Římskokatolická farnost Šumperk 17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018 - Římskokatolická farnost Šumperk

Římskokatolická farnost Šumperk 17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018

Římskokatolická farnost Šumperk
www.farnostsumperk.cz
17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018
               
 
Pořad bohoslužeb bude v tomto týdnu obvyklý.
 
Ve středu je zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00-12.00 a pak od 16.00-18.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce. Zpověď bude také na první pátek od 16.30-18.00 hod.
 
Ve středu také jedeme do Ostravy do studia TV Noe. Odjezd v 8.00 hod. od Mototechny.
 
Sobota je první v měsíci. Proto zveme na mši svatou spojenou se zásvětnou modlitbou. Modlitba svatého růžence je přede mší svatou. Svatou zpověď stačí vykonat během týdne, je k tomu příležitost. Vyžadované rozjímání či duchovní čtení si každý udělá soukromě.
 
V sobotu 4. 8. bude mše sv. u kostelíčka nad Bludovem v 15.00 hod. Zve P. Otto Sekanina.
 
12. 8. nás zve na pouť farnost Ruda nad Moravou. Podrobnosti jsou na plakátku.
 
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního ředitele (finanční ředitelky) a také správce (správkyně) majetku. Obě pozice s velkým významem pro rozvoj celé arcidiecéze vyžadují morálně zásadového, bezúhonného a loajálního člověka s dostatkem odborných a manažerských zkušeností. Detaily k oběma výběrovým řízením najdete na webu arcidiecéze www.ado.cz.