Římskokatolická farnost Rapotín 3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 16. 12. 2012

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 16. 12. 2012

 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvykly.
Pondělí, úterý, středa – mše svatá v 18.15 hod. na faře – P. Jan Glogar
Čtvrtek, pátek – mše svatá v kostele v 18.15 hod.
Navíc bude rorátní mše svatá každou adventní sobotu v 7.00 hod. ráno.
 
V Šumperku jsou rorátní mše svaté každý den v 6.30 hod. ráno.
 
V tomto týdnu se v celém děkanátě koná předsváteční svatá zpověď. Rozpis máte na vývěskách, v časopise a na internetu. V Rapotíně bude hlavní adventní zpověď v pátek od 17.00 hod.
 
Zítra zveme na adventní koncert v 17.00 hod. Vystoupí trio The Flash Brass. Všichni jste srdečně zváni.
 
         V adventní době můžete podpořit svým darem také rádio Proglas. Magnetky s logem Proglasu jsou v kostele na stolku u obětních darů. Můžete si je zakoupit za 50,- Kč. Podpořme takto krásnou službu křesťanské rozhlasové stanice. Pán Bůh zaplať.
 
Otec Petr zve mládež na předvánoční duchovní obnovu a zároveň pouť do Čihoště. Koná se v sobotu 22.12. Podrobnosti jsou na vývěsce, na internetu nebo u otce Petra.
Je možné si zapisovat intence na 1. pololetí roku 2013
Vzadu na stolku je rozpis služeb v kostele na den 25. a 26.12.2012 v době od 14,00 hod. do 17,00 hod. Jedná se od dobu, kdy bude možné si prohlédnout jesličky. Prosím farníky, aby  se zapsali a mohli jsme nechat kostel zpřístupněný pro rodiny s dětmi a tím umožnili prohlídku jesliček. Děkujeme. 
Betlémské světlo budete si moci letos vyzvednout v kostele na Štědrý den dopoledne a na půlnoční.