Římskokatolická farnost Bratrušov 18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018 - Římskokatolická farnost Šumperk

Římskokatolická farnost Bratrušov 18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018

Římskokatolická farnost Bratrušov
www.farnostsumperk.cz
18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018
               
 
Pořad bohoslužeb v tomto týdnu: středa 16.45, neděle 10.30 hod.
 
V neděli za týden nás zve na pouť farnost Ruda nad Moravou. Podrobnosti jsou na plakátku.
 
Zatímco za dva týdny, 19. 8. se koná farní pouť Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně. V 9.00 hod. bude poutní mše svatá. Po ní se můžete těšit na prostranství před kostelem na prezentaci flašinetářů. Odpoledne bude v 15.00 hod. eucharistická pobožnost za obec a požehnání a pak farní odpoledne na zahradě u fary. V 17.00 hod. začne představení připravené dětmi a rodiči z Rapotína. Jste srdečně zváni.
 
P. Milan Palkovič srdečně zve také na pekařovskou pouť v sobotu 18.8. Podrobný program je na vývěskách.
 
Poutní slavnost Panny Marie se koná také na Hoře Matky Boží u Králík. Podrobný program je na vývěsce.
 
Dnes je první neděle v měsíci, děkuji za vaše dnešní dary pro farnost. Pán Bůh zaplať.