knihy 1  
Bez autora Boží cesta zpěvníky  -kancionály 3  
Bez autora Bůh mluví ke svým dětem katecheze 1  
Bez autora Bula k vyhlášení velkého jubilea roku 2000 45 teologie 1  
Bez autora Cantate zpěvníky - ryt.písně 5  
Bez autora Cestou světla povídky 1  
Bez autora Cesty k pramenům historie - svět. děj. 2  
Bez autora Co je potřeba doby, je vůle Boží obrazová publikace 1  
Bez autora České balady, romance a legendy poezie 1  
Bez autora České gotické madony obrazová publikace 1  
Bez autora Dějiny spásy katecheze 2  
Bez autora Deklarace Dominus lesus teologie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   4    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bez autora Direktář pro službu a život kněží 5 teologie 1  
Bez autora Doba během roku teologie - texty při mši 1  
Bez autora Dobrodružství velké lásky životopisy 1  
Bez autora Dohoda o duch. službě v rezortu min. obrany 9 teologie 1  
Bez autora Donum vitae teologie 1  
Bez autora Druhý vatikánský koncil - průběh a příprava historie - koncily 1  
Bez autora Duchovní péče o laiky působící v past. sl. círk. 13 teologie 1  
Bez autora Dva dopisy otce kardinála Františka Tomáška teologie 1  
Bez autora Etika ve sdělovacích prostředcích 10 teologie 1  
Bez autora Eucharistické zázraky 1,2 duchovní četba 3  
Bez autora Eucharistie a svoboda 7 teologie 1  
Bez autora Evangelium podle (sepsání sv.) Jana bible - Nový zákon 2  
Bez autora Evangelium podle Jana bible - Nový zákon 1  
Bez autora Hlaholík zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Hovory s biblí bible  1  
Bez autora Hudební výchova pro 4. a 5. ročník zpěvníky -lid.písně 1  
Bez autora Chválte pána Ježíša zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora II. Vatikánský sněm historie - koncily 1  
Bez autora Interní normy péče o zvony, varhany, farní kroniky 10 teologie 1  
Bez autora Já jsem s vámi katecheze pro mládež 2  
Bez autora Jak pracovat s katechismem - první učení o Bohu katecheze 1  
Bez autora Ježíši, důvěřuji Ti duchovní četba 1  
Bez autora Kancionál zpěvníky -kancilonály 3  
Bez autora Kancionál - adventní a vánoční písně zpěvníky -kancilonály 2  
Bez autora Kancionál doplněk zpěvníky -kancilonály 1  
Bez autora Kanonické právo (dvě části) teologie 1  
Bez autora Kanonické trestní právo (2. díl) teologie 1  
Bez autora Kanonizace bl. Jana Sarkandra a bl. Zdislavy životopisy - S. Zdislava 1  
Bez autora Kardinál Tomášek životopisy 2  
Bez autora Kardinál Trochta, mučedník životopisy - kardinál Trochta 1  
         
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   5    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bez autora Katechetické směrnice čes. bis. konference teologie 1  
Bez autora Katecheze 3 (svazek 1) staré knihy 1  
Bez autora Katecheze rodičů katecheze 1  
Bez autora Katechismus - první učení o Bohu katecheze 3  
Bez autora Katechismus pro biřmovance katecheze 1  
Bez autora Katechizmus katolického náboženství staré knihy 1  
Bez autora Katechizmus katolického náboženství staré knihy 2  
Bez autora Katolická škola na prahu třetího tisíciletí 8 teologie 1  
Bez autora Katolický katechismus - Dějiny spásy katecheze 4  
Bez autora Katolický katechismus - První učení o Boh katecheze 3  
Bez autora Katolický katechismus - Život z víry katecheze 7  
Bez autora Každý den zkoumali v písmu bible 1  
Bez autora Když přišla na svět láska staré knihy 1  
Bez autora Klaverský kalendář 1928 staré knihy 1  
Bez autora Klaverský kalendář 1929 staré knihy 1  
Bez autora Klaverský kalendář 1934 staré knihy 1  
Bez autora Kněz a mučedník Jan Sarkander životopisy - Jan Sarkander 2  
Bez autora Kněžím, přemilým synům Panny Marie duchovní četba - P. Maria 3  
Bez autora Kniha modliteb duchovní četba 1  
Bez autora Kniha života bible 1  
Bez autora Koinoia zpěvníky - ryt.písně 22  
Bez autora Koncerty v kostelích - prováděcí směrnice 6 teologie 1  
Bez autora Koření zahrádek našich babiček zdravověda 1  
Bez autora Krátké příběhy III. dětská literatura 1  
Bez autora Křesťanská výchova v rodině výchova 2  
Bez autora Křesťanství, kultura a svět duchovní četba 1  
Bez autora Kříž v Limpiaz staré knihy 1  
Bez autora Kurs pro instr. metod přir. plánování rodičovství zdravověda 9  
Bez autora Kytička naši české mamince staré knihy 2  
Bez autora Láska smrtí nekončí  životopisy 1  
Bez autora Laudate - žalmy zpěvníky -kancilonály 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 6    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bez autora List papeže Jana Pavla II. starým lidem 47 teologie 1  
Bez autora List papeže Jana Pavla II. umělcům 44 teologie 1  
Bez autora Liturgicko - pastorační příručka teologie - texty při mši 1  
Bez autora Magnificat zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Malý kancionál zpěvníky -kancilonály 1  
Bez autora Mariin nebeklíč duchovní četba - P. Maria 1  
Bez autora Matka v české poezii poezie 1  
Bez autora Maxmilián Kolbe životopisy 1  
Bez autora Mešní zpěvy teologie - texty při mši ???? 1  
Bez autora Mešní zpěvy zpěvníky -kancilonály ???? 1  
Bez autora Modlitba duchovní četba 1  
Bez autora Modlitby k pobožnostem při put. ost. sv. Václava životopisy 1  
Bez autora Na prahu 21. tisíciletí dětská literatura - encyklopedie 1  
Bez autora Národní zpěvníček zpěvníky -lid.písně 2  
Bez autora Národní zpěvník zpěvníky -lid.písně 1  
Bez autora Naslouchejme srdcem duchovní četba 2  
Bez autora Náš život z víry katecheze 2  
Bez autora Naše víra katecheze 3  
Bez autora Neboj se a pojď životopisy 1  
Bez autora Nova et vetera staré knihy 1  
Bez autora Nové písně zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Nový zákon bible - Nový zákon 1  
Bez autora Nový zákon cizojazyčná literatura 1  
Bez autora Nový zákon - řecky, latinsky bible - Nový zákon 1  
Bez autora Nový zákon s ilustracemi bible - Nový zákon 2  
Bez autora O čem všem je bible bible 1  
Bez autora Oběžník o inventarizaci círk. kult. statků 13 teologie 1  
Bez autora Paměť a smířen - církev a viny minulosti teologie 1  
Bez autora Písně na cestu zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Písničky z moravské svatby zpěvníky -lid.písně 1  
Bez autora Pod tvou ochranou duchovní četba 1  
Bez autora Pohádky bratří Grimmů dětská literatura - pohádky 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 7    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bez autora Pohádky O. Wilda dětská literatura - pohádky 1  
Bez autora Pohledy na přirozené plánování rodičovství výchova 1  
Bez autora Pojď a následuj staré knihy 1  
Bez autora Pojďme si číst dětská literatura - příběhy 1  
Bez autora Pojďte za mnou katecheze 1  
Bez autora Pokoj a dobro filozofie 1  
Bez autora Poselství papeže Jana Pavla II. 56 teologie 1  
Bez autora Posolstvo NZ bible - Nový zákon 1  
Bez autora Praha šest set let církevní metropolí historie - české dějiny 1  
Bez autora Právo katolciké církve skripta 1  
Bez autora Prohloubení ducha ekumenismu v církvi teologie 2  
Bez autora Průvodce životem - Jan bible - Nový zákon 1  
Bez autora První svaté přijímání katecheze 1  
Bez autora Překlad nového světa Svatých písem bible 1  
Bez autora Přímluvy duchovní četba 1  
Bez autora Příprava na dospívání zdravověda 1  
Bez autora Románský Velehrad historie - české dějiny 1  
Bez autora Románský Velehrad historie - české dějiny 1  
Bez autora Rosteme ve víře katecheze 1  
Bez autora Rozhovor boha otce o pekle duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Bez autora Rozhovory s mons. Escrivou de Balaguer životopisy - Escrivá 1  
Bez autora Růženec duchovní četba - P. Maria 1  
Bez autora Řehole Benediktova životopisy - S.Beneditkt 1  
Bez autora Serafínské květy staré knihy 2  
Bez autora Serafínské květy 1, 2, 3 staré knihy 1  
Bez autora Serafínské květy 1932 - 1933 staré knihy 1  
Bez autora Slovo na cestu bible 2  
Bez autora Snoubencům výchova 1  
Bez autora Spisy sv. Františka a sv. Kláry životopisy - S. František 1  
Bez autora Společné texty o posvěcení chrámu teologie - texty při mši 1  
Bez autora Stanovisko učit. úřadu k Professio fidei 9 teologie 2  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 8    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bez autora Sv. Josafat - arcibiskup potocký staré knihy 1  
Bez autora Svatá Terezie od Ježíše životopisy - S.Terezie z Avily 1  
Bez autora Svatý Ambrož ??? životopisy 1  
Bez autora Svatý Benedikt životopisy - S. Benedikt 3  
Bez autora Svatý farář Arský ??? životopisy 1  
Bez autora Svatý Vojtěch životopisy - S. Vojtěch 1  
Bez autora Svatý Vojtěch, první český Evropan životopisy - S. Vojtěch 2  
Bez autora Svět zvířat obrazová publikace 1  
Bez autora Špalíček národních písní a říkadel zpěvníky -lid.písně 1  
Bez autora Štěpán kardinál Trochta životopisy - K. Trochta 2  
Bez autora Teologie - dálkový kurs (1. díl) teologie 2  
Bez autora Teologie - dálkový kurs (2. díl) teologie    
Bez autora Teologie (1. díl) teologie 1  
Bez autora Texty k teodicei filozofie 5  
Bez autora Úvod do Písma svatého  skripta 1  
Bez autora Ve službě Bohu a lidem duchovní četba 1  
Bez autora Ve škole Mariině duchovní četba 1  
Bez autora Věřím - malý katolický katechismus katecheze 1  
Bez autora Vím, komu jsem uvěřil teologie 1  
Bez autora Všeobecné direktorium pro katechizaci 7 teologie 1  
Bez autora Výklad ke Starému zákonu bible - Starý zákon 1  
Bez autora Vyznání víry církve (1. díl) katecheze 1  
Bez autora Z deníku P. A. Šuránka životopisy - O.Šuránek 1  
Bez autora Z růže kvítek vykvet nám katecheze 1  
Bez autora Za svetlom - SZ bible - Starý zákon 2  
Bez autora Záhadný nápis dětská literatura  1  
Bez autora Základy víry  katecheze 2  
Bez autora Zázrak života výchova 1  
Bez autora Zlatá réva poezie 1  
Bez autora Zlomená příčka dětská literatura - příběhy 1  
Bez autora Zpěvník - rytmika zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Zpěvník církve českoslov. husitské zpěvníky -kancilonály 1  
Bez autora Zpěvník Daniel zpěvníky - ryt.písně 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 9    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bez autora Zpěvník Hlahol 1, 2 zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Zpěvník putujících zpěvníky -kancilonály 1  
Bez autora Zpíváme si písničku 1, 2, 3 zpěvníky - ryt.písně 1  
Bez autora Žaltář bible - Starý zákon 2  
Bez autora Život Mojžíšův duchovní četba 1  
Bez autora Život a dílo p. Antonína Šuránka životopisy - O. Šuránek 1  
Bez autora Život před narozením zdravověda 2  
Bez autora Život v Kristu - katechismus pro dospělé katecheze 2  
Bez autora Život z víry (2. díl) historie - české dějiny 1  
Bez autora Životopisné paměti - 1. - 3. životopisy  1  
         
         
Bianchi,E. Modlit se Boží slovo duchovní četba 1  
Bič, M. Co nevím o bibli bible 1  
Bič, M. Při řekách babylónských historie - světové dějiny 2  
Bič, M. Starý zákon - 5 knihy Samuelovy bible - Starý zákon 1  
Bič, M. Starý zákon - 6 knihy královské bible - Starý zákon 1  
Bič, M. Ze světa Starého zákona bible - Starý zákon 1  
Bič, M. Při řekách babylónských historie - svět. děj. 2  
Bidlo, Z. Jistý díl kořisti beletrie 1  
Biebl, K. K zemi nás víže láska, hněv a hoře poezie 1  
Biffi, G. Kristocentrismus duchovní četba 1  
Bilak, V. Paměti staré knihy 1  
Bittar, T. Dobývání nových světů dětská literatura - encyklopedie 1  
Boelle,C. Klíč k náboženstí katecheze 1  
Bogner, V. Starý zákon - knihy prorocké bible - Starý zákon 1  
Bogner, V. Starý zákon - knihy rozjímavé bible - Starý zákon 1  
Boháč, Z. Po stopách českých poutníků do Říma historie - české dějiny 1  
Bochořák, K. Legendy - staronové básně poezie 1  
Bochořák, K. V druhé světnici beletrie 1  
Bonhoeffer Následování duchovní četba 1  
Boruta, K. Dřevěné zázraky životopisy 1  
Bosco, T. Don Bosko životopisy - S.don Bosco 2  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 10    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Bosmans, P. Nezapomeň na radost duchovní četba 1  
Bosmans, P. S láskou po celý rok duchovní četba 2  
Boub, H. Povolání k vydatnosti duchovní četba 1  
Boublík, V. Setkání s Ježíšem duchovní četba 6  
Bourne S., Harris R., Alpert M. Testament, Stín, Konečná teorie beletrie 1  
Bowman, J. C. Rubín je krví mého srdce beletrie 1  
Boylesve S. J., p. Marin de Myšlenka na den staré knihy 1  
Brabec, L. Křesťanská thanatologie psychologie 2  
Brabenec, J. Ochránce městských bran beletrie 1  
Bradbury, R. Marťanská kronika beletrie 1  
Bradford, R. Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti beletrie 1  
Bradford, R. Starej zákon a proroci bible - Starý zákon 1  
Braito O. P., S. M. Základy duchovní četba 1  
Brand, M. Zlatý roh dětská literatura - dobr. 1  
Brand, M. Ztracená bonanza dětská literatura - dobr. 1  
Brandstaetter, R. Stručně a podle abecedy duchovní četba 1  
Brandstaetter, R. Umbrijské kroniky (cesta k Assisi) životopisy - sv. František 1  
Bratr Vojtěch Vcházím v nepoznané životopisy 2  
Brenald, A. Skříňka s líčidly beletrie 1  
Brenni, P. Příběhy k prvnímu svatému přijímání katecheze 1  
Brentano, C. O myrtové panně dětská literatura - pohádky 1  
Brodský V

Brontéová, Ch.
To že jsem já

Villette
životopis

beletrie
1  
Broszkiewicz, J. Podoba lásky beletrie 1  
Brown, Ch. Moje levá noha příběhy 1  
Brtník, J. Příprava dětí s rodiči na sv. smíření katecheze 1  
Bruno - Ruby, J. Příklad abbého Jouvea staré knihy 1  
Bruno z Querfurtu Život svatého Vojtěcha životopisy - sv.Vojtěch 1  
Buber, M. Chasidská vyprávění beletrie 1  
Bugel, W. Škola liturgie teologie 1  
Bullsmann, D. P. Živá Bible obrazová publikace 1  
Buob, H. Povolání k vydanosti duchovní četba 1  
Busch, W. 365 x ON duchovní četba 1  
Busch, W. Život bez všedních dnů příběhy 5  
Buttlar J. von Život na Marse historie 1  
Campbell, R. Dr. Hledám svou cestu výchova 3  
Campbell, R. Dr. Potřebuji tvou lásku výchova 3  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 11    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Canfield, J. Slepičí polévka pro duši beletrie 1  
Canfield, J. Slepičí polévka pro duši (2. díl) beletrie 2  
Canfield, J. Slepičí polévka pro duši (3. díl) beletrie 1  
Canfield, J., Siccone,F K odpovědnosti a sebëdůvěře výchova 1  
Cantalamessa, R. Panenství zdravověda 1  
Cantalamessa, R. Sestra smrt duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Capella, A. Prirodzená cesta  výchova 4.1  
Carothers, M. Dobrodružství za každou cenu příběhy 1  
Carretto, C. Hledal jsem a nalezl jsem duchovní četba 2  
Castello, d. Nello Páter Pio, ikona ukřižovaného životopisy, otec Pio 1  
Cataneo, P. Otec Pio - přítel Boží - dobrodinec lidí životopisy - O.Pio 1  
Catherová, W. Smrt si jde pro arcibiskupa beletrie 1  
Cerrito, L. Z Boží kanceláře příběhy 1  
Ciardi, F. Jít za Kristem duchovní četba 1  
Cibulka, J. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu historie - české dějiny 1  
Cinka, F. ThDr. Stojanův máj životopisy ? 2  
Ciszek, J. On mě vede skripta 1  
Col, Dr.  Nový zákon bible - Nový zákon 4  
Coolen, A. Vesnický lékař beletrie 3  
Cooper, J. F. Poslední mohykán dětská literatura - dobr. 1  
Costa, M. Chceš být křesťanem? katecheze 1  
Costeau,J. České gotické madony obrazová publikace 1  
Costeau,J. Život na konci světa obrazová publikace 1  
Cottová, B. Když džungle volá příběhy 1  
Courtois, A. G. Důvěrně s Ježíšem duchovní četba 1  
Crabb, L. Muž a žena výchova 1  
Craigová, M. Požehnání příběhy 1  
Cravenová, M. Slyšel jsem sovu zavolat své jméno beletrie 2  
Čapek, K. Boží muka - novely povídky 1  
Čapek, K. Boží muka. Trapné povídky povídky 1  
Čapek, K. Devatero pohádek dětská literatura - pohádky 1  
Čapek, K. O lidech povídky 1  
Čapek, K. Povídky z druhé kapsy povídky 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 12    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Čapek, K. Povídky z jedné kapsy povídky 2  
Čapek, K. Boží muka - novely povídky 1  
Čapek, K. O lidech povídky 1  
Čapka, M. Chrámy věrnosti poezie 1  
časopis - soubory Neděle staré knihy 2  
časopis - soubory Anděl strážný staré knihy 1  
Čechov, A. P. Hry beletrie 1  
Čejka J. Kulisáci beletrie 1  
Čelakovský, F. Ohlas písní českých poezie 1  
Čelakovský, F. Ohlas písní ruských poezie 1  
Čermák M. Paběrky zpěvník 1  
Černík, B. Zápisník Boží příběhy 1  
Červený, K. Vegetariánská kuchařka zdravověda 1  
Čes. ek. překlad Nový zákon s výkladem bible - Nový zákon 1  
Čížkovský, Z. V Africe mi říkali Sípho životopisy 1  
D´Aurevilly, J. B. Bezejmenná historie staré knihy 1  
Dacík, Dr. R. M. OP Cesta apoštolské svátosti životopisy -S. Dominik 1  
Dacík, Dr. R. M. OP O přátelství staré knihy 2  
Dacík, Dr. R. M. OP Bůh v Ježíši Kristu staré knihy 1  
Dacík, R. Dr. Kristus, spása světa duchovní četba 1  
Dacík, R. M. Mravouka teologie 3  
Dacík, R. M. Naši apoštolové příběhy 1  
Dacík,R.M. Duše světců životopisy - o světcích 2  
Dahler, E. Jeruzalém v dějinách spásy duchovní četba 1  
Dachovský, K.  Umlčený zvon skripta 1  
Dachovský, K. p. Blahoslavený Josemaría Escrivá de Balaguer životopisy  - Escrivá 2  
Dainowová, S. Jak přežít dospívání svých dětí výchova 1  
Dajczer, T. Rozjímání o víře duchovní četba 1  
Dakov, S. K. Odpusť, Natašo příběhy 1  
Dalby R. Viktoriánské duchařské historky beletrie 1  
Dam, W. C. van Pastorace v moci ducha duchovní četba 1  
De Amicis, E. Srdce dětská literatura 1  
De Dalmases, C. Otec a magistr, Ignác z Loyoly životopisy - ? 1  
De Greve, P. Svět s kříže Kristova duchovní četba 2  
De Chadin, P. T. Vesmír a lidstvo filozofie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 13    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY   POČET TITULŮ  
De Mello, A. Minutová moudrost duchovní četba 1  
De Mello, A. Minutové nesmysly duchovní četba 1  
De Mello, A. Modltiba žáby (1, 2) duchovní četba 1  
De Mello, A. Sádhana, cesta k Bohu duchovní četba 1  
De Musset, A. Výbor z básní poezie 1  
De Vries, T. Skřeti z podsvětí beletrie 1  
Delibes, M. Pět hodin s Mariem beletrie 1  
Deml, J. Hrad smrti beletrie 1  
Deml, J. Moji přátelé poezie 2  
Deml, J. Pouť na svatou horu povídky 1  
Deml, J. Pozdrav Tasova, rodný kraj poezie 1  
Deml, J. První světla poezie 1  
Deml, J. Tanec smrti povídky 1  
Deml, J. Zapomenuté světlo povídky 2  
Deml,J. Domů beletrie 1  
Deml,J. Jméno Ježíš beletrie 1  
Diblíkovi, K,J,P

Dickens, Ch.
Tři Bratři -  V cizích světech

Kronika Picwickova klubu
baletrie

beletrie


1
 
Dickens, Ch. Malá Dorritka (1. díl) beletrie 1  
Dickens, Ch. Malá Dorritka (2. díl) beletrie 1  
Dickinsonová, E. Můj dopis světu poezie 1  

Dittrich, T.

Čemu věří nevěřící Tomáš
duchovní četba 1  
Dobaczynski, J. Listy Nikodémovy duchovní četba 6  
Dobraczynski, J. Klíč moudrosti beletrie 1  
Dobroruková, J. Malá tajemství přírody dětská literatura 1  
Dobson, J. Být sám sebou výchova 1  
Dobson, J. Dětský vzor výchova 1  
Dobson, J. Láska a kázeň ve výchově dětí výchova 1  
Dobson, J. Láska musí být neústupná výchova 1  
Dobson, J. Příprava na dospívání výchova 1  
Dobson, J.  Výchova dětí výchova 1  
Dokládal, P. Cesta s Bohem katecheze 1  
Dolejší, P. a E. Každý má svůj Everest příběhy ??? 1  
Dobraczyński, J. Stín Otce Příběh o Josefovi z Nazaretu příběhy                             1
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 14    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Dolista, K. Premonstráti obrazová publikace 1  
Dostálová, R. Byzantská vzdělanost historie - světové dějiny 1  
Dostálová, R. Byzantská vzdělanost historie - svět. děj. 1  
Duka, D. Škola vnitřní modlitby duchovní četba 3  
Durych, J. Bloudění - Valdštejnská trilogie (1. díl) beletrie 1  
Durych, J. Bloudění - Valdštejnská trilogie (2. díl) beletrie 1  
Durych, J. Bloudění - Valdštejnská trilogie (3. díl) beletrie 1  
Durych, J. Cesta sv. Vojtěcha životopisy - S. Vojtěch 3  
Durych, J. Světlo ve tmách životopisy - S. Zdislava 1  
Dutour, T. Ve stínu středověkých hradů dětská literatura - encyklopedie 1  
Dvorník, F. Svatý Vojtěch životopisy - S. Vojtěch 2  
Džbánek, A. Ing. Svědectví o knězi J. Popieluszkovi životopisy 1  
Eareckson, J. Joni příběhy 2  
Eareckson, J. Krok vpřed příběhy 2  
Egger, W. Radost ze slova Božího katecheze 1  
Ehrmann, B. Petr, Pavel a Marie Magdalena duchovní četba 1  
Ekert, F. Posv.místa král. hl. města Prahy (svazek I.) staré knihy 1  
Ekert, F. Posv.místa král. hl. města Prahy (svazek II.) staré knihy 1  
Eliade M. Maitreyi Slečna Kristýna beletrie 1  
Eliášková, V. Paní M dětská literatura  1  
Elšíková, M. Dobré dílo Anastáze Opaska životopisy - A. Opasek 1  
Emanuel, P. Žít zde filozofie 1  
Endo Š. Mlčení  beletrie 1  
Enroth, R. Průvodce sektami a novými náboženstvími psychologie 1  
Erben, K. J. České pohádky dětská literatura - pohádky 1  
Erben, K. J. Pohádky dětská literatura - pohádky 1  
Ermacora, G. Hlas kamene duchovní četba 1  
Escrivá, J. Brázda životopisy 1  
Exupéry, A. de S. Citadela duchovní četba 1  
Fanderlík, V. Listy Jurovi dětská literatura - dovednosti 1  
Fatima Fatima a Panna Maria na konci druhého století duchovní četba - P. Maria 2  
Feldmann, Ch. Sny začínají žít (velcí křesťané našeho století) životopisy - soubory 1  
Feldmann, Ch. Tiší buřici Boží životopisy - soubory 1  
Felinau P.von More nemlčí beletrie 1  
Ferrero, B. Další příběhy pro potěchu duše příběhy 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 15    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Ferrero, B. Paprsek slunce pro duši příběhy 1  
Ferrero, B. Příběhy pro potěchu duše příběhy 1  
Fiala, P. Koinótés životopisy 1  
Fietzová, K. Jen tebe životopisy 6  
Fiker, E. Černý blesk, stříbrný had dětská literatura - dobr. 1  
Fiker, E. Tři detektivní příběhy beletrie 1  
Fišerová, V. Přijď ke mně, Pane katecheze 2  
Fleischer - Schutz Pěstování kaktusů obrazová publikace 1  
Fleret Tož vitajte ogaři! zpěvníky -lid.písně 1  
Flossmann, K. První čtení - rok A (1. díl) teologie - texty při mši 2  
Flossmann, K. První čtení - rok A (2. díl) teologie - texty při mši 2  
Flossmann, K. První čtení - rok B teologie - texty při mši 2  
Fogazzaro, A. Malý starodávný svět beletrie 1  
Foglar, J. Boj o první místo dětská literatura - dobr. 2  
Foglar, J. Dobrodružství v zemi nikoho dětská literatura - dobr. 2  
Foglar, J. Hoši od bobří řeky dětská literatura - dobr. 1  
Foglar, J. Chata v jezerní kotlině dětská literatura - dobr. 5  
Foglar, J. Přístav volá dětská literatura - dobr. 2  
Foglar, J. Výprava na Yucatan dětská literatura - dobr. 2  
Foglar, J. Záhada hlavolamu (2. díl) dětská literatura - dobr. 2  
Fonseca, G. Fatima (Maria hovoří k světu) duchovní četba - P. Maria 1  
Fontana, U. Člověk a zasvěcení staré knihy 1  
Fort, G. von Ie Pilátova žena příběhy 1  
Foucauld, K. Znamení pouště životopisy - soubory  1  
Fowles, J. Ebenová veža beletrie 1  
Frankhauser, G. Příběhy dosud živé bible 1  
Frankl, V. E. Psychoterapie pro laiky psychologie 1  
Frossard, A. Portrét Jana Pavla II. životopisy  - Jan Pavel II. 17  
Frossard, A. Ptali jste se na Boha duchovní četba 1  
Frydrychová, M. Malá škola lásky výchova 1  
Fučík, B. Píseň o zemi beletrie 1  
Fučík, J. Stati o literatuře beletrie 1  
Fuentes, C. Nejprůzračnější kraj beletrie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 16    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Fuchs, A. Mariánské hymny duchovní četba - p. Maria 1  
Fulghum, R. Už hořela, když jsem do ní lehal beletrie 1  
Fynn Pane Bůh, tady Anna beletrie 1  
Gaechter Marjam staré knihy 1  
Gajdoš, A. Šlépěj poezie 1  
Gallagher, E. Horká linka k nejvyššímu duchovní četba 1  
Gálvez, M. Stín kláštera beletrie 1  
Galvin, J. J. Nový muž pro nový svět (Jan Neumann) životopisy 1  
Gautier, T. Kapitán Fracasse beletrie 1  
Geeislreiter, M. Slunce neumírají životopisy 1  
Gel, F. Přemožitel neviditelných dravců beletrie 1  
Gemelli, A. Františkánské poselství světu řeholní řády ????? 1  
Gilbert, M. Poslední kapka beletrie 1  
Gilles, A. E. Lidé smlouvy bible 1  
Gilles, A. E. Lidé, cesty duchovní četba 1  
Giudiciová, M. P. Marie Dominika Mazzarellová životopisy 2  
Giudiciová, M. P. Žena včerejška a dneška životopisy 1  
Glazarová, J. Vlčí jáma beletrie 1  
Glowatzki, H. Nabádání k milosrdenství duchovní četba 1  
Gobbi, S. Mariánské kněžské exercicie duchovní četba - P. Maria 2  
Gogol, N. V. Mrtvé duše beletrie 1  
Gosman, S. Následování Krista duchovní četba 1  
Grady, J. L. Interrupce ANO nebo NE? zdravověda 4  
Graf, R. Útěcha v utrpení duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Graham, B. 7 smrtelných hříchů duchovní četba 1  
Graves, R. Claudius bůh… beletrie 1  
Graves, R. Já, Claudius beletrie 1  
Greene, G. Moc a sláva beletrie 3  
Greene, G. Revolver na prodej beletrie 1  
Gregory, J. Muž proti muži dětská literatura - dobr. 1  
Grignion, L. M. O pravé mariánské úctě duchovní četba - P. Maria 1  
Grignion, L. M. O pravé oddanosti k Panně Marii duchovní četba - P. Maria 2  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 17    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Grignion, L. M. Tajemství Mariino duchovní četba - P. Maria 2  
Grisham, J. Firma beletrie 1  
Grom, B. Katechetické metody skripta 1  
Gruber, D. Řečnické triky beletrie 1  
Grün, A. Bydlet v domě lásky duchovní četba 1  
Grün, A. Hlubinně psychologický výklad Písma duchovní četba 1  
Grün, A. Každý má svého anděla duchovní četba 1  
Grün, A. Kdybych měl už jen jeden den života duchovní četba 1  
Grün, A. Poselství z hůry duchovní četba 1  
Grün, A. Spiritualita stvoření duchovní četba 1  
Grün, A. Škola odpuštění duchovní četba 1  
Grün, A. Víra, naděje a láska duchovní četba 1  
Grygar, J. O vědě a víře duchovní četba 2  
Guardini, R. Modlitba Páně duchovní četba 1  
Guardini, R. O modlitbě duchovní četba 1  
Guardini, R. O posvátných znameních duchovní četba 1  
Guardini, R. Růženec duchovní četba - P. Maria 1  
Guitton, J. Portrét Marty Robinové životopisy ? 1  
Gulbranssen, T. Vane vítr z hor beletrie 1  
Gulbranssen, T. Věčně zpívají lesy beletrie 1  
Haasová, I. Ostatní děti smějí všechno výchova 2  
Haecker Co je člověk? staré knihy 1  
Hagin, K.E. Autorita věřícího duchovní četba 1  
Hagin, K. E. Vedení Duchem Božím duchovní četba 1  
Hahn, S. K. Naše cesta do katolické církve duchovní četba 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (1. díl) dětská literatura - příběhy 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (2. díl) dětská literatura - příběhy 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (3. díl) dětská literatura - příběhy 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (4. díl) dětská literatura - příběhy 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (5. díl) dětská literatura - příběhy 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (6. díl) dětská literatura - příběhy 1  
Háj, F. Školák Kája Mařík (7. díl) dětská literatura - příběhy 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   18  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Hájek, V. Biblická dějeprava bible 3  
Hakl, B. Liturgika staré knihy 1  
Halík, T. Noc zpovědníka duchovní četba 2  
Halík, T. Sedm úvah o službě nemocným a trpícím duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Halliburton, R. Nádherné dobrodružství beletrie 1  
Hanáková M. Běhám životní příběh 1  
Hanesová, M. Dvě mocné řeky dětská literatura - dobr. 1  
Hanzelka, J. O toleranci psychologie 1  
Hartog, J. Gregory a Yvonna beletrie 1  
Havel, V. Asanace beletrie 1  
Havel, V. Do různých stran filozofie 2  
Havel, V. O lidskou identitu filozofie 2  
Havlová, I. Jan Pavel II. životopisy ? 1  
Hederer, J. Životní prostředí a výchova výchova 1  
Heer, F. Bohatší život psychologie 1  
Heijkoop, H. L. Dopisy mladým lidem duchovní četba 2  
Hejbal, D. Bronzová legenda o sv. Vojtěchu životopisy - S.Vojtěch 1  
Heron, B.M. Katolická charizmatická konference duchovní četba 1  
Herout, J. Slabikář návštěvníků památek historie - české dějiny 1  
Herout, J. Slabikář návštěvníků památek historie - české dějiny 1  
Herrmann, I. Blednoucí obrázky povídky 1  
Heyduk, A. Cymbál a husle poezie 1  
Hlouch Problém odpadu od církve staré knihy 1  
Hlouch, J. Minutěnka duchovní četba 2  
Hobizal, F. Cesta k nebi duchovní četba 1  
Hobizal, F. Dopisy z Brazílie duchovní četba 1  
Hoffmann, B. A kdo vás zabije staré knihy 2  
Hoffmann, G. a L. Kat. cirkev a tragédia slov. Židov v dokumentoch historie - české dějiny 1  
Hoffmann, G. a L. Kat. cirkev a tragédia slov. Židov v dokumentoch historie - české dějiny 1  
Hoffmannová, E. Zpěváčci od sv. Kříže beletrie 1  
Holková, M. Čao, Niku životopisy - sv. Dominik 2  
Holková, M. Novéna k svaté Anežce České životopisy - S. Anežka 5  
Hollander, H. Katechetika katecheze 1  
Holota, V. B. Hovory na nemocničním lůžku duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Honek, A. Žij ve víře v Syna Božího teologie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   19  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Hora, J. Domov a jiné básně poezie 1  
Horáček, M. Jak pukaly ledy historie - české dějiny 1  
Houška, P.A. Devětkrát o Františkovi životopisy 1  
Hrbata, J. Klíč ke Starému zákonu bible 3  
Hrbata, J. Perly a chléb duchovní četba 2  
Hrbata, J. Písně království (1. díl) bible - Starý zákon 1  
Hrbata, J. Písně království (2. díl) bible - Starý zákon 1  
Hrdlička, J. Strmou stezkou duchovní četba 1  
Hrdlička, J. Věřím, věříme katecheze 3  
Hrubín, F. Malý špalíček pohádek dětská literatura - pohádky 1  
Hrubý, J. Šťastná pouť životem filozofie 1  
Hruška, P. Vstanu a půjdu k svému Otci teologie - texty při mši 1  
Huber, G. Odstup, Satane příběhy  1  
Hučko, L. Rok eucharistie a mše svatá životopisy 1  
Hudson, W. H. El Ombú staré knihy 1  
Hünermann, W. Svatý Martin životopisy 1  
Hünnermann, W. Otec vyhoštěných p. Damián životopisy 2  
Hünnermann, W. Farář světa, život Jana XXIII. životopisy 1  
Huvar, A. Dívčiny výchova 3  
Huvar, A. Přirozená výchova k vůdcovství výchova 1  
Huvar, A. Střepy životopisy 2  
Huvar, A. Synci od kolébky k oltáři výchova 3  
Huvar, A. ThDr. Záblesky z temného dolu životopisy 1  
Hymny Denní modlitba církve bible 1  
Chapman, Gary Dospívající a pět jazyků lásky výchova 1  
Chapman, Gary Pět jazyků lásky výchova 1  
Chardin, P. T. Vesmír a lidstvo filozofie 1  
Chardin, P. T. Úvahy o štěstí a lásce duchovní četba 1  
Chardin, P. T. Prameny filozofie 1  
Charouz, Z. Blahoslavený Jan Sarkander životopisy - S. Sarkander 2  
Charouz, Z. Svatý Norbert životopisy - S. Norbert 1  
Chesterton, G. K. Klub podivných živností beletrie 2  
Chesterton, G. K. Modrý kříž příběhy 1  
Chesterton, G. K. Ohromné maličkosti Obrany beletrie 1  
Chesterton, G. K. Otec Brown na stopě zločinu beletrie 1  
Chesterton, G. K. Svatý Tomáš Akvinský životopisy 1  
Chiolerio, M. Blaze tomu, kdo slyší tato slova duchovní četba 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   20  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Chlumský, J. Vzory křesťanského života životopisy - o světcích 1  
Chovanec, J. Legendy mnicha Scribenta historie - české dějiny 1  
Chovanec, J. Legendy mnicha Scribenta historie - české dějiny 1  
Chudožilov, P. Na velrybě příběhy 2  
Ivančič, T. Zůstaňte ve mně a já ve vás - seminář duchovní četba 4  
Ivančič, T. Život ze síly ducha a modlitby duchovní četba 1  
Jacksonovi, D. a N. Hrdinové víry životopisy - o světcích 1  
Jammes, F. Kniha o sv. Josefu životopisy 1  
Jampolsky, G. G. Odpuštění - nejúčinnější lék duchovní četba 1  
Jandourek, J. Tomáš Halík životopisy 1  
Jandourek, J. Václav Malý - cesta za pravdou životopisy 1  
Janoš, J. Tajemná země Nippon historie 1  
Janoš, J. Tajemná země Nippon historie - svět. děj. 1  
Janoušková, A. Modlitby básníků poezie 2  
Janšta, J. Poklad na hradě dětská literatura 1  
Janšta, J. Růženec duchovní četba - P. Maria 1  
Janšta, J. Uzdravení dětská literatura 1  
Janšta, J.
Janšta, J.
Svatí kacíři CD
Odměna lásky
duchovní CD
dětská literatura
1  
Jarnicki, W. Spálená země beletrie 1  
Jarošová, E. Dům u dvou skotíků příběhy 1  
Jarošová, J. Svatí kacíři beletrie 1  
Javořická, V. Duha beletrie 1  
Javořická, V. Granáty beletrie 1  
Javořická, V. Kateřinov beletrie 1  
Javořická, V. Otcovský dům beletrie 1  
Javořická, V. Spasení domu Pýchova beletrie 1  
Javořická, V. V samotách beletrie 1  
Javořická, V. Z jednoho hnízda beletrie 1  
Jedin, H. Malé dějiny koncilů historie - koncily 1  
Jedin, H. Malé dějiny koncilů historie - koncily 1  
Jens, W. Odysseova závěť beletrie 1  
Jílek, L. Humor za kostelem (1. díl) beletrie 1  
Jílek, L. Humor za kostelem (2. díl) beletrie 1  

 
       
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   21  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Jílek, L. Humor za kostelem (3. díl) beletrie 2  
Jiránek, V. Knížka pro snílky beletrie 3  
Jirásek, A. U nás (1. - 4. díl) beletrie 1  
Jirotka, Z. Velká kniha sedmilhářů beletrie 1  
Jockle, C. Slavná poutní místa obrazová publikace 1  
John, J. Eskamoter Josef a jiné prózy beletrie 1  
John, P. M. St. Poklady pod sněhem příběhy 1  
Jonáš, J. Křížovka života zdravověda 1  
Joyeux, H. City, sexualita, aids výchova 1  
Joyeux, H. Jsme zamilovaní výchova 1  
Kadláčková, F. Strašidlo v kapli aneb Bévávalo na Hané beletrie 1  
Kadlec, J. Českobudějovická diecéze obrazová publikace 1  
Kadlec, J. Dějiny katolické církve (1. díl) historie - světové dějiny 1  
Kadlec, J. Dějiny katolické církve (2. díl) historie - světové dějiny 1  
Kadlec, J. Přehled českých církevních dějin (1. díl) historie - české dějiny 2  
Kadlec, J. Přehled českých církevních dějin (2. díl) historie - české dějiny 2  
Kadlec, J. Svatý Václav životopisy 1  
Kadlec, J. Přehled českých církevních dějin (1. díl) historie - české dějiny 2  
Kadlec, J. Přehled českých církevních dějin (2. díl) historie - české dějiny 2  
Kadlec, J. Dějiny katolické církve (1. díl) historie - svět. děj. 1  
Kadlec, J. Dějiny katolické církve (2. díl) historie - svět. děj. 1  
Kadlec, M. ing. Slavičín, kostel a farnost sv. Vojtěcha historie - české dějiny 1  
Kadlec, M. ing. Slavičín, kostel a farnost sv. Vojtěcha historie - české dějiny 1  
Kalista, Z. Blahoslavená Zdislava životopisy - S. Zdislava 1  
Kalista, Z. Tvář baroka historie - české dějiny 1  
Kalista, Z. Tvář baroka historie - české dějiny 1  
Kamban, G. Biskup na skálholtu beletrie 1  
Kaňa, J. Odpusť katecheze 1  
Kandler, M. Co je víra? teologie 1  
Kandler, M. Dimense katolictví teologie 1  
Kandler, M. Existování z Boha teologie 1  
Kandler, M. Je Bůh? teologie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   22  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Kandler, M. Ježíš Kristus teologie 1  
Kandler, M. Svátosti? teologie 1  
Kandler, M. Tomášovské pojetí svátostí teologie 1  
Kandler, M. Víra? teologie 1  
Kantůrková, E. Dialog o víře psychologie 1  
Kaplánek, M. Pastorace mládeže výchova 1  
Karadžič, vuk S. Pohádky dětská literatura - pohádky 1  
Karafiát, J. Broučci dětská literatura - pohádky 1  
Karafiát, J. Mistr Jan Hus životopisy 1  
Karásek, S. Boží trouba - kázání teologie - texty při mši 1  
Karnsová, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem výchova 1  
Kasper, W. Dogma pod božím slovem duchovní četba 1  
Kasper, W. O víře duchovní četba 1  
Kasper, W. Uvedení do víry duchovní četba 1  
Kašpar, J. Víra naše staré knihy 1  
Kašparů, M. Sedmero zastavení u klíčové dírky výchova 1  
Kašparů, M. Věroměr příběhy 1  
Kašparů M. Malý kompas víry duchovní četba 2  
Kempenský, T. Čtyři knihy o následování Krista duchovní četba 2  
Kempenský, T. Následování Krista duchovní četba 6  
Kettner, P. Léky, léčitelství a šarlatáni zdravověda 1  
Klánský, M. Vyhnanství příběhy 1  
Klapka, J. Jalové myšlenky lenivého člověka beletrie 1  
Kleinndienst, E. Emanuel duchovní četba 1  
Klement, p. Václav Dopisy z Koreje příběhy 1  
Klimaszewski,S. Evanjelium v životě diaťaťa slovenská literatura 1  
Klisz, M. Homiletický sborník - cyklus B teologie - texty při mši 1  
Klisz, M. mons. Služebnice Boží - sestra Faustyna životopisy 1  
Klostermann, K. V ráji šumavském beletrie 1  
Klouda, A. Do svaté země poezie 1  
Knittl, J. Promluvy k věřícím i nevěřícím duchovní četba 2  
Kočka, M. Prameny živé vody beletrie 1  
Kodet, V. Velké jubileum duchovní četba 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   23  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Kohlbrugge, H. Boží okno duchovní četba 1  
Kohout, P. Říkali mu Frkos dětská literatura - příběhy 1  
Koláček, J. Kapka krve beletrie 1  
Koláček, J. Martin Středa životopisy 1  
Koláček, J. Moravské exultet životopisy - Anička Zelíková 4  
Kolář, P. Také se neradi zpovídáte? duchovní četba 1  
Kollár, J. Slávy dcera poezie 1  
Kollárová, J. Démantová spona beletrie 1  
momárek M., Kasalová J. Gen 100 čechů dneška životopisy 1  
Komárková, B. Tolerance jako podmínka života filozofie 1  
Komenský, J. A. Jedno potřebné staré knihy 1  
Kondor, L. S. V. D. P. Zůstaň matkou duchovní četba 1  
Kopal, P. První křesťané v Římě staré knihy 1  
Korec, J. Ch. Tajemství Ježíšova vzkříšení duchovní četba 1  
Körner, V. Smrt sv. Vojtěcha životopisy - S. Vojtěch 1  
Kortooms, T. Farnost na blatech příběhy 1  
Kortooms, T. Pomóóóc. Doktor se topí… příběhy 1  
Kosidowski, Z. Příběhy Mrtvého moře bible 1  
Kosmák, V. Obrázky z kukátka staré knihy 1  
Kosmák, V. Obrázky z kukátka staré knihy 1  
Kosmák, V. Potkalo ji štěstí staré knihy 1  
Kossaková, Z. Křižáci (2. díl) beletrie 1  
Kossaková, Z. Křižáci (3. díl) beletrie 1  
Kossaková, Z. Křižáci (4. díl) beletrie 1  
Köster, P. Hledejte moji tvář duchovní četba 1  
Kostková, H. Znáš sám sebe psychologie 1  
Košnář, J. Pan Ježíš v českých pohádkách dětská literatura - pohádky 1  
Kotalík, F. Moderní česká poezie poezie 1  
Kotalík, F. Všeobecný úvod do Písma svatého bible 1  
Kouba, M. Vývěska v církvi staré knihy 1  
Koukolík, F. Mozek a jeho duše zdravověda 1  
Kovář, F. S. Proti proudu životopisy - S. Sarkander 2  
Kowalski, J. W. Encyklopedie papežství teologie 1  
Koutecká, Helena Stručný mmístopis mariánské úcty duchovní četba, Panna Maria 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   24  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Kožík,F. Po zarostlém chodníčku beletrie 1  
Král, V. Život - náhoda nebo záměr? filozofie 1  
Kramer S.N. Historie začíná v Sumeru historie 1  
Kranz, G. Ignác z Loyoly životopisy - S. Ignác z Loyoly 1  
Krátký, S. Druhý vatikánský koncil a jeho poselství historie - koncily 2  
Kratochvíl, A. F. Neztrácejte naději (život zakl. oblátů) životopisy 1  
Kratochvíl, V. Slovo o víře historie - české dějiny 1  
Kraus, Anselm Jak následovat Krista a jeho služeb.Frant. duchovní četba 1  
Krejčí, J. Slovo Boží duchovní četba 1  
Kremer, J. Sedm pravidel pro četbu Bible bible 1  
Kronus, V. Kázání Filipa Heuslera staré knihy 1  
Kropáčková J. Budeme mít prvŇáčka výchova 1  
Kruif P. de Bojovníci se smrtí beletrie 1  
Křelina, F. Dcera královská životopisy - S. Anežka Česká 1  
Křelina, F. Každý své břímě příběhy 1  
Křesťanská akademie Čtení ze Starého zákona bible - Starý zákon 1  
Křesťanská akademie Se znamením kříže historie - české dějiny 1  
Křesťanská akademie Velká mše (kardinál Beran) životopisy 1  
Křesťanská akademie Se znamením kříže historie - české dějiny 1  
Křivohlavý, J. Povídej, naslouchám duchovní četba 1  
Křížková, M. R. Žít jako znamení životopisy 1  
Kubáč, V. Desatero a jeho výklad katecheze 1  
Kubáčovi, J. a V. Znamení smlouvy bible 1  
Kubalík, J. Hovory o víře teologie 2  
Kubalík, J. Ježíš, světlo národů duchovní četba 1  
Kubeš, K. Sbírka homiletických příkladů (1. díl, 1. část) teologie - texty při mši 1  
Kubeš, K. Sbírka homiletických příkladů (1. díl, 2. část) teologie - texty při mši 1  
Kubeš, K. Sbírka homiletických příkladů (1. díl, 3. část) teologie - texty při mši 1  
Kubíček, L. O svobodě psychologie 1  
Kubíček, L. Vůle Boží duchovní četba 1  
Kubíček, V. Ukázka nové úpravy kat. katechizmu staré knihy 1  
Kubíček, V. Biblické dějiny staré knihy 1  
Kübler - Rossová, E. Hovory s umírajícími duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Kuchař, L. Průlet ve stínu radaru příběhy 2  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   25  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Kumpf, A. Pastýř a kormidelník životopisy 2  
Kumpf, A. Úsměvy Jana XXIII. životopisy 1  
Kunetka, F. Svátosti, dary Slova, které se stalo tělem skripta 1  
Küng, H. Aby svět uvěřil duchovní četba 1  
Kutínová, A. Gabra a Málinka (5. - 6. díl) dětská literatura - příběhy 2  
Kybalová, L. Současná krajka obrazová publikace 1  
Lacourt, J. Odvaha k víře - Ježíš z Nazareta životopisy - Ježíš 2  
Lacy, Ch. a I. Odpovědnost křesťanských rodičů výchova 1  
Lagerlofová S. Prekliaty beletrie 1  
LaHayeovi T.+B. A budou jedno tělo výchova 1  
Lachmannová, K. Dvojí tvář lenosti duchovní četba 1  
Landsberg, P. L. Zkušenost smrti duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení historie - světové dějiny 1  
Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení historie - svět. děj. 1  
Lapiňská, R. Psychologie dospívání psychologie 1  
Larraňaga, I. Ukaž mi svou tvář duchovní četba 1  
Larousse Milníky 20. století dětská literatura - encyklop. 1  
Larousse Dobývání nových světů dětská literatura - encyklop. 1  
Larousse Ve stínu středověkých hradů dětská literatura - encyklopedie 1  
Laurentin, R. Návrat k Bohu s Pannou Marií duchovní četba - P. Maria 1  
Lefévre, P. Příběhy psané životem příběhy 1  
Leistová, M. První zkušenosti s Bohem katecheze 1  
Leithauser, J. G. Země na obzoru beletrie 1  
Léonard, A. Ježíš a tvoje tělo zdravověda 1  
Lévinas, E. Být pro druhého filozofie 1  
Lewis, C. S. Ježíš - učitel lidu duchovní četba 1  
Lewis, C. S. K jádru křesťanství duchovní četba 1  
Lewis, C. S. Návštěvníci z mlčící planety dětská literatura - dobr. 1  
Lewis, C. S. Perelandra dětská literatura - dobr. 1  
Lewis, C. S. Plavba jitřního poutníka dětská literatura - dobr. 1  
Lewis, C. S. Poslední bitva - letopisy NARNIE VII dětská literatura - dobr. 1  
Lewis, C. S. Princ Kaspian dětská literatura - dobr. 1  
Lewis, C. S. Průvodce modlitbou duchovní četba 1  
Lewis, C. S. Přípitek zkušeného ďábla příběhy 1  
Lewis, C. S. Rady zkušeného ďábla příběhy 1  
Lewis, C. S. Ta obludná síla beletrie 1  
Lewis, C. S. Velký rozvod příběhy 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   26  
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Lewis, J. W. Ježíš - dětství a dospívání (1. díl) životopisy - Ježíš 1  
Lewis, J. W. Ježíš - smrt spravedlivého (3. díl) životopisy - Ježíš 1  
Lewis, S. Babbitt beletrie 1  
Lhotová, D. Ani den bez pohádky dětská literatura 1  
Lilley, S. M. Padre Pio - život s utrpením životopisy - O. Pio 1  
Linden, N. Povídá se… duchovní četba 1  
Ling, T. Na řece Sang - Kan beletrie 1  
Ljubičič, P. Posolstvá Panny Marie v Medžugorii slovenská literatura 1  
Ljubičič, P. Volání královny míru duchovní četba - P. Maria 1  
Loew, J. Ježíš nazývaný Kristus duchovní četba 2  
Lohfink, N. Jak porozumět Písmu svatému bible 5  
Lochman, J. M. Desatero duchovní četba 1  
Lochman, J. M. Otče náš duchovní četba 1  
London, A. Doznání příběhy 1  
Lottman E. Dynastie beletrie 1  
Lorenz, K. 8 smrtelných hříchů psychologie 1  
Löwenstein, F. P. Otto Canisius Farrenkopf S. J. životopisy 1  
Lubichová, Ch. Hierarchie duchovní četba 1  
Ludwig, E. Duch a čin filozofie 1  
Lukáš - evangelium Ježíš - příběh podle Lukášova evangelia bible - Nový zákon 4  
Lukavský R. Kultura mluveného slova výchova 1  
Lukeš, F. Byl jsem nablízku příběhy 1  
Lukeš, F. Celý život jsem se učil příběhy 1  
Lukeš, F. Mám tolik práce, že si jdu raději lehnout příběhy 2  
Lukeš, F. Takový podraz od Pána Boha jsem nečekal příběhy 1  
Lukianos, A. Antická próza povídky 1  
Luknickij P. Nisso, dívka ze Siatangu beletrie 1  
Luthi, W. Na boží stavbě duchovní četba 1  
Macek, J. Toulavá country kytara zpěvníky -lid.písně 1  
Madinger,H. Základy víry 1 skripta 1  
Madinger,H. Základy víry 2  skripta 1  
Madinger,H. Základy víry 3 skripta 2  
Mádr, O. Slovo o této době psychologie 1  
Mahen, J. Za nocí nejtmavších na slunce pamatuj! poezie 1  
Mácha, K. H. Giordano Bruno životopisy 1  
Mácha, K. H. A jen země je má… povídky 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 27    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Macháček, M. Sto a jedna domácích večeří zdravověda 1  
Malá, V. Cesty Boží lásky příběhy 1  
Malinski, M. Celý tvůj životopisy - Jan Pavel II. 8  
Malka, V. Nejkrásnější židovské legendy duchovní četba 1  
Malý, R. Alfred Fuchs - muž dvojí konverze životopisy 1  
Malý, T. Ty a on, ty a ona výchova 1  
Mánek, J. Čas nám daný duchovní četba 1  
Mann, T. Kouzelný vrch beletrie 1  
Mann, T. Vyvolený beletrie 1  
Mann, T. Zpověď hochštaplera Felixe Krulla beletrie 1  
Mandlová, A.

Mantke, W.
Dneska už se tomu směju

Zjevení Panny Marie ve Fatimě
životopis

duchovní četba - P. Maria
1  
Manzoni, A. Snoubenci beletrie 1  
Marek OP, A. M. Psychologie - poznej sám sebe psychologie 2  
Marhounová, J. Vnouče a já výchova 1  
Marcheselli, C. C. Modlitba u sv. Pavla duchovní četba 1  
Maritain, J. Integrální humanismus filozofie 1  
Maritain, J. Úvod do filozofie filozofie 1  
Márová, Z. Výchova dětí v neúplné rodině výchova 2  
Marrou, H. Svatý Augustin životopisy - S. Augustin 1  
Marshall, B. Dělníci na vinici beletrie 1  
Marshall, B. Plná slávy beletrie 5  
Marshall, B. Už zase skáču přes kaluže dětská literatura - příběhy 1  
Martini, C. M. Vydán lidem do rukou duchovní četba 1  
Martinovský Junácký činovník dětská literatura - dovednosti 1  
Masaryk, T. G. Ideály humanitní filozofie 1  
Masaryk, T. G. Student a politika filozofie 1  
Mateje, A.H. Viem, komu som uveril slovenská literatura 1  
Matějček, Z. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči výchova 1  
Matějček, Z. Rodiče a děti výchova 1  
Matějček, Z. Rodičům mentálně postižených dětí výchova 1  
Matlák,J. Z ochrany ovocnýhc drevín a viniča slovenská literatura 1  
Matlák,J. Z ochrany ovocných drevín a viniča slovenská literatura 1  
Matocha,F. Nekrvavý mučedník - Trochta životopisy 1  
Matoušů Svatý Pavel a jeho listy staré knihy 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 28    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Maupassant, G. Mont - Oriol beletrie 1  
Maurois, A. Bernard Quesney beletrie 1  
Maurois, A. Dějiny Francie historie - světové dějiny 1  
Maurois, A. Zářijové růže beletrie 1  
Maurois, A. Dějiny Francie historie - svět. děj. 1  
Maurois, A. Dve lásky Philippa Marcenata beletrie 1  
Mauthauserová, S. Povídky ze staré Rusi povídky 1  
May, K. Na Rio de la Plata dětská literatura - dobr. 1  
May, K. Petrolejový princ dětská literatura - dobr. 1  
May, K. Vinnetou (1. díl) dětská literatura - dobr. 1  
May, K. Vinnetou (2. díl) dětská literatura - dobr. 1  
Mazálková, V. Domengo (sv. Dominik) životopisy - S. Dominik 1  
Mazálková, V. Vzpomínky na Editu Steinovou životopisy - E. Stein 2  
Mc Dowell, J. Hodnota člověka psychologie 1  
Medek, V. Cesta české a moravské církve staletími historie - české dějiny 1  
Meester Tvá blízkost, blahosl. Alžběta od Nejsv. trojice životopisy 1  
Melzer, M. Vlastivěda šumperského okresu historie - české dějiny 1  
Melzer, M. Vlastivěda šumperského okresu historie - české dějiny 1  
Merell, J. Radostná zvěst Nového zákona bible - Nový zákon 1  
Merell, J. Setkání s Ježíšem duchovní četba 7  
Merell, J. Studium a četba Bible bible 1  
Merell, J. Úvod do četby Nového zákona bible - Nový zákon 1  
Mertl, V. Nám po tomto putování příběhy 1  
Merton, T. Jonášovo znamení duchovní četba 1  
Messadié, G. Člověk, který se stal Bohem beletrie 1  
Michal, K. Gypsová dáma beletrie 1  
Mináč V. Živí a mrtví beletrie 1  
Minařík, M. Mariánská dogmata duchovní četba - P. Maria 1  
Minařík, S. Ing. Automobily 1885 - 1940 obrazová publikace 1  
Mondscheinová, H. Otec Vendelín a čtyři raubíři dětská literatura - příběhy 1  
Montana V. Nebojte se života katecheze    
Moody, R. A. Život po životě duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Moravec, J. Antipoučení historie 1  
Moravec, J. Antipoučení historie - české dějiny 1  
Moravia, A. Pět italských novel povídky 1  
Morin, D. Co se děje po smrti? duchovní četba - utrpení, smrt 3  
         
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 29    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Morin, D. Existuje Bůh? duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Morin, D. Zlo a utrpení duchovní četba - utrpení, smrt 2  
Moscati, S. Staré semitské civilizace historie - světové dějiny 1  
Moscati, S. Staré semitské civilizace historie - svět. děj. 1  
Mráček F. Medžugorje I duchovní četba 1  
Mráček, F. Medžugorje III duchovní četba - P. Maria 1  
Mühlen, H. Nově s Bohem katecheze 1  
Muhs, W. Myšlenky moudrých o naději duch. Četda 1  
Mühs, W. Myšlenky moudrých o životě duchovní četba 1  
Müller, Krieger Dějiny Německa historie - světové dějiny 1  
Müller, Krieger Dějiny Německa historie - svět. děj. 1  
Munthe, A. Kniha o lidech a zvířatech beletrie 1  
Musil, A. Mezi Eufratem a Tigridem historie - světové dějiny 1  
Musil, A. Mezi Eufratem a Tigridem historie - svět. děj. 1  
Musil, J.V. Úvod do pedagogické psychologie skripta 1  
Musil, J.V. Úvod do sociální psychologie skripta 1  
Mutschlechner, N. Lékař, který zvolil Boha životopisy 1  
Neďalkov, B. Pod maskou majora beletrie 1  
Němcová, B. Čtyry doby povídky 1  
Němcová, B. Dobrý člověk beletrie 1  
Němcová, B. Chudí lidé beletrie 1  
Němcová, D. Matka Tereza životopisy - Matka Tereza 1  
Němec, J. Rozvoj duchovních řádů v českých zemích historie 1  
Němec, J. Rozvoj duchovních řádů v českých zemích historie - české dějiny 1  
Nemeth, L. Vozy v září beletrie 1  
Nepil, F. Apokryfy z éteru beletrie 1  
Neradová, K. Cesty člověka k naději a smíření poezie 1  
Neubert, K. Katedrála sv. Víta obrazová publikace 1  
Neuman J. Překážkové dráhy… výchova 1  
Neumann, S. K. Zpěvy jistoty poezie 1  
Neužil, F. Bosý biskup z Libice životopisy - S. Vojtěch 2  
Newhouse, F. Duchovní význam Vánoc duchovní četba 1  
Nezdařil, L. Horní chlapci dětská literatura - pohádky 1  
Nieden, E. zur Dobrodružství na Piraní řece dětská literatura - dobr. 1  
Nigg, W. Benedikt z Nursie životopisy - Sv. Benedikt 2  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 30    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Nigg, W. Muž z Assisi životopisy - S.František 3  
Nigg, W. Nadčasový světec Don Bosko životopisy - S.don Bosco 1  
Nigg, W. Tomáš More, světec svědomí životopisy 1  
Nitsche, W. Křesťan a hledání životního partnera výchova 1  
Niven, D. Sto tajemství lidského štěstí výchova 1  
Nouwen, H. J. M. Cesta srdce duchovní četba 2  
Nouwen, H. J. M. Naslouchal jsem tichu příběhy 1  
Nouwen, H. J. M. S hořícím srdcem duchovní četba 1  
Nouwen, H. J. M. Život milovaných dětí duchovní četba 1  
Novák, F. Pohledy do života bohosvětců a kněží staré knihy 1  
Novák, J. Církevní dějiny teologie 2  
Novák, J. Devátá patristická čítanka teologie 1  
Novák, J. Osmá patristická čítanka teologie 2  
Novák, J. Sedmá patristická čítanka - Církevní dějiny teologie 3  
Novák, J. Šestá patristická čítanka teologie 1  
Novák, P. Příběhy z vody a bláta příběhy 1  
Novák, S. 44 katechezí pro mladší děti katecheze 1  
Nováková, Z. Zdislava, plamen Boží poezie ? 1  
Novotný, J. Modlitby katecheze 1  
Nový, R. Slavníkovci ve středověkém písemnictví historie - české dějiny 1  
Nový, R. Slavníkovci ve středověkém písemnictví historie - české dějiny 1  
O. Bohuslav, SDB Muž bolesti a lásky - páter Pius životopisy - O.Pio 1  
O´Brien, M. D. Apokalypsa příběhy 1  
Ockenfels, W. Katolická sociální nauka filozofie 2  
Odehnal, F. Olomoucká arcidiecéze obrazová publikace 1  
Olbert, F. Cesta ke smíření historie - české dějiny 1  
Olbert, F. Cesta ke smíření historie - české dějiny 1  
Olič, J. Čtení o Jakubu Demlovi životopisy 1  
Ondok, J. Bereme smích vážně duchovní četba 1  
Ondruš, R. Blízki Bohu i ľudom slovenská literatura 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 31    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Opasek, A. Dvanáct zastavení životopisy - A. Opasek 2  
Opatrný, A. Pastorační situace u nás duchovní četba 1  
Opletal, F. Věřím v Boha (1. díl) katecheze 1  
Opletal, F. Věřím v Boha (2. díl) katecheze 1  
Opravilová, E. Léto v mateřské škole výchova 1  
Osteen, John Božský proud duchovní četba 1  
Osteen, John Jak demonstrovat satatnovu porážku duchovní četba 1  
Otto,L. Dogmatika 5 - O milosti skripta 1  
Outrata, B. Drobné sakrální stavby na Moravě historie 1  
Outrata, B. Drobné sakrální stavby na Moravě historie - české dějiny 1  
Pachman, L. Boha nelze vyhnat životopisy 1  
Palinská, S. M. Celina Láska a smír životopisy 1  
Palouš, R. Čas výchovy výchova 1  
Palouš, R. Dopisy dnešnímu kmotřenci výchova 1  
Palouš, R. Dopisy kmotřenci výchova 1  
Palouš, R. Světověk filozofie 2  
Pasternak, B. Dokrot Živago beletrie 1  
Pasternak, B. Vzdušné tratě beletrie 1  
Pavan P. Člověk a demokracie duch. Literatura 1  
Pavel II, J. Apoštol míru a naděje životopisy - Jan Pavel II. 1  
Pavel II, J. Apoštolé Slovanů teologie 1  
Pavel II, J. Apoštolský list 58 teologie 1  
Pavel II, J. Cantesimus annus teologie 1  
Pavel II, J. Dar a tajemství životopisy - Jan Pavel II. 1  
Pavel II, J. Dies domini teologie 1  
Pavel II, J. Dominum et vivificantem teologie 1  
Pavel II, J. Fides et ratio - víra a rozum teologie 2  
Pavel II, J. K oslavě světového dne míru - 1. ledna 2001 teologie 1  
Pavel II, J. Mulieris dignitatem o důstojnosti a povolání ženy teologie 1  
Pavel II, J. O lidské práci - Laborem exercens teologie 1  
Pavel II, J. Pastores dabo vobis teologie 1  
Pavel II, J. Překročit práh naděje životopisy - Jan Pavel II. 1  
Pavel II, J. Reconciliatio et paenitentia teologie 1  
Pavel II, J. Redemptoris mater teologie 1  
Pavel II, J. Salvifici doloris teologie 1  
         
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 32    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Pavel II, J. Tertio millennio adveniente teologie 2  
Pavel II, J. Veritatis splendor teologie 2  
Pavel VI. Evangelii - Hlásání evangelia teologie 1  
Pavel VI. Humanae vitae teologie 2  
Pavel, O. Zlatí úhoři povídky 1  
Pávková, E. Anežka Česká životopisy - S. Anežka 1  
Pávková, E. Matce poezie 1  
Pávková, E. Pod způsobou chleba poezie 1  
Peaseovi A+B. Proč muži neposlouchají……… výchova 1  
Peck, M. S. Dále nevyšlapanou cestou psychologie 1  
Pecka, D. Cesta k pravdě filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Člověk (1.díl) filozofie - D. Pecka 2  
Pecka, D. Člověk (2. díl) filozofie - D. Pecka 2  
Pecka, D. Člověk (3. díl) filozofie - D. Pecka 2  
Pecka, D. Člověk a dějiny filozofie - D. Pecka 2  
Pecka, D. Člověk a technika filozofie - D. Pecka 2  
Pecka, D. Moderní člověk a křesťanství filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Promoční řeč filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Starý profesor se hlásí o slovo filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Starý profesor vzpomíná filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Světlo a život filozofie - D. Pecka 2  
Pecka, D. Umění stárnouti za školou filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Úvod do filozofie filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Z deníku marnosti filozofie - D. Pecka 1  
Pecka, D. Ze zápisníku starého profesora filozofie - D. Pecka 2  
Peeretti, F. E. Střetnutí beletrie 1  
Pechman L. Boha nelze vyhnat duchovní četba 1  
Pekárek, A. Hořící srdce duchovní četba 1  
Pekař, J. O smyslu českých dějin historie - české dějiny 1  
Pekař, J. O smyslu českých dějin historie - české dějiny 1  
Pepřík, E. Křížové cesty teologie - texty při mši 1  
Pereira, A. Myšlenky a modlitby duchovní četba 1  
Perkins B. Muži a sexuální pokušení výchova 1  
Pernerová, Rotraud Tabu v rodinné komunikaci výchova 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 33    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
         
Perruchot, H. Cézannův život životopisy 1  
Perry J. Ja, Picasso beletrie 1  
Petri, H. Učení o Marii duchovní četba - P. Maria 1  
Petrů Nový zákon bible - Nový zákon 1  
Petty, G. Moderní vyučování výchova 1  
Peyriguere, A. Uchvácen Kristem duchovní četba 1  
Peyriguére, P. Uchvácen Kristem staré knihy 2  
Pfau, R. Potkala jsem velkou lásku příběhy 1  
Pilař, F. Dýmka strýce Bonifáce dětská literatura - dobr. 1  
Pio, P. Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě životopisy - O. Pio 1  
Pio, P. Myšlenka na každý den životopisy - O.Pio 2  
Piťha Dvě pohádky dětská literatura - pohádky 1  
Piťha, P. Blahoslavený Jan Sarkander životopisy - S. Sarkander 2  
Piťha, P. Posel ze zámoří - sv. Jan Nepomuk Neumann životopisy 2  
Piťha, P. Svatý Norbert životopisy - S. Norbert 2  
Plachetka J. Dokud se zpívá zpěvník 1  
Pleva, J. V. Dvanáct úsměvavých měsíců dětská literatura - dovednosti 1  
Plhoň, J. Confiteor - příprava na svátost smíření katecheze 4  
Plicka, K. Vlast líbezná obrazová publikace 1  
Plichta, A. Pravda o Babicích historie - české dějiny 1  
Plichta, A. Pravda o Babicích historie - české dějiny 1  
Podlaha, A. Výklad katechismu staré knihy 1  
Pohorský, P. Blanický rytíř Jaroslav Kozel životopisy 2  
Pohunková, D. MuDr. Úcta k životu. Život nenarozený I. výchova 3  
Pojsl, M. Velehrad - stavební památky obrazová publikace 1  
Pokorný, L. První čtení o Pánu Bohu teologie 2  
Pokorný, L. Věřím a vyznávám teologie 1  
Pokorný, P. Píseň o perle duchovní četba 1  
Poláček, K. Muži v ofsidu dětská literatura 1  
Poláková, J. Teolog Oto Mádr životopisy 1  
Polc, J. Světice Anežka Přemyslovna životopisy - S. Anežka 1  
Porsch, F. Mnoho hlasů, jedna víra katecheze 1  
Porter, J. R. Život Ježíše Krista obrazová publikace 1  
Portmannová, R. Jak zacházet s agresivitou výchova 1  
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 34    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Porubčan, J. SJ Svědectví pravdě duchovní četba 1  
Pospíšil, J. Prostějov obrazová publikace 1  
Pospíšil, P. Antonín Také čas přivál výchova 1  
Prabhupáda, A. Vědecké poznání duše duchovní četba 1  
Prekopová, J. Malý tyran výchova 1  
Prelatura Opus Dei Svatý Josemarie Escrivá životopisy - Jose Maria Escrivá 1  
Press, F. Děvečky boží životopisy 1  
Press, F. Maria - Na prahu království 1 duchovní četba - P. Maria 1  
Press, F. Maria - Poselství lásky z Litmanové 2 duchovní četba - P. Maria 1  
Press, F. Maria (dodatek 3) duchovní četba - P. Maria 1  
Press, F. Maria (dodatek 7) duchovní četba - P. Maria 1  
Press, F. Maria (Mariino zjevení a poselství 20. stol.) duchovní četba 1  
Press, F. Život Panny Marie podle Marie Valtorty duchovní četba - P. Maria 1  
Prince, D. Desátky - smí člověk Boha okrádat? duchovní četba 1  
Prince, Ch. Jak říci jinak mám tě rád psychologie 1  
Procházka, E. Pod kopulí bílé svatyně duchovní četba 1  
Procházková, J. Okouzlení poezie 1  
Projevy Jan Pavel II. v Československu životopisy - Jan Pavel II. 3  
Purm, A. Putování za hlasem božím (sv. Kl. M. Hofbauer) životopisy 3  
Putna, M. C. My poslední křesťané filozofie 1  
Quitt, Z. Latinská mluvnice cizojazyčná literatura 1  
Quoist, M. Bůh mě čeká duchovní četba 1  
Rabas, V. Vítězové životopisy 1  
Racine, J. Faidra beletrie 1  
Rafaleová, M. Vinný keř duchovní četba 1  
Rahner, K. Můj problém duchovní četba 3  
Rachlík, F. Komedie plná lásky beletrie 1  
Rais, K. V. Vzpomínky literární staré knihy 1  
Raser, J. Jak vychovávat děti, se kterými se dá žít výchova 1  
Rasooli, J. M. Lékař z Kurdistánu příběhy 1  
Ratzinger, J. Eschatologie duchovní četba - utrpení, smrt 1  
Ratzinger, J. Evropa - její základy dnes a zítra teologie 1  
Ratzinger, J. Malý úvod do katechismu katolické církve katecheze 1  
Ratzinger, J. Úvod do křesťanství teologie 3  
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 35    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Ravik, S. Bůh žije filozofie 1  
Refatto, F. Nový člověk, nová píseň duchovní četba 1  
Beidová C.,Thomasová R.,Kin.. Annie v plné parádě,Iris a Ruby,Vzpomín.. beletrie 1  
Reinsberg, J. Hospodin rozjasnil svou tvář životopisy 1  
Reisswitz, C. K. von Poslední tajemství z Fatimy duchovní četba - P. Maria 1  
Rejdák, Z. Páter František Ferda životopisy 2  
Rejchrt, L. Na úpatí hory duchovní četba 1  
Rejchrt, L. Radost pro tvůj den duchovní četba 1  
Remarque, E. M. Černý obelisk beletrie 1  
Remarque, E. M. Noc v Lisabonu beletrie 1  
Remeš, P. Svědkové Jehovovi nebo Bible? psychologie 3  
Renč, V. Popelka nazaretská poezie 2  
Richter, V. Perličky z dětské hlavičky (1. díl) dětská literatura 2  
Rodriguez, A. Škola a praktické cvičení… staré knihy 1  
Rogov, Bláhová Staroslověnské legendy čes. původu životopisy - o světcích 1  
Rohleder, J. Tajemství kříže duchovní četba 1  
Rolečková, E. Muž se světlem v srdci - Lux životopisy 1  
Roth, J. Job, román prostého člověka beletrie 1  
Rougier, S. František z Assisi životopisy - S.František 4  
Rozinajová, H. Pedagogika pre rodičov slovenská literatura 1  
Rozinajová, H. Pedagogika pre rodičov slovenská literatura 1  
Růžička, F. Fragmenty římské příběhy 1  
Rybakov, A. Dětiu Arbatu beletrie 1  
Rýpar F.  Přijď Pane Ježíši katecheze pro děti 1  
Ryšková, M. Stručný úvod do Písma svatého - NZ bible - Nový zákon 1  
Ryšková, M. Stručný úvod do Písma svatého - SZ bible - Starý zákon 1  
Řehák, P. Katolická mravouka staré knihy 1  
Řehák, T. Sex: šlehačka na dortu výchova 1  
Říčan, P. Agresivita a šikana mezi dětmi výchova 1  
Říha, T. Svatý Norbert životopisy - sv. Norbert 1  
Sabatier, R- Tři mentolová lízátka beletrie 1  
Salajka, A. Ve světle víry staré knihy 1  
Sales, V. Ježíšovo srdce světu duchovní četba 1  
Saleský, sv. F. Duchovní nauka životopisy  S. František Saleský 2  
Saleský, sv. F. Úvod do zbožného života životopisy - S. František Saleský 4  
Salivarová, Z. Honzlová beletrie 1  
Salvucci, R. Zkušenosti exorcisty duchovní četba 1  
Samuelčík, Š. SJ Problém metafyziky u Immanuela Kanta staré knihy 1  
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 36    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Sanetrníková, I. Ještěrka beletrie 1  
Sánchez Silva, J. M. Veliká cesta malého Marcelina dětská literatura - pohádky 1  
Saský, J. Život sv. Dominika životopisy - S. Dominik 1  
Scapin, S. Titus Brandsma životopisy 1  
Sedlák, J. N. Výklad katechismu staré knihy 1  
Sedlmayerová, A. Každé jaro pampelišky beletrie 1  
Sedlmayerová, A. Pomozte mi, Terezo! beletrie 1  
Senger, B. Láska Kristova doléhá (s. Klára Fietzová) životopisy 1  
Sergejenková, M. Pompeje historie - svět. děj. 1  
sestra Marie Anna od Ježíše životopisy 1  
Seton, E. T. Cesta životem a přírodou dětská literatura - dobr. 1  
Seton, E. T. Dva divoši dětská literatura - dobr. 2  
Shakarian, D. Nejštastnější lidé na Zemi příběhy 1  
Sheen, F. J. Pokoj v duši duchovní četba 1  
Sheen, F. J. Sedm slov Ukřižovaného duchovní četba 1  
Shibley, D. Teď, když patříš jemu katecheze 1  
Schaefer, J. Shane a další příběhy dětská literatura - dobr. 1  
Schaller, M. Římský misál staré knihy 1  
Schaller, p. M. Svatý Benedikt životopisy - S. Benedikt 1  
Scheler, M. Řád lásky filozofie 1  
Scheuch, R. Průvodce Apokalypsou bible - Starý zákon 1  
Schiélé, R. Don Bosko životopisy - S.don Bosco 1  
Schierse, F. J. Biblická teologie teologie 4  
Schikora, R. Naše světla životopisy - o světcích 1  
Schönborn, Ch. kard. Milovat církev duchovní četba 1  
Schubert, K. Dějiny Židů historie - světové dějiny 1  
Schubert,K. Historie, Náboženství, Antisemitismus historie - svět. děj. 1  
Schug, J. A. Páter Pio, kapucín životopisy - O.Pio 1  
Schulz, K. Kámen a bolest beletrie 2  
Schweizer, A. Zastánce kritického myšlení a úcty k životu filozofie 2  
Sibyla Proroctví Sibyly, královny ze Sáby beletrie 1  
Simmel, J. M. Dvaadvacet centimetrů něžnosti beletrie 1  
Simmel, J. M. I když se směju, musím plakat beletrie 1  
Simmel, J. M. Všechno přiznávám, všechno beletrie 1  
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   37    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Sienkiewicz, H. Quo vadis beletrie 2  
Simajchl, L. P. Biřmování katecheze 1  
Simajchl, L. P. Jak se zpovídat katecheze 1  
Simajchl, L. P. Maria a dnešní životní styl  duchovní četba - P. Maria 1  
Simmaová, M. Duše v očistci duchovní četba - utrpení, smrt 2  
Six, J. F. Malá Terezie životopisy - S.Terezie z Lisieux 2  
Six, J. F. Pan Vincenc staré knihy 1  
Skalický, K. Po stopách neznámého Boha filozofie 2  
Skalický, K. Radost a naděje filozofie 1  
Skalický, K. Zápasy o zítřek aneb Quo Vadis Ecclesia filozofie 1  
Skarlant, P. Věk slasti beletrie 1  
Skazkin S.D. Abeceda ateisty filozofie 1  
Skořepová L. Nejsem čarodějka příběhy 1  
Skýpala, A. Bosý kněz (p. Alois Pozbyl) životopisy 2  
Sládek, Metoděj Obnova svátostí katecheze    
Slavík, I. Lampa útěchy poezie 1  
Slavík, I. Sláva a pád Tenočtitlanu historie - světové dějiny 1  
Slavík, I. Sláva a pád Tenočtitlanu historie - svět. děj. 1  
Smahel, R. Doc. Dr. Domov prožít, domov vytvářet výchova 3  
Smahel, R. Doc. Dr. Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte výchova 1  
Smahel, R. Doc. Dr. Rodinná katecheze - 2.díl skripta    
Smahel, R. Doc. Dr. Rozhlasové přednášky o výchově dětí výchova 2  
Smalley, G. Kdyby jen muž věděl… výchova 2  
Smidak, E. F. Pater noster obrazová publikace 1  
Smithová, L. Smrt - konečná stanice duchovní lit. - utrpení, smrt 1  
Sologub, F. Zlaté schodiště staré knihy 1  
Sologub, F. Divoký duch staré knihy 1  
Solovjev,V. Rusko a všeobecná církev slovenská literatura 1  
Sommer, E. Templáři historie - světové dějiny 1  
Sommer, E. Templáři historie - svět. děj. 1  
Souček, J. Bláznovství kříže duchovní četba 1  
Soukupová, K. Úsměv (život Aničky Zelíkové) životopisy - Anička Zelíková 1  
Staněk Cesta, pravda a život staré knihy 1  
Steiger, I. Bible v kresbách bible 1  
Steinová, E. Myšlenky a dopisy životopisy - E. Stein 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 38    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Stevenson, R. L. Poklad na ostrově dětská literatura - dobr. 1  
Stifter, A. Pozdní léto beletrie 1  
Stinissen, W. Modlitba Ježíšova duchovní četba 1  
Stone, I. Řecký poklad beletrie 1  
Stout, R. Právo na smrt beletrie 1  
Straaten, W. van Slzy Boží příběhy 1  
Ströbinger, R. Stalo se v adventu příběhy 2  
Stříž Cesta k věčné lásce staré knihy 1  
Studený, J. Křest katecheze 3  
Studený, J. Křesťanské symboly teologie 1  
Studený, J. Stavíme nové kostely obrazová publikace 2  
Studený, J. ThDr. Ukřižovaný obrazová publikace 2  
Stuchlý, p. ing. Celý tvůj (1. - 3. díl) životopisy - Jan Pavel II. 1  
Stuchlý, p. ing. Životopisné paměti 1 životopisy 1  
Stuchlý, p. ing. Životopisné paměti 2 životopisy 1  
Stuchlý, p. ing. Životopisné paměti 3 životopisy 1  
Sudbrack, J. Duchovní vedení staré knihy 2  
Sv. Terezie Cesta k dokonalosti životopisy- S. T. z Avily 2  
Sv. Terezie Kniha o zakládání životopisy - S.T. z Avily 1  
Svátek, J. Paměti kata mydláře beletrie 1  
Svatošová, M. Až k prolití krve životopisy 1  
Svatý Ambrož O pannách duchovní četba 1  
Svěrák, Smoljak To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Cimrmana beletrie 1  
Světlá, K. Kříž u potoka beletrie 1  
Svoboda, Z. Silvie dětská literatura - příběhy 1  
Svoboda, Z. Tak Bůh miloval svět (2. a 3. část) bible 1  
Sýkora Nový zákon bible - Nový zákon 1  
Synoda biskupů O zasvěceném životě duchovní četba 1  
Šauer, F. Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje duchovní četba 1  
Šipr, K. MuDr. Hovory o lásce výchova 4  
Šipr, K. MuDr. Přirozené plánování rodičovství zdravověda 2  
Škarvada, J. Abys živ byl duchovní četba 1  
Školoud, L. Skautská všehochuť dětská literatura - dovednosti 1  
Školoud, L. Zálesácká dovednost dětská literatura - dovednosti 2  
Škrňa, L. P. Jerolím Adámek životopisy 1  
Šmilovský, A. V. Za ranních červánků beletrie 1  
Šolc, V. Zpěvy svatováclavské poezie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 39    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Šole, M. Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu historie - české dějiny 1  
Šoltész, Š. Kristus a rodina výchova 1  
Šourek, M. Hovory s biblí bible 1  
Špálová, S. Il Divino Boemo beletrie 1  
Špidlík, T. Cesta ducha duchovní četba 1  
Špidlík, T. K vyšším věcem jsem se narodil duchovní četba 1  
Špidlík, T. Spiritualista křesťanského východu duchovní četba 1  
Špidlík, T. Znáš Boha Otce? duchovní četba 1  
Špidlík, T. Prameny světla duchovní četba 1  
Špůrek, P. Dr. St. Stará Boleslav historie - české dějiny 1  
Špůrek, P. Dr. St. Stará Boleslav historie - české dějiny 1  
Šrajerová, E. Českobudějovický biskup ThDr. Josef Hlouch životopisy 1  
Štaidl, L

Štajnochr, V.
Víno z hroznů

Panna Maria divotvůrkyně
životopis

obrazová publikace
1  
Šupich, Z. Chodba končí ve tmě dětská literatura - dobr. 1  
Šuránek, A. Dějiny mého povolání (1. a 4. díl) životopisy - P. Šuránek 2  
Šuránek, A. Kukátka životopisy - P. Šuránek 1  

Švec, V.

Snubní prsten

výchova
1  
Tacitus, C. Z dějin císařského Říma historie - světové dějiny 1  
Tacitus, C. Z dějin císařského Říma historie - svět. děj. 1  
Tajovský, B. V. Člověk musí hořeti životopisy 1  
Tajovský, V. Opat želivského kláštera životopisy 1  
Talafantová Č. Čeští svatí  životopisy    
Tauer, F. Pravila Šahrazád dětská literatura - pohádky 1  
Taylor, K. Biblia v obrazkoch pre malé deti slovenská literatura 1  
Taylor, K. Biblia v obrazkoch pre malé deti slovenská literatura 1  
Tenney, M. C. O Novém zákoně bible - Nový zákon 3  
Terek, D. Svatá země historie - světové dějiny 1  
Terek, D. Svatá země historie - svět. děj. 1  
Terezie z Lisieux Dějiny duše životopisy - S.T. z Lisieux 3  
Terezie z Lisieux Dopisy Terezie z Lisieux kněžím misionářům životopisy - S. T. z Lisieux 1  
Terezie z Lisieux Vstupuji do života životopisy - S. T. z Lisieux 1  
Theodosius, pater Co je potřeba doby, je vůle Boží obrazová publikace 1  
Tigrid, P. Kapesní průvodce intelig. ženy po vlast. osudu filozofie 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ   40    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Tillmann, K. PER dětská literatura ??? 1  
Tindall, G. Dějiny Spojených států Amerických historie - světové dějiny 1  
Tkáč, Š. Ikony obrazová publikace 1  
Tolkien, J. R. R. Pán prstenů - Dvě věže (2. díl) dětská literatura - dobr. 1  
Tolkien, J. R. R. Pán prstenů - Návrat krále (3. díl) dětská literatura - dobr. 1  
Tolkien, J. R. R. Pán prstenů - Společenstvo prstenu (1. díl) dětská literatura - dobr. 1  
Tolstoj, L. N. Anna Kareninová beletrie 1  
Tolstoj, L. N. Jak ho viděli beletrie 1  
Tomášek, F. Katolický katechizmus katecheze 5  
Tomášek, F. Katolický katechizmus katecheze 5  
Tomášek F. Ze školy do života výchova 1  
Tomášek F. Ty a on - ty a ona výchova 1  
Tomášek F. Věčné téma výchova 1  
Tomášek F. Výchova v rodině výchova 1  
Tomášek, F. kardinál Pedagogika pedagogika 2  
Tondi, A. Jezuité historie - české dějiny 1  
Tondi, A. Jezuité historie - české dějiny 1  
Torkington, D. Poustevník duchovní četba 1  
Torkington, D. Prorok duchovní četba 1  
Torkington, D. Mystik duchovní četba 1  
Tóth, T. Dr. Čisté dospívání výchova 1  
Treben, M. Léčivé rostliny z boží zahrady zdravověda 1  
Treben, M. Léčivé úspěchy zdravověda 1  
Tresmontant, C. Bible a antická tradice bible 1  
Tresmontant, C. Základy teologie teologie 1  
Trobisch, W. Dva středy - však jeden kruh výchova 1  
Trobisch, W. Měl jsem rád jedno děvče výchova 1  
Trobischová, I. Radost být ženou výchova 3  
Trochta kardinál Mučedník životopis 1  
Troska, J. M. Nemova říše dětská literatura - dobr. 1  
Troska, J. M. Zápas s nebem dětská literatura - dobr. 1  
Trtílek, F. Desetiletí poezie 1  
Trtílek, F. Jen kdo se ptá poezie 1  
Třebízský, V. B. Královna Dagmar beletrie 1  
Tůmová M. Povídky o sv. Zdislavě povídky 1  
Twain, M. Dobrodružství Hucka Fina dětská literatura - dobr. 1  
Tyňanov J. Čudák Willi beletrie 1  
Ubieto, Reglá Dějiny Španělska historie - světové dějiny 1  
Ubieto, Reglá Dějiny Španělska historie - svět. děj. 1  
Uhlová T.B. Radouji se s tebou dětské modlitby 1  
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 41    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Ulrich, T. Harmonický rozvoj osobnosti výchova 5  
Undsetová, S. Šťastné dny beletrie 1  
Urban, J. E. Cesta k věčné lásce staré knihy ??? 1  
Urban, J. E. Cesty k víře staré knihy 1  
Urban, J. E. K Bohu - věčné základy (1. díl) staré knihy 1  
Urban, J. E. Sonda do dějin čs. teologie a spirituality teologie -??? 1  
Urban, J. E. Velká obnova duchovní četba 1  
Urban, J. E. Cesty k víře staré knihy 1  
Urban, J. E. K Bohu - věčné základy (1. díl) staré knihy 1  
Utters, M. Ranní rozjímání duchovní četba 1  
Vaclík, V. Chrámové betlémy obrazová publikace 2  
Vaclík, V. Lidové betlémy v Čechách a na Moravě obrazová publikace 1  
Vácha, M. O. Návrat ke Stromu života duchovní četba 2  
Vácha, M. O. Šestá cesta duchovní četba 1  
Vácha, M. O. Tančící skály duchovní četba 1  
Vailland, R. Pstruh beletrie 1  
Vančurová, E. Psychologie předškolního dítěte psychologie 1  
Vanier, J. Deprese psychologie 1  
Vašák, J. Pokrmy v regionálních kuchyních zdravověda 1  
Vašek, B. Katolická akce staré knihy 1  
Vaško, V. Neumlčená (1. díl) historie - české dějiny 2  
Vaško, V. Neumlčená (2. díl) historie - české dějiny 2  
Vaško, V. Neumlčená (1. díl) historie - české dějiny 2  
Vaško, V. Neumlčená (2. díl) historie - české dějiny 2  
Ventura, V. J. E. Urban - život a dílo teologie 2  
Verne, J. Patnáctiletý kapitán dětská literatura - dobr. 2  
Verne, J. Sever proti Jihu dětská literatura - dobr. 1  
Veselovský, Z. Vždyť jsou to jen zvířata dětská literatura - dobr. 1  
Veselý, A. Setkání s abbé Pierem životopisy 1  
Veselý, J. Hrob a sídlo arcibiskupa Metoděje životopisy - C+M 2  
Veselý, J. Kamínky do mozaiky poezie 1  
Veselý, J. Mariánská zjevení z hlediska hermetismu duchovní četba - P. Maria 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 42    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Veselý, J. Most a cesta domů historie - české dějiny 3  
Veselý, J. Most a cesta domů historie - české dějiny 3  
Veselý, J. M. OP O přátelství s Jitřenkou životopisy 3  
Veselý, J. M. OP Zázrak v Želivě životopisy - o světcích 1  
více autorů Cesty víry duchovní četba 1  
více autorů Kronika lidstva historie - světové dějiny 1  
více autorů Tolstoj - jak ho viděl beletrie 1  
více autorů Kronika lidstva historie - svět. děj. 1  
Vlček, E. Jan z Pomuku životopisy - S. Jan Nepomucký 1  
Vodička, T. Cesta svaté Terezie Ježíškovy životopisy - S. T. z Lisieux 1  
Vodička, V. Chesterton čili filozof zdravého rozumu filozofie 1  
Vogel, Z. Dobrodružství se zvířaty dětská literatura - dobr. 1  
Vojnar, L. Životosprávou ke zdraví zdravověda 1  
Vojta, J. Má cesta k Národnímu divadlu životopisy 1  
Vojtek, F. Cesty k Teilhardovi de Chardin duchovní četba 2  
Vokolková, D. Svatý Jan Nepomucký životopisy - S. J. Nepomucký 1  
Volný Z. Pátá roční doba beletrie 1  
Vondruška, I. Životopisy svatých životopisy - o světcích 2  
Vostrá A. Benedikt sluhou barona Prášila beletrie 1  
Vrba, J. Les povídky 1  
Vrbová, A. V erbu lvice životopisy - S. Zdislava 3  
Vrchovecký Lurdy a moderní věda  duchovní četba - P. Maria 1  
Vries, A. de Vypráví dětem bible 1  
Vries T.de Tím vše začíná biblické příběhy 1  
výběr textů ze 4 evangelií Poselství Ježíšovo duchovní četba 3  
výbor Nova et vetera staré knihy 1  
Vymětal, F. Život a dílo dr. A. C. Stojana životopisy - O.Stojan 4  
Vyskočil, J. K. Legenda blahoslav. Anežky a čtyři listy sv. Kláry životopisy - S. Anežka 1  
Vyšohlíd, Z. Rozhovory před věčností duchovní četba 2  
Wagner, K. Informace o Otci Piovi životopisy - O. Pio 1  
Wallenstein, A. Katechismus křesťanské dokonalosti katecheze 2  
Waltari, M. Jeho království duchovní četba 6  
Waltari, M. Tajemný Etrusk beletrie 1  
Waltari, M.  Pád Cařihradu beletrie 1  
Wambauch J. Cibulové pole beletrie 1  
Ward, P. Jak se připravovat na práci s mládeží výchova 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 43    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Weigel, G. Svědek naděje životopisy - Jan Pavel II. 2  
Weinfurter, K. Stigmatizace staré knihy 1  
Wells, H. G. Stručné dějiny světa historie - světové dějiny 1  
Wells, H. G. Stručné dějiny světa historie - svět. děj. 1  
Werfel, F. Píseň o Bernadetě beletrie 6  
West CH. Teologie těla pro začátečníky výchova 1  
Wetzky, K. von Bůh tomu chce beletrie 1  
White, P. Po stopách lva dětská literatura ??? 1  
Whittaker, J. C. Otče, jsi-li, pomoz. příběhy 1  
Wilde, O. Strašidlo Cantervillské beletrie 1  
Wilke, J. a B. Člověkem od početí být či nebýt? zdravověda 2  
Wilkerson, D. Dýka a kříž příběhy 1  
Witheová, E. Drama věků - Patriarchové a proroci bible 2  
Yablonsky, L. Otcové a synové výchova 1  
Yeats, W. B. Tajemná růže poezie 1  
Zahradníček, J. Ježíšova košilka poezie 1  
Zahradníček, J. Rouška Veroničina, La salett poezie 2  
Zahradníček, J. Znamení moci poezie 1  
Zapletal, M. Ostrov přátelství dětská literatura - dobr. 1  
Zelenková, J. Poznání poezie 1  
Zemek, J. A. Vatikánský špión příběhy 1  
Zeyer, J. Tři legendy o krucifixu staré knihy 1  
Zeyer, J. Zahrada Mariánská beletrie 2  
Zeyer, J. Tři legendy o krucifixu staré knihy 1  
Zeyer, J. Tři legendy o krucifixu beletrie 1  
Ziescheová, M. C. Dokonalá svoboda beletrie 4  
Ziescheová, M. C. Návrat beletrie 1  
Ziescheová, M. C. Nový začátek beletrie 1  
Ziescheová, M. C. Poutník beletrie 1  
Ziescheová, M. C. Prázdné ruce beletrie 1  
Ziescheová, M. C. Ve službě Bohu a lidem životopis 1  
Zikmund, M. Modrý Mauritius beletrie 1  
Zlámal, B. Antonín Cyril Stojan životopisy - Stojan 1  
Zlámal, B. Blahoslavený Jan Sarkander životopisy - S. Sarkander 1  
Zlámal, B. Svatí Cyril a Metoděj životopisy - C+M 1  
         
         
SEZNAM VŠECH KNIH - ŘAZENO ABECEDNĚ 44    
PŘÍJMENÍ A JMÉNO AUTORA NÁZEV KNIHY OBOR POČET TITULŮ  
Zlíbal, P. Šéfe, znáte Želiv…? životopisy 1  
Zoščenko, M. Bledě modrá kniha beletrie 1  
Zoščenko, M. Zpověd´ a jiné nepříjemnosti povídky 1  
Zweig, S. Opojení z proměny beletrie 1  
Žáček, J. Katedrála duchovní četba 1  
Žák, M. Tajemství Turínského plátna duchovní četba 1  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ABC manželská čítanka        
Akathistos         
Arcibiskup Stojan        
Biblická konkordance        
Biblické čtení        
Blahoslavená Anežka Česká        
Bobří stopou        
Bohatý táta        
Bohemia Sancta - životopisy českých světců        
Bohyně milosti        
Boží cesta        
Bůh mluví ke svým dětem        
Bula k vyhlášení velkého jubilea roku 2000 45        
Cantate        
Cestou světla        
Cesty k pramenům        
Cesty k pramenům        
Co je potřeba doby, je vůle Boží        
České balady, romance a legendy        
České gotické madony        
Dějiny spásy        
Deklarace Dominus lesus        
Direktář pro službu a život kněží 5        
Doba během roku        
Dobrodružství velké lásky        
Dohoda o duch. službě v rezortu min. obrany 9        
Donum vitae        
Druhý vatikánský koncil - průběh a příprava        
Druhý vatikánský koncil - průběh a příprava        
Duchovní péče o laiky působící v past. sl. círk. 13        
Dva dopisy otce kardinála Františka Tomáška        
Etika ve sdělovacích prostředcích 10        
Eucharistické zázraky 1,2        
Eucharistické zázraky 2        
Eucharistie a svoboda 7        
Evangelium podle (sepsání sv.) Jana        
Evangelium podle Jana        
Hlaholík        
Hovory s biblí        
Hudební výchova pro 4. a 5. ročník        
Chválte pána Ježíša        
II. Vatikánský koncil - průběh a příprava        
II. Vatikánský sněm        
Interní normy péče o zvony, varhany, farní kroniky 10        
Jak pracovat s katechismem - první učení o Bohu        
Ježíši, důvěřuji Ti        
Kancionál        
Kancionál - adventní a vánoční písně        
Kancionál doplněk        
Kanonické právo (dvě části)        
Kanonické trestní právo (2. díl)        
Kanonizace bl. Jana Sarkandra a bl. Zdislavy        
Kardinál Tomášek        
Kardinál Trochta, mučedník        
Kardinál Trochta, mučedník        
Katechetické směrnice čes. bis. konference        
Katecheze 3 (svazek 1)        
Katechismus - první učení o Bohu        
Katechismus pro biřmovance        
Katechizmus katolické víry        
Katechizmus katolického náboženství        
Katechizmus katolického náboženství        
Katolická škola na prahu třetího tisíciletí 8        
Katolický katechismus - Dějiny spásy        
Katolický katechismus - Život z víry        
Každý den zkoumali v písmu        
Když přišla na svět láska        
Klaverský kalendář 1928        
Klaverský kalendář 1928        
Klaverský kalendář 1929        
Klaverský kalendář 1929        
Klaverský kalendář 1934        
Klaverský kalendář 1934        
Kněz a mučedník Jan Sarkander        
Kněžím, přemilým synům Panny Marie        
Koinoia        
Koncerty v kostelích - prováděcí směrnice 6        
Koření zahrádek našich babiček        
Krátké příběhy III.        
Křesťanská výchova v rodině        
Křesťanství, kultura a svět        
Kříž v Limpiaz        
Kurs pro instr. metod přir. plánování rodičovství        
Kytička naši české mamince        
Láska smrtí nekončí         
Laudate - žalmy        
List papeže Jana Pavla II. starým lidem 47        
List papeže Jana Pavla II. umělcům 44        
Liturgicko - pastorační příručka        
Magnificat        
Malý kancionál        
Mariin nebeklíč        
Matka v české poezii        
Maxmilián Kolbe        
Mešní zpěvy        
Mešní zpěvy        
Modlitby k pobožnostem při put. ost. sv. Václava        
Na prahu 21. tisíciletí        
Národní zpěvníček        
Národní zpěvník        
Naslouchejme srdcem        
Náš život z víry        
Naše víra        
Neboj se a pojď        
Nekrvavý mučedník Dr. Karel Matocha        
Nova et vetera        
Nové písně        
Nový zákon        
Nový zákon        
Nový zákon - řecky, latinsky        
Nový zákon s ilustracemi        
O čem všem je bible        
Oběžník o inventarizaci círk. kult. statků 13        
Paměť a smířen - církev a viny minulosti        
Písně na cestu        
Písničky z moravské svatby        
Pod tvou ochranou        
Pohádky bratří Grimmů        
Pohádky O. Wilda        
Pohledy na přirozené plánování rodičovství        
Pojď a následuj        
Pojď a následuj        
Pojďme si číst        
Pokoj a dobro        
Poselství papeže Jana Pavla II. 56        
Posolstvo NZ        
Praha šest set let církevní metropolí        
Praha šest set let církevní metropolí        
Právo katolciké církve        
Prohloubení ducha ekumenismu v církvi        
Průvodce životem - Jan        
První svaté přijímání        
Překlad nového světa Svatých písem        
Přímluvy        
Příprava na dospívání        
Románský Velehrad        
Románský Velehrad        
Rosteme ve víře        
Rozhovor boha otce o pekle        
Rozhovory s mons. Escrivou de Balaguer        
Růženec        
Řehole Benediktova        
Serafínské květy        
Serafínské květy 1, 2, 3        
Serafínské květy 1932 - 1933        
Slovo na cestu        
Snoubencům        
Spisy sv. Františka a sv. Kláry        
Společné texty o posvěcení chrámu        
Stanovisko učit. úřadu k Professio fidei 9        
Sv. Josafat - arcibiskup potocký        
Svatá Terezie od Ježíše        
Svatý Ambrož        
Svatý Benedikt        
Svatý farář Arsský        
Svatý Vojtěch        
Svatý Vojtěch, první český Evropan        
Svět zvířat        
Špalíček národních písní a říkadel        
Štěpán kardinál Trochta        
Teologie - dálkový kurs (1. díl)        
Teologie - dálkový kurs (2. díl)        
Teologie (1. díl)        
Texty k teodicei        
Úvod do Písma svatého         
Ve službě Bohu a lidem        
Věřím - malý katolický katechismus        
Vím, komu jsem uvěřil        
Všeobecné direktorium pro katechizaci 7        
Výklad ke Starému zákonu        
Vyznání víry církve (1. díl)        
Z deníku P. A. Šuránka        
Z růže kvítek vykvet nám        
Za svetlom - SZ        
Záhadný nápis        
Základy víry         
Zázrak života        
Zlatá réva        
Zlomená příčka        
Zpěvník - rytmika        
Zpěvník církve českoslov. husitské        
Zpěvník Daniel        
Zpěvník Hlahol 1, 2        
Zpěvník putujících        
Zpíváme si písničku 1, 2, 3        
Žaltář        
Život a dílo p. Antonína Šuránka        
Život před narozením        
Život v Kristu - katechismus pro dospělé        
Život z víry (2. díl)        
Život z víry (2. díl)        
Životopisné paměti - 1. - 3.