Intence bohoslužeb

Farnost Šumperk / 2018

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 24. 6. 2018 do 1. 7. 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Ne
24. 6.

SLAVNOST NAROZENÍ

SV. JANA KŘTITELE

7:00

za + rodiče, prarodiče, sourozence

a za živou rodinu

*9:00

za farníky

----

V 18.00 MŠE SVATÁ NENÍ

Po
25. 6.

 

8:30

za živou a + rodinu

Út
26. 6.

 

----

----

St
27. 6.

 

8:30

za + bratrance, jeho + rodiče a živou rodinu

Čt
28. 5.

Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

18:00
Kostel sv. Barbory

za + maminku Annu Kallerovou, živou rodinu a duše v očistci


29. 6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
adorace 14.30 – 18.00 v kostele
16.30 večer chval

18:00

za + strýce Petra a jeho rodinu

So
30. 6.

Svátek Výročí posvěcení katedrály

8:30

za Anežku Rakovskou a Ludmilu Halekalovu a duše v očistci

Ne
1. 7.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:00

za + syna Zdeňka Vitáska

*9:00

za farníky

18:00

úmysl vlastní kněze