Římskokatolická farnost Rapotín 18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018 - Římskokatolická farnost Šumperk

Římskokatolická farnost Rapotín 18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018

Římskokatolická farnost Rapotín
www.farnostsumperk.cz
18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018
               
 
Rozpis nedělních bohoslužeb na prázdniny v celém děkanátu máte v časopise. V Rapotíně budou během prázdnin mše svaté o nedělích v 10.30 hod. Výjimkou bude den farní pouti 19. 8., kdy bude mše svatá v 9.00 hod. Pokud byste jeli na mši svatou jinam, vždycky se podívejte do tabulky, abyste nejeli zbytečně.
 
V červenci a srpnu, budou mše svaté v Rapotíně ve všední dny pouze v pátky v 19.15.
 
V neděli za týden nás zve na pouť farnost Ruda nad Moravou. Podrobnosti jsou na plakátku.
 
Zatímco za dva týdny, 19. 8. se koná farní pouť Nanebevzetí Panny Marie u nás v Rapotíně. V 9.00 hod. bude poutní mše svatá. Po ní se můžete těšit na prostranství před kostelem na prezentaci flašinetářů. Odpoledne bude ve 15.00 hod. eucharistická pobožnost za obec a požehnání a pak farní odpoledne na zahradě u fary. V 17.00 hod. začne představení připravené dětmi a rodiči z Rapotína. Jste srdečně zváni.
 
P. Milan Palkovič srdečně zve také na pekařovskou pouť v sobotu 18.8. Podrobný program je na vývěskách.
 
Poutní slavnost Panny Marie se koná také na Hoře Matky Boží u Králík. Podrobný program je na vývěsce.
 
Dnes je první neděle v měsíci, děkuji za vaše dnešní dary pro farnost. Pán Bůh zaplať.